Στοίχιση και τοποθέτηση αντικειμένων

Χρησιμοποιήστε τους οδηγούς στοίχισης και διαστήματος για να μπορέσετε να τοποθετήσετε τα αντικείμενα με ακρίβεια. Όταν οι οδηγοί είναι ενεργοποιημένοι, εμφανίζονται καθώς σύρετε ένα αντικείμενο πάνω σε ένα σλάιντ σε στοίχιση με ένα άλλο αντικείμενο ή σε ίση απόσταση από άλλο αντικείμενο. Μπορείτε να απενεργοποιείτε και να ενεργοποιείτε τους οδηγούς σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη θέση ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες x και y.

Κίτρινοι οδηγοί στοίχισης πάνω από δύο αντικείμενα

Ενεργοποίηση οδηγών στοίχισης

 1. Επιλέξτε Keynote > «Προτιμήσεις» (από το μενού Keynote στο επάνω μέρος της οθόνης σας) και μετά κάντε κλικ στο στοιχείο «Χάρακες».

 2. Επιλέξτε έναν από τους οδηγούς στοίχισης:

  • Οδηγοί κέντρου: Δείχνουν ότι το κέντρο ενός αντικειμένου στοιχίζεται με το κέντρο ενός άλλου αντικειμένου ή με το κέντρο του σλάιντ.

  • Οδηγοί άκρων: Εμφανίζονται όταν η ακμή ενός αντικειμένου ευθυγραμμίζεται με την ακμή άλλου αντικειμένου ή με την ακμή του σλάιντ.

  • Οδηγοί ορισμού μεγέθους: Εμφανίζονται όταν τα αντικείμενα έχουν το ίδιο ύψος ή πλάτος.

  • Οδηγοί απόστασης: Εμφανίζονται όταν τρία ή περισσότερα αντικείμενα βρίσκονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους.

Εμφάνιση χαράκων

Μπορείτε να εμφανίζετε ή να κρύβετε χάρακες που σας βοηθούν να τοποθετείτε και να στοιχίζετε αντικείμενα σε σλάιντ. Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εμφάνιση ή απόκρυψη χαράκων: Κάντε κλικ στο Κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων «Εμφάνιση χαράκων» (ή «Απόκρυψη χαράκων»).

 • Αλλαγή των μονάδων χάρακα: Επιλέξτε Keynote > «Προτιμήσεις» (από το μενού Keynote στο επάνω μέρος της οθόνης σας) και μετά κάντε κλικ στο στοιχείο «Χάρακες». Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μονάδες χάρακα» και μετά επιλέξτε μια μονάδα μέτρησης.

 • Εμφάνιση συντεταγμένων μεγέθους και θέσης κατά τη μετακίνηση αντικειμένων: Επιλέξτε Keynote > «Προτιμήσεις» και μετά κάντε κλικ στους «Χάρακες». Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής μεγέθους και θέσης.

Προσθήκη μονίμων οδηγών στοίχισης

Μπορείτε να δημιουργήσετε οδηγούς στοίχισης, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν στην τοποθέτηση αντικειμένων στην ίδια θέση σε διαφορετικά σλάιντ. Αυτοί οι οδηγοί στοίχισης παραμένουν ορατοί στο σλάιντ ενώ εργάζεστε, ακόμη και αν αφήσετε το σλάιντ και επιστρέψετε σε αυτό αργότερα.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε την «Εμφάνιση χαράκων».

 2. Τοποθετήστε τον δείκτη επάνω από τον κατακόρυφο ή οριζόντιο χάρακα και μετά σύρετέ τον στο σλάιντ.

  Εμφανίζεται ένας κίτρινος οδηγός στοίχισης.

 3. Σύρετε τον οδηγό στη θέση όπου θέλετε να τον τοποθετήσετε στο σλάιντ.

Για να αφαιρέσετε έναν οδηγό στοίχισης, σύρετέ τον πέρα από το άκρο του σλάιντ.

Αφαίρεση, απόκρυψη ή διαγραφή όλων των μόνιμων οδηγών στοίχισης

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Αφαίρεση οριζόντιου οδηγού: Σύρετέ τον προς το επάνω μέρος του σλάιντ.

 • Αφαίρεση κατακόρυφου οδηγού: Σύρετέ τον προς τα αριστερά του σλάιντ.

 • Απόκρυψη όλων των οδηγών: Επιλέξτε «Προβολή» > «Οδηγοί» > «Απόκρυψη οδηγών» (από το μενού «Προβολή» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  Για να εμφανίσετε όλους τους οδηγούς, επιλέξτε Προβολή > Οδηγοί > Εμφάνιση οδηγών.

 • Διαγραφή όλων των οδηγών: Επιλέξτε «Προβολή» > «Οδηγοί» > «Εκκαθάριση όλων των οδηγών στο σλάιντ».

Στοίχιση ενός αντικειμένου με χρήση των συντεταγμένων x και y

 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Διευθέτηση», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Εισαγάγετε τιμές x και y στα πεδία «Θέση».

  Η τιμή x μετράται από το αριστερό άκρο του σλάιντ έως την επάνω αριστερή γωνία του αντικειμένου.

  Η τιμή y μετράται από το επάνω άκρο του σλάιντ έως την επάνω αριστερή γωνία του αντικειμένου.

Όταν μεταφέρετε ένα αντικείμενο, εμφανίζονται οι συντεταγμένες x και y.

Στοίχιση αντικειμένων με το άκρο του σλάιντ

Μπορείτε να στοιχίσετε όλα τα αντικείμενά σας με το άκρο του σλάιντ.

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αντικείμενα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Διευθέτηση», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού και μετά επιλέξτε μια ρύθμιση.

  Αν έχουν επιλεγεί δύο ή περισσότερα αντικείμενα, αυτά στοιχίζονται με το αντικείμενο που βρίσκεται περισσότερο προς στην κατεύθυνση που επιλέξατε. Για παράδειγμα, αν στοιχίσετε τρία αντικείμενα στα αριστερά, το αντικείμενο τέρμα αριστερά δεν μετακινείται και τα άλλα αντικείμενα είναι στοιχισμένα βάσει αυτού.

Ίση κατανομή απόστασης μεταξύ αντικειμένων

Μπορείτε να τοποθετήσετε αντικείμενα έτσι ώστε να υπάρχει ίση απόσταση ανάμεσά τους τόσο στον οριζόντιο όσο και στον κατακόρυφο άξονα.

 1. Επιλέξτε τρία ή περισσότερα αντικείμενα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Διευθέτηση», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Κατανομή» και μετά επιλέξτε μια ρύθμιση:

  • Ομοιόμορφα: Τα αντικείμενα τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις κατά μήκος του οριζόντιου και του κατακόρυφου άξονα.

  • Οριζόντια: Τα αντικείμενα τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις κατά μήκος ενός οριζόντιου άξονα.

  • Κάθετα: Τα αντικείμενα τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις κατά μήκος ενός κατακόρυφου άξονα.

Μετακίνηση αντικειμένου κατά ένα σημείο τη φορά

Μπορείτε να ωθήσετε ένα αντικείμενο ώστε να μετακινείται σε προσαυξήσεις του ενός σημείου.

 • Επιλέξτε ένα αντικείμενο και πατήστε ένα πλήκτρο βέλους προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

  Για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο 10 σημεία τη φορά, πατήστε το Shift ενώ πατάτε ένα πλήκτρο βέλους.