Προσθήκη και επεξεργασία σχημάτων

Αφού προσθέσετε ένα σχήμα σε ένα σλάιντ, μπορείτε να το προσαρμόσετε με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το τυπικό αστέρι πέντε σημείων σε μια έκρηξη αστεριών είκοσι σημείων, να προσαρμόσετε το στρογγύλεμα των γωνιών ενός τετραγώνου, να προσθέσετε κείμενο μέσα σε ένα σχήμα και πολλά άλλα.

Προσθήκη σχήματος

 1. Κάντε κλικ στο «Σχήμα» Κουμπί «Σχήμα» στη γραμμή εργαλείων.

  Κάντε κλικ στα βέλη για να δείτε περισσότερα στιλ σχήματος.

 2. Επιλέξτε ένα σχήμα για να το προσθέσετε στο σλάιντ.

Προσαρμογή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

Μπορείτε να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά οποιουδήποτε προσχεδιασμένου σχήματος με διάφορους τρόπους.

Ένα σχήμα με δείκτες χειρισμού επιλογής
 • Επιλέξτε ένα σχήμα και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Αλλαγή του σχήματος των γωνιών σε στρογγυλοποιημένο τετράγωνο: Σύρετε τον πράσινο δείκτη χειρισμού προς μια γωνία για να την κάνετε πιο οξεία ή, αντίθετα από μια γωνία για να την κάνετε πιο στρογγυλή.

  • Αλλαγή του αριθμού κορυφών σε ένα αστέρι: Σύρετε τον εξωτερικό πράσινο δείκτη χειρισμού προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε σημεία. Ένα αστέρι μπορεί να έχει μεταξύ τριών και είκοσι σημείων.

  • Αλλαγή του σχήματος των σημείων ενός αστεριού: Σύρετε τον εσωτερικό πράσινο δείκτη χειρισμού προς το κέντρο του αστεριού για να κάνετε τα σημεία πιο μακριά και στενά ή αντίθετα από το κέντρο για να κάνετε τα σημεία πιο κοντά και πιο πλατιά.

  • Αλλαγή του σχήματος μιας φυσαλίδας ομιλίας: Σύρετε τον πράσινο δείκτη χειρισμού πάνω στο σώμα της φυσαλίδας για να αλλάξετε το σχήμα της. Σύρετε τον πράσινο δείκτη χειρισμού στο άκρο του σημείου για να αλλάξετε το μήκος και τη θέση του. Σύρετε τον πράσινο δείκτη χειρισμού στη βάση του σημείου για να αλλάξετε το πλάτος του.

  • Αλλαγή του αριθμού των πλευρών ενός πολυγώνου: Σύρετε τον πράσινο δείκτη χειρισμού προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να προσαρμόσετε τον αριθμό των πλευρών.

  • Προσαρμογή των αναλογιών τόξων: Σύρετε τον πράσινο δείκτη χειρισμού προς το άκρο του βέλους για να γίνει πιο ρηχή η κεφαλή του βέλους ή σύρετε προς το πλαϊνό μέρος του βέλους ώστε να πλατύνει ο κορμός του βέλους.

  • Προσθήκη περισσότερων σημείων επεξεργασίας σε ένα σχήμα: Επιλέξτε «Μορφοποίηση» > «Σχήματα και γραμμές» > «Να έχει δυνατότητα επεξεργασίας» (από το μενού «Μορφοποίηση» στο επάνω μέρος της οθόνης σας). Κάντε κλικ στο σχήμα όπου θέλετε να προσθέσετε ένα σημείο επεξεργασίας και μετά σύρετε το σημείο.

Αλλαγή των χαρακτηριστικών μιας γραμμής

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση μιας γραμμής αλλάζοντας το πλάτος (πάχος) της ή προσθέτοντας διαφορετικά τελικά σημεία σε αυτήν–για παράδειγμα, ένα βέλος, έναν κύκλο ή ένα τετράγωνο. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα βέλος διπλής κεφαλής ή ένα διακοσμητικό διαχωριστικό.

Παράθυρο «Προσαρμογή εικόνας» που δείχνει ιστόγραμμα
 1. Κάντε κλικ στο «Σχήμα» Κουμπί «Σχήμα» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε μια γραμμή.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στην «Επιγράμμιση».

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Προσαρμογή του πάχους μιας γραμμής: Κάντε κλικ στα βέλη δίπλα στο μέγεθος στιγμών στο πεδίο κειμένου ή εισαγάγετε έναν αριθμό.

  • Αλλαγή τελικών σημείων: Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Τελικό σημείο» και μετά επιλέξτε ένα στιλ τελικών σημείων.

Προσαρμογή των καμπυλών στα άκρα ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα.

 2. Επιλέξτε «Μορφοποίηση» > «Σχήματα και γραμμές» > «Να έχει δυνατότητα επεξεργασίας» (από το μενού «Μορφοποίηση» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

 3. Κάντε διπλό κλικ σε έναν δείκτη χειρισμού για να αλλάξετε μια γραμμή από καμπύλη σε ευθεία. Οι δείκτες χειρισμού αναπαριστούν διάφορους τύπους γραμμών:

  • Τετράγωνο με κόκκινο περίγραμμα: Υποδεικνύει οξείες γραμμές. Οι γραμμές που συνδέονται σε αυτό το σημείο είναι ευθείες.

