Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου

Μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένες λέξεις, φράσεις, αριθμούς και χαρακτήρες και, να αντικαταστήσετε αυτόματα τα αποτελέσματα αναζήτησης με το νέο περιεχόμενο που έχετε καθορίσει. Όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των σλάιντ που έχουν παραλειφθεί και των σημειώσεων παρουσιαστή, συμπεριλαμβάνεται στην αναζήτηση.

Αναζήτηση για συγκεκριμένο κείμενο

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε «Εμφάνιση εύρεσης και αντικατάστασης».

 2. Στο πεδίο αναζήτησης, εισαγάγετε τη λέξη ή τη φράση που θέλετε να εντοπίσετε.

  Οι αντιστοιχίσεις επισημαίνονται καθώς εισαγάγετε κείμενο.

 3. Για την εύρεση λέξεων οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση πεζών-κεφαλαίων που καθορίζετε, ή για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης στις ολόκληρες λέξεις που εισάγετε, αγγίξτε Κουμπί προηγμένων επιλογών, και μετά επιλέξτε «Ταίρ. πεζών/κεφαλ.» ή «Ολόκληρες λέξεις».

 4. Κάντε κλικ στα κουμπιά με βέλη για να βρείτε την επόμενη ή την προηγούμενη αντιστοίχιση.

Για να δείτε ή να διαγράψετε πρόσφατες αναζητήσεις, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το μεγεθυντικό φακό.

Αντικατάσταση του κειμένου που βρέθηκε

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε «Εμφάνιση εύρεσης και αντικατάστασης».

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί προηγμένων επιλογών του παραθύρου «Εύρεση και αντικατάσταση» και μετά επιλέξτε «Εύρεση και αντικατάσταση».

  Μπορείτε επίσης να ορίσετε άλλες επιλογές, όπως «Ολόκληρες λέξεις» και «Ταίρ. πεζών/κεφαλ.» για να περιορίσετε την αναζήτησή σας.

 3. Εισαγάγετε μια λέξη ή μια φράση στο πρώτο πεδίο.

  Καθώς εισαγάγετε κείμενο, οι αντιστοιχίσεις επισημαίνονται. Η πρώτη αντιστοίχιση επιλέγεται και επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα.

 4. Εισαγάγετε τη λέξη ή τη φράση αντικατάστασης στο δεύτερο πεδίο.

  Αν αφήσετε κενό το πεδίο «Αντικατάσταση», διαγράφονται όλες οι παρουσίες του εντοπισμένου κειμένου όταν αντικαταστήσετε το εντοπισμένο κείμενο.

  Το παράθυρο «Εύρεση και αντικατάσταση» με επεξήγηση στο κουμπί για εμφάνιση περισσότερων επιλογών
 5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο κάτω μέρος του πλαισίου «Εύρεση» για να ελέγξετε και να αλλάξετε τις αντιστοιχίσεις κειμένου:

  • Αντικατάσταση όλων: Αντικαθιστά όλα τα αποτελέσματα κειμένου με το κείμενο αντικατάστασης

  • Αντικατάσταση και εύρεση: Αντικαθιστά την επιλεγμένη αντιστοίχιση και μετακινείται στην επόμενη.

  • Αντικατάσταση: Αντικαθιστά την επιλεγμένη αντιστοίχιση με το κείμενο αντικατάστασης, αλλά δεν μετακινείται στην επόμενη αντιστοίχιση.

  • Βέλος «Προηγούμενο» ή «Επόμενο»: Μετακίνηση στην προηγούμενη ή την επόμενη αντιστοίχιση χωρίς να γίνει κάποια αλλαγή.

Χρήση υποκαταστάσεων κειμένου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Keynote για την αυτόματη αντικατάσταση ορισμένου κειμένου με κείμενο που έχετε καθορίσει. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντικαθιστά το «teh» με το «the» ή το «(c)» με το «©».

 1. Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Υποκαταστάσεις» > «Εμφάνιση υποκαταστάσεων» (από το μενού «Επεξεργασία» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  Αν θέλετε να εφαρμόσετε αντικαταστάσεις σε συγκεκριμένο κείμενο, επιλέξτε το κείμενο.

 2. Στο παράθυρο «Υποκαταστάσεις», επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Αντικατάσταση κειμένου» και μετά κάντε κλικ στις «Προτιμήσεις κειμένου».

  Το τμήμα «Κείμενο» από τις «Προτιμήσεις πληκτρολογίου» ανοίγει στις Προτιμήσεις συστήματος.

 3. Κάντε κλικ στο Κουμπί με το σύμβολο συν και μετά πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να αντικαταστήσετε (π.χ. «teh») στη στήλη «Αντικατάσταση».

 4. Πληκτρολογήστε τη λέξη με την οποία θέλετε να αντικαταστήσετε (π.χ. «the») στη στήλη «Με».

  Κάντε κλικ έξω από τα πεδία κειμένου πριν κλείσετε το παράθυρο.

 5. Κάντε κλικ σε ένα κουμπί για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του κειμένου αντικατάστασης στην παρουσίαση ή μόνο στο επιλεγμένο κείμενο.

Όταν η «Αντικατάσταση κειμένου» είναι ενεργοποιημένη στην παρουσίαση, ένα σημάδι επιλογής εμφανίζεται δίπλα στην «Αντικατάσταση κειμένου» στο μενού «Υποκαταστάσεις». Μπορείτε να καταργήστε την επιλογή «Αντικατάσταση κειμένου» για να την απενεργοποιήσετε.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις αντικατάστασης κειμένου εφαρμόζονται σε άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας, όπως το TextEdit, οι οποίες επίσης χρησιμοποιούν υποκαταστάσεις. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια αντικατάσταση κειμένου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Αντικατάσταση κειμένου για το επιλεγμένο κείμενο στο παράθυρο «Υποκαταστάσεις».