Προσθήκη βίντεο και ήχου

Μπορείτε να προσθέσετε βίντεο ή ήχο —ένα αρχείο μουσικής, μια λίστα αναπαραγωγής από τη βιβλιοθήκη σας στο iTunes ή ένα ηχητικό κομμάτι— σε ένα σλάιντ ή, μπορείτε να προσθέσετε ένα σάουντρακ που θα αναπαράγεται για ολόκληρη την παρουσίαση.

Σημείωση: Τα αρχεία ήχου και βίντεο πρέπει να είναι σε μορφή που να υποστηρίζεται από το QuickTime στο Mac ή τη συσκευή σας. Αν δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αναπαραγάγετε ένα αρχείο ήχου ή βίντεο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το iMovie, το QuickTime Player ή το Compressor για να μετατρέψετε το αρχείο σε αρχείο QuickTime, σε μορφή ήχου MPEG-4 ή βίντεο H.264.

Προσθήκη βίντεο και ήχου

Όταν προσθέτετε ένα βίντεο ή αρχείο ήχου σε ένα σλάιντ, αυτό αναπαράγεται μόνο όταν το σλάιντ εμφανίζεται στην παρουσίασή σας.

 • Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σύρετε ένα αρχείο μέσων από τον υπολογιστή σας οπουδήποτε στο σλάιντ ή σε δεσμευτικό θέσης πολυμέσων.

  • Κάντε κλικ στα «Μέσα» Κουμπί μέσων στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε «Φωτογραφίες», «Μουσική» ή «Ταινίες» και μετά επιλέξτε ένα αρχείο.

Προσαρμογή αναπαραγωγής μέσου

Μπορείτε να καθορίσετε εάν τα μέσα θα επαναλαμβάνονται στην παρουσίασή σας και να ορίσετε το χρονικό σημείο έναρξής τους.

 1. Επιλέξτε το αρχείο ήχου ή βίντεο στο σλάιντ.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ήχος» ή «Ταινία» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Ήχος» ή «Ταινία», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Αποκοπή ήχου ή βίντεο: Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα από την «Επεξεργασία ήχου» ή την «Επεξεργασία ταινίας» και μετά σύρετε το ρυθμιστικό «Περικοπή» για να αλλάξετε τη διάρκεια του ήχου ή του βίντεο.

  • Ορισμός αναπαραγωγής: Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Επανάληψη» και μετά επιλέξτε μια ρύθμιση. Επιλέξτε «Βρόχος» ώστε το αρχείο μέσων να αναπαράγεται έως ότου προχωρήσετε το σλάιντ. Επιλέξτε "Βρόχος προς τα μπροστά και πίσω" ώστε να αναπαράγεται προς τα μπροστά και μετά προς τα πίσω.

  • Ορισμός του χρονικού σημείου έναρξης αναπαραγωγής του αρχείου μέσων: Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Έναρξη πολυμέσα με κλικ» ώστε η αναπαραγωγή να ξεκινά μόλις κάνετε κλικ. Αν θέλετε το αρχείο μέσων να αναπαράγεται αυτόματα μόλις το σλάιντ εμφανιστεί, αποεπιλέξτε το πλαίσιο επιλογής.

  • Προσαρμογή έντασης ήχου αναπαραγωγής: Σύρετε το ρυθμιστικό έντασης ήχου.

Βελτιστοποίηση ταινιών για το iOS

Μπορείτε να ορίσετε μια προτίμηση στο Keynote για την αυτόματη μετατροπή ταινιών στην παρουσίασή σας σε μορφή H.264 (720 p) ώστε να αναπαράγονται σε συσκευές iOS.

 1. Επιλέξτε Keynote > «Προτιμήσεις» (από το μενού Keynote στο επάνω μέρος της οθόνης).

 2. Κάντε κλικ στα «Γενικά» στο επάνω μέρος του παραθύρου προτιμήσεων και μετά επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής δίπλα από τη «Βελτιστοποίηση ταινιών για iOS».

Προσθήκη σάουντρακ σε μια παρουσίαση

Όταν προσθέσετε ένα σάουντρακ στην παρουσίασή σας, ο ήχος αρχίζει να αναπαράγεται όταν ξεκινά η παρουσίαση. Εάν υπάρχουν σλάιντ που περιέχουν ήδη ήχο ή βίντεο, το σάουντρακ θα αναπαράγεται και σε αυτά τα σλάιντ.

Ένα αρχείο που προστίθεται ως σάουντρακ, αναπαράγεται πάντα από την αρχή.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ήχος» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Ήχος», κάντε κλικ στο Κουμπί «Έγγραφο» στη γραμμή εργαλείων.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Μέσα», και μετά επιλέξτε ένα τραγούδι ή μια λίστα αναπαραγωγής.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Σάουντρακ» και μετά επιλέξτε μια ρύθμιση:

  • Ανενεργό: Το σάουντρακ δεν αναπαράγεται.

  • Αναπαραγωγή μία φορά: Το σάουντρακ αναπαράγεται στη διάρκεια της παρουσίασης και δεν επαναλαμβάνεται, αν η παρουσίαση διαρκεί περισσότερο από αυτό.

  • Βρόχος: Το σάουντρακ αναπαράγεται έως ότου η παρουσίαση τελειώσει.

Αν θέλετε να αναπαραγάγετε την παρουσίασή σας σε διαφορετικό υπολογιστή ή συσκευή, επιλέξτε Keynote > Προτιμήσεις (από το μενού Keynote στο επάνω μέρος της οθόνης σας), κάντε κλικ στο στοιχείο «Γενικά» και μετά επιλέξτε «Αντιγραφή ήχου και ταινιών στο έγγραφο». Αυτό διασφαλίζει ότι το σάουντρακ θα είναι διαθέσιμο όποτε αναπαράγεται.

Κάποια αρχεία μέσων προστατεύονται σύμφωνα από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάποια μέσα που έχουν ληφθεί μπορούν να αναπαραχθούν μόνο στη συσκευή στην οποία πραγματοποιήθηκε η λήψη. Η μουσική με προστασία DRM (digital rights management) δεν μπορεί να προστεθεί σε σάουντρακ παρουσίασης. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε διαθέτει άδεια για αναπαραγωγή όλων των αρχείων μέσων που συμπεριλαμβάνονται στην παρουσίασή σας.

Μπορείτε επίσης να εγγράψετε μια αφήγηση για την παρουσίασή σας, για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση που θα αναπαράγεται αυτόματα σε μια επίδειξη.