Καθορισμός προεπιλεγμένου πλαισίου κειμένου για μια παρουσίαση

Μπορείτε να καθορίσετε δική σας γραμματοσειρά, το δικό σας γέμισμα χρώματος και άλλα στοιχεία για ένα πλαίσιο κειμένου και μετά να το ορίσετε ως προεπιλογή για μια παρουσίαση.

  1. Προσθέστε ένα πλαίσιο κειμένου στην παρουσίασή σας και τροποποιήστε το με όποιον τρόπο θέλετε.

    Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς, να προσθέσετε περίγραμμα στο πλαίσιο και ούτω καθεξής.

  2. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου.

  3. Επιλέξτε «Μορφοποίηση» > «Προηγμένα» > «Ορισμός ως προεπιλεγμένης εμφάνισης πλαισίου κειμένου» (στο μενού «Μορφοποίηση» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλογή όποτε θέλετε, δεν θα επηρεαστούν άλλα πλαίσια κειμένου που υπάρχουν ήδη στην παρουσίαση.

Αν θέλετε να εφαρμόσετε τις ίδιες αλλαγές σχεδίασης σε άλλα πλαίσια κειμένου που υπάρχουν ήδη στο σλάιντ, μπορείτε να αποθηκεύσετε το προεπιλεγμένο στιλ πλαισίου κειμένου ως στιλ αντικειμένου και μετά να εφαρμόσετε το στιλ αντικειμένου σε άλλα πλαίσια κειμένου.