Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του κειμένου, αλλάζοντας τη γραμματοσειρά του, το στιλ (για παράδειγμα, έντονη ή πλάγια γραφή) ή το μέγεθος και, εφαρμόζοντας εφέ όπως σκίαση ή περίγραμμα κ.λπ.

Αλλαγή εμφάνισης κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε ή επιλέξτε ένα πλαίσιο κειμένου, αν θέλετε να αλλάξετε όλο το κείμενο που περιέχει.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ» κοντά στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να κάνετε αλλαγές μορφοποίησης.

  Επιθεωρητής μορφοποίησης με ανοικτό το τμήμα «Στιλ» όπου εμφανίζονται τα χειριστήρια χρώματος και οι επιλογές μορφοποίησης κειμένου.

Τροποποίηση της χρήσης κεφαλαίων

Μπορείτε να μετατρέψετε τμήματα κειμένου ολόκληρα σε κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες ή να μορφοποιήσετε το κείμενο ως τίτλο, με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε ή επιλέξτε ένα πλαίσιο κειμένου, αν θέλετε να αλλάξετε όλο το κείμενο που περιέχει.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ» κοντά στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Στην ενότητα «Γραμματοσειρά», κάντε κλικ στο Κουμπί προηγμένων επιλογών, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Χρήση κεφαλαίων» και μετά επιλέξτε ένα στοιχείο:

  • Καμία: Το κείμενο παραμένει όπως το εισαγάγατε, χωρίς αλλαγές.

  • Όλα κεφαλαία: Όλο το κείμενο είναι κεφαλαιοποιημένο στο ίδιο ύψος.

  • Μικρά κεφαλαία: Όλο το κείμενο είναι κεφαλαιοποιημένο, με μεγαλύτερα γράμματα για τους κεφαλαίους χαρακτήρες.

  • Γράμματα τίτλου: Το πρώτο γράμμα κάθε λέξης είναι κεφαλαίο.

Προσθήκη χρώματος πίσω από το κείμενο

Μπορείτε να προσθέσετε ένα χρώμα πίσω από το κείμενο για να το κάνετε να ξεχωρίζει.

 1. Επιλέξτε ένα πλαίσιο κειμένου ή μόνο το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε ή επιλέξτε ένα πλαίσιο κειμένου, αν θέλετε να αλλάξετε όλο το κείμενο που περιέχει.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ» κοντά στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Στην ενότητα «Γραμματοσειρά», κάντε κλικ στο Κουμπί προηγμένων επιλογών, μετά επιλέξτε ένα χρώμα είτε από την παλέτα χρωμάτων «Γέμισμα χαρακτήρων» είτε από τον τροχό χρωμάτων.

  Η αριστερή παλέτα χρωμάτων εμφανίζει χρώματα που ταιριάζουν με το πρότυπο. Ο τροχός χρωμάτων στα δεξιά ανοίγει το παράθυρο «Χρώματα», όπου μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε χρώμα.

  Προηγμένες επιλογές για κείμενο

Για να αφαιρέσετε το χρώμα, επιλέξτε το κείμενο, κάντε κλικ στην παλέτα «Γέμισμα χαρακτήρων» και επιλέξτε το δείγμα που το διαπερνά μια διαγώνια γραμμή στην κάτω δεξιά γωνία της παλέτας.