Προσθήκη συνδέσμου

Μπορείτε να μετατρέψετε κείμενο, εικόνες και σχήματα σε συνδέσμους που εκτελούν κάποια από ενέργεια όταν κάνετε κλικ σε αυτούς κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης. Τα αντικείμενα που έχουν συνδέσμους εμφανίζονται όπως ακριβώς και τα κανονικά αντικείμενα στην παρουσίασή σας.

Καθώς πληκτρολογείτε ένα κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου ή σχήμα, το Keynote εντοπίζει αυτόματα τις έγκυρες διευθύνσεις Ιστού (URL) ή διευθύνσεις email. (Η διεύθυνση πρέπει να ακολουθείται από ένα κενό διάστημα, έναν χαρακτήρα tab ή return ή ένα από τα σύμβολα στίξης, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγικών, παρενθέσεων και αγκυλών.) Οι διευθύνσεις URL και οι διευθύνσεις email ενεργοποιούνται και υπογραμμίζονται για να υποδειχθεί ότι είναι σύνδεσμοι.

Αν δεν θέλετε το Keynote να εντοπίζει αυτόματα τους συνδέσμους, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Έξυπνοι σύνδεσμοι».

Ένδειξη συνδέσμου

Προσθήκη συνδέσμου σε κείμενο ή αντικείμενο

 1. Κρατώντας πατημένο το Control, κάντε κλικ στο επιλεγμένο κείμενο ή σε ένα αντικείμενο προς το οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν σύνδεσμο και μετά επιλέξτε «Προσθήκη συνδέσμου».

 2. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Προς», ορίστε μια επιλογή και μετά καταχωρίστε τις απαιτούμενες πληροφορίες (μια διεύθυνση URL ή μια διεύθυνση email για παράδειγμα).

  • Σλάιντ: Συνδέει προς άλλο σλάιντ της παρουσίασης. Κάντε κλικ στη «Μετάβαση σε σλάιντ» για να μεταβείτε στο σλάιντ που έχετε επιλέξει.

  • Ιστοσελίδα: Συνδέει προς μια ιστοσελίδα σε μια περιήγηση. Κάντε κλικ στο «Άνοιγμα» για να ανοίξετε την ιστοσελίδα.

  • Mail: Ανοίγει ένα μήνυμα email με τη διεύθυνση και το θέμα που έχετε καταχωρίσει. Κάντε κλικ στο «Άνοιγμα» για να δείτε μια προεπισκόπηση του μηνύματος mail.

  • Έξοδος από την παρουσίαση: Γίνεται έξοδος από την παρουσίαση όταν κάνετε κλικ στο κείμενο ή στο αντικείμενο.

 3. Κάντε κλικ εκτός του πλαισίου διαλόγου για το κλείσετε.

Επεξεργασία ή αφαίρεση συνδέσμου

Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

 • Κάντε κλικ στο μπλε βέλος στην κάτω δεξιά γωνία ενός αντικειμένου και μετά κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 • Κάντε κλικ στο κείμενο του συνδέσμου και μετά κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

Απενεργοποίηση αυτόματης μορφοποίησης για συνδέσμους

Αν δεν θέλετε να γίνεται αυτόματη μορφοποίηση των συνδέσμων ως κείμενο με δυνατότητα κλικ, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη μορφοποίηση.

 1. Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Υποκαταστάσεις» > «Εμφάνιση υποκαταστάσεων» (από το μενού «Επεξεργασία» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

 2. Στο παράθυρο «Υποκαταστάσεις», αποεπιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Έξυπνοι σύνδεσμοι».

 3. Κάντε κλικ σε ένα κουμπί για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις των μορφοποιημένων συνδέσμων σε μια παρουσίαση ή μόνο στο επιλεγμένο κείμενο.

Όταν οι «Έξυπνοι σύνδεσμοι» είναι ενεργοποιημένοι για την παρουσίαση, ένα σημάδι επιλογής εμφανίζεται δίπλα στο στοιχείο «Έξυπνοι σύνδεσμοι» στο μενού «Υποκαταστάσεις». Μπορείτε να αποεπιλέξετε τη ρύθμιση «Έξυπνοι σύνδεσμοι» για να την απενεργοποιήσετε, αλλά οι υπάρχοντες σύνδεσμοι δεν θα αλλάξουν έως ότου επιλέξετε το κείμενο που τους περιέχει και ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα.