Έλεγχος ορθογραφίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Keynote ώστε να επισημαίνει τα ορθογραφικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε και, μπορείτε να ελέγξετε ολόκληρη την παρουσίασή σας ή ένα επιλεγμένο κείμενο για τυχόν ορθογραφικά λάθη. Το Keynote μπορεί επίσης να κάνει έλεγχο γραμματικής και αναζήτηση των ορισμών λέξεων.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο «Ορθογραφία και γραμματική» για να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική, να προσθέσετε όρους στο λεξικό και να αλλάξετε τη γλώσσα του λεξικού. Όταν προσθέτετε όρους στο λεξικό, μαθαίνετε στο Keynote νέες λέξεις ώστε να μην τις επισημαίνει ως λέξεις με ορθογραφικό λάθος.

Αυτόματος έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

 1. Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Ορθογραφία και γραμματική» (από το μενού «Επεξεργασία» στο επάνω μέρος της οθόνης σας) και μετά ενεργοποιήστε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Έλεγχος ορθογραφίας κατά την πληκτρολόγηση: Υπογραμμίζει τις λέξεις με ορθογραφικό λάθος με κόκκινο χρώμα.

  • Έλεγχος γραμματικής και ορθογραφίας: Υπογραμμίζει τις λέξεις με ορθογραφικό λάθος με κόκκινο χρώμα και την αμφισβητούμενη γραμματική με πράσινο χρώμα.

  • Αυτόματη διόρθωση ορθογραφίας: Υπογραμμίζει τα ορθογραφικά λάθη με μπλε χρώμα καθώς εισάγετε κείμενο και εμφανίζει για λίγο την αντικατάστασή τους. Αν διαφωνείτε με την αντικατάσταση, κάντε κλικ στο x στη φυσαλίδα πρότασης ώστε να διατηρήσετε τη δική σας καταχώριση.

 2. Κρατώντας πατημένο το Control, κάντε κλικ σε μια λέξη με ορθογραφικό λάθος και μετά επιλέξτε μία από τις επιλογές στο μενού συντόμευσης.

Χρήση του παραθύρου ορθογραφίας και γραμματικής

Το Keynote ελέγχει την ορθογραφία και επισημαίνει τις λέξεις με ορθογραφικό λάθος στο παράθυρο «Ορθογραφία και γραμματική».

 • Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Ορθογραφία και γραμματική» > «Εμφάνιση ορθογραφίας και γραμματικής» (από το μενού «Επεξεργασία» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  Παράθυρο «Ορθογραφία και γραμματική»

Διαμόρφωση ελέγχου ορθογραφίας για πολλές γλώσσες

Μπορείτε να διαμορφώσετε το Mac σας ώστε να ελέγχει αυτόματα την ορθογραφία για διαφορετικές γλώσσες στις Προτιμήσεις συστήματος.

 1. Ανοίξτε τις «Προτιμήσεις συστήματος» στο Mac σας, κάντε κλικ στο «Πληκτρολόγιο» και μετά στο «Κείμενο».

  Οι «Προτιμήσεις συστήματος» βρίσκονται στο μενού Apple στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης σας.

 2. Κάντε κλικ το αναδυόμενο μενού «Ορθογραφία» και μετά επιλέξτε «Διαμόρφωση» στο κάτω μέρος του μενού.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σύρετε τις γλώσσες στη λίστα με τη σειρά που θέλετε να γίνεται ο έλεγχος.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής δίπλα στις γλώσσες που θέλετε να ελέγχονται.

  • Αν έχετε ένα αρχείο λεξικού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψτε το στον φάκελο «Ορθογραφία» που βρίσκεται στον φάκελό σας «Βιβλιοθήκη».

 4. Κάντε κλικ στο «Τέλος».

 5. Βεβαιωθείτε ότι το αναδυόμενο μενού «Ορθογραφία» έχει οριστεί σε «Αυτόματα κατά γλώσσα» και μετά κλείστε το παράθυρο προτιμήσεων πληκτρολογίου.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια γλώσσα για έλεγχο ορθογραφίας στο παράθυρο «Ορθογραφία και γραμματική». Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Ορθογραφία και γραμματική» > «Εμφάνιση ορθογραφίας και γραμματικής».. Μετά, επιλέξτε μια γλώσσα στο κάτω μέρος του παραθύρου.

Διόρθωση ανορθόγραφων λέξεων

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος και οι ανορθόγραφες λέξεις υπογραμμίζονται με κόκκινο χρώμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση για μεταπήδηση από τη μια ανορθόγραφη λέξη στην επόμενη και να κάνετε γρήγορα διορθώσεις.

 1. Με πατημένο το πλήκτρο Control, κάντε κλικ στην πρώτη ανορθόγραφη λέξη, μετά επιλέξτε τη σωστή ορθογραφία από τις επιλογές που παρατίθενται.

 2. Πατήστε Command-ελληνικό ερωτηματικό (;) για μετακίνηση στην επόμενη ανορθόγραφη λέξη.

 3. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε ανορθόγραφη λέξη.

Σημείωση: Αν επιλέξετε «Επεξεργασία» > «Ορθογραφία και γραμματική» > «Αυτόματη διόρθωση ορθογραφίας» (από το μενού «Επεξεργασία» στο επάνω μέρος της οθόνης σας), οι ανορθόγραφες λέξεις που υπάρχουν ήδη σε ένα έγγραφο θα υπογραμμιστούν. Καθώς πληκτρολογείτε νέο κείμενο, εμφανίζονται προτεινόμενες ορθογραφίες για λέξεις που μπορεί να έχετε κάνει λάθος. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη ορθογραφική διόρθωση, κάντε κλικ στο x δίπλα στην προτεινόμενη λέξη για να χρησιμοποιήσετε την ορθογραφία που εισαγάγατε. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη ορθογραφία, συνεχίστε να πληκτρολογείτε.

Αναζήτηση μιας λέξης

Μπορείτε να αναζητάτε γρήγορα τον ορισμό και τις προτεινόμενες ορθογραφίες λέξεων. Ορισμένες καταχωρίσεις περιλαμβάνουν επίσης λήμματα στον θησαυρό και τη Βικιπαίδεια.

 • Κάντε κλικ ενώ πατάτε το πλήκτρο Control στη λέξη και μετά επιλέξτε «Εύρεση [λέξης]» στο μενού συντόμευσης.