  • Κύκλος με κόκκινο περίγραμμα: Υποδεικνύει καμπύλες γραμμές. Οι γραμμές που συνδέονται σε αυτό το σημείο είναι καμπύλες.

   Σχήμα με επεξεργάσιμα σημεία
 4. Κάντε κλικ εκτός του σχήματος όταν τελειώσετε.

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες καμπύλες σε Bézier, επιλέξτε Keynote > Προτιμήσεις (από το μενού Keynote στο επάνω μέρος της οθόνης σας) και μετά, στην καρτέλα «Γενικά», επιλέξτε «Προεπιλεγμένες καμπύλες σε Bezier». Όταν επεξεργάζεστε ένα σχήμα που χρησιμοποιεί καμπύλες Bézier, μπορείτε να προσαρμόσετε την καμπύλη χρησιμοποιώντας τους δείκτες χειρισμού στο σημείο.

Σχεδίαση σχήματος

Μπορείτε να «σχεδιάσετε» πάνω στο σλάιντ για να δημιουργήσετε δικά σας σχήματα.

 1. Κάντε κλικ στο «Σχήμα» Κουμπί «Σχήμα» στη γραμμή εργαλείων και μετά κάντε κλικ στη «Σχεδίαση με στιλό».

 2. Κάντε κλικ οπουδήποτε πάνω στο σλάιντ για να δημιουργήσετε το πρώτο σημείο του προσαρμοσμένου σχήματος.

 3. Μετακινήστε τον δείκτη και κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα άλλο σημείο. Συνεχίστε προσθέτοντας όσα σημεία θέλετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα καμπύλο τμήμα, κάντε κλικ, μετά σύρετε και μετά κάντε κλικ ξανά.

  Για να διαγράψετε ένα τμήμα που μόλις δημιουργήσατε, επιλέξτε ένα σημείο και μετά πατήστε το πλήκτρο Delete.

 4. Για να ολοκληρώσετε τη σχεδίαση, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Κλείσιμο του σχήματος (προσθήκη συνεχούς γραμμής μεταξύ του τελευταίου και του πρώτου σημείου): Κάντε κλικ στο πρώτο σημείο.

  • Διατήρηση του σχήματος ανοικτού (καμία γραμμή μεταξύ του τελευταίου και του πρώτου σημείου): Πατήστε το πλήκτρο Esc (Escape).

Για να τροποποιήσετε τα σημεία ή τα περιγράμματα του σχήματος, επιλέξτε το σχήμα και μετά επιλέξτε «Μορφοποίηση» > «Σχήματα και γραμμές» > «Να έχει δυνατότητα επεξεργασίας» (από το μενού «Μορφοποίηση» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

Προσθήκη κειμένου μέσα σε σχήμα

 • Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα για να εμφανιστεί το σημείο εισαγωγής και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  Εάν το κείμενο που θα εμφανιστεί στο σχήμα είναι υπερβολικά μεγάλο, εμφανίζεται μια ένδειξη περικοπής (+). Για να αλλάξετε το μέγεθος του σχήματος, επιλέξτε το και μετά σύρετε έναν δείκτη χειρισμού επιλογής έως ότου εμφανιστεί όλο το κείμενο.

Μπορείτε να μορφοποιήσετε το κείμενο μέσα στο σχήμα, όπως ακριβώς και οποιοδήποτε άλλο κείμενο στο σλάιντ. Επιλέξτε το κείμενο, κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά χρησιμοποιήστε τα εργαλεία για να το αλλάξετε. (Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.)

Συνδυασμός σχημάτων για τη δημιουργία νέου σχήματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο σχήμα συνδυάζοντας ένα σχήμα με ένα άλλο. Για παράδειγμα, αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα σχήμα που μοιάζει με καρδιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρία σχήματα–ένα με σχήμα ρόμβου και δύο κύκλους–και να τα ενώσετε σε ένα σχήμα. Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε σχήματα από άλλα σχήματα ή να αφαιρέσετε την επικαλυπτόμενη περιοχή μεταξύ δύο σχημάτων.

Παραδείγματα συνδυασμένων σχημάτων
 1. Επιλέξτε τουλάχιστον δύο σχήματα που αγγίζονται ή επικαλύπτονται.

  Συμβουλή: Επικαλύψτε σχήματα για ένα πιο ενδιαφέρον εφέ.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Διευθέτηση», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα κουμπιά:

  • Ένωση: Συνδυάζει τα επιλεγμένα σχήματα σε ένα σχήμα.

  • Τομή: Δημιουργεί ένα σχήμα από την επικαλυπτόμενη περιοχή.

  • Αφαίρεση: Αφαιρεί το σχήμα που βρίσκεται σε επίπεδο πάνω από άλλο σχήμα. Για να επιλέξετε το σχήμα που θα αφαιρεθεί, μετακινήστε το σχήμα στο ανώτατο επίπεδο. Για να μάθετε περισσότερα ως προς την αλλαγή επιπέδων, δείτε την ενότητα Ορισμός επιπέδου, ομαδοποίηση και κλείδωμα αντικειμένων.

  • Εξαίρεση: Δημιουργεί ένα σχήμα που εξαιρεί την επικαλυπτόμενη περιοχή μεταξύ των σχημάτων.