Προσθήκη κειμένου
Για να αντικαταστήσετε ένα δεσμευτικό θέσης κειμένου σε ένα σλάιντ, κάντε διπλό κλικ στο κείμενο…

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου
Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του κειμένου, αλλάζοντας τη γραμματοσειρά του, το στιλ (για…

Χρήση στιλ παραγράφου
Το στιλ παραγράφου είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών—όπως μέγεθος και χρώμα γραμματοσειράς—που καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης…

Στοίχιση κειμένου
και προσαρμογή απόστασης Μπορείτε να προσαρμόσετε το κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου, σχήμα, κελί πίνακα,…

Μορφοποίηση λιστών
Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες μορφοποιημένες με κουκκίδες, αριθμούς ή γράμματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσοχές σε…

Προσαρμογή διαστήματος και μορφοποίησης χαρακτήρων
Μπορείτε να προσαρμόσετε την απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων και να μετατρέψετε κείμενο σε εκθέτη ή…

Μορφοποίηση στίξης
Μπορείτε να μετατρέψετε αυτόματα τα εισαγωγικά σε ανωφερή εισαγωγικά και να μετατρέψετε τα διπλά ενωτικά…

Προσθήκη χρώματος ή περιγράμματος σε πλαίσιο κειμένου
Προσθήκη χρώματος φόντου και περιγράμματος σε πλαίσιο κειμένου ή σχήμα Μπορείτε να προσθέσετε χρώμα πίσω…

Έλεγχος ορθογραφίας
Μπορείτε να ρυθμίσετε το Keynote ώστε να επισημαίνει τα ορθογραφικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε και, μπορείτε…

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου
Μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένες λέξεις, φράσεις, αριθμούς και χαρακτήρες και, να αντικαταστήσετε αυτόματα τα αποτελέσματα…