Μορφοποίηση κειμένου σε Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών συστημάτων γραφής για Κινεζικά, Ιαπωνικά και Κορεατικά, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα διεθνή πληκτρολόγια στο Mac σας. Το Keynote παρέχει κάποιες λειτουργίες μορφοποίησης κειμένου ειδικές για κάθε γλώσσα, όπως στιλ έμφασης, στιλ λίστας και οδηγούς φωνητικής. Οι επιλογές μορφοποίησης που διατίθενται, εξαρτώνται από τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε.

Για τα βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτές τις συνιστώμενες γραμματοσειρές:

 • Απλοποιημένα Κινεζικά: Heiti SC

 • Παραδοσιακά Κινεζικά: Heiti TC

 • Κορεατικά: AppleSDGothic Neo

 • Ιαπωνικά: Hiragino Kaku Gothic για γραμματοσειρές τύπου sans serif ή Hiragino Mincho γραμματοσειρές τύπου serif

Αυτές οι οδηγίες προϋποθέτουν ότι έχετε ενεργοποιήσει τουλάχιστον ένα πληκτρολόγιο για Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά στο Mac σας. Για να ενεργοποιήσετε τα διεθνή πληκτρολόγια, ανοίξτε τις Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στο «Πληκτρολόγιο» και μετά κάντε κλικ στις «Πηγές εισαγωγής».

Προσθήκη σημαδιών έμφασης σε Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά:

Μπορείτε να προσθέσετε σημάδια έμφασης που χρησιμοποιούνται συχνά με κείμενο στα Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά. Για παράδειγμα, με ένα πληκτρολόγιο για Κινεζικά μπορείτε να εφαρμόσετε κουκκίδες Boten κάτω ή πάνω από το κείμενο ή μια κυματιστή υπογράμμιση. Με κείμενο στα Ιαπωνικά μπορείτε να προσθέσετε απλές κουκκίδες ή οβάλ κουκκίδες.

 1. Αλλάξτε το πληκτρολόγιό σας σε πληκτρολόγιο για Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά.

 2. Επιλέξτε κινεζικό, ιαπωνικό ή κορεατικό κείμενο (έναν ή περισσότερους χαρακτήρες), κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ» κοντά στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Για να εφαρμόσετε ένα σημάδι μορφοποίησης στο επιλεγμένο κείμενο, κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ» δίπλα στο πάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ σε ένα κουμπί.

  Οι επιλογές μορφοποίησης που διατίθενται, εξαρτώνται από το τρέχον πληκτρολόγιο.

Χρήση στιλ λίστας σε Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά

Τα στιλ λίστας για Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά μπορούν να εφαρμοσθούν σε μια λίστα γραμμένη σε οποιαδήποτε γλώσσα. Μόνο το στιλ κουκκίδων ή το σύστημα αρίθμησης θα επηρεαστούν.

 1. Για μια λίστα με κείμενο στα Αγγλικά, πληκτρολογήστε το πρώτο στοιχείο της λίστας (για παράδειγμα 1 ή A).

  Για μια λίστα με κείμενο στα Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά, αλλάξτε το πληκτρολόγιο στη γλώσσα που θέλετε και μετά πληκτρολογήστε το πρώτο στοιχείο της λίστας (για παράδειγμα, 가).

 2. Εισαγάγετε μια τελεία ή παρένθεση και στη συνέχεια ένα κενό διάστημα.

 3. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο της λίστας και κάντε κλικ στο Return.

  Το Keynote εντοπίζει αυτόματα ότι πληκτρολογείτε μια λίστα. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο για Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά για να τελειώσετε τη λίστα σας.

 4. Για να εισαγάγετε μια λίστα με κείμενο στα Αγγλικά, αλλά σε στιλ λίστας για Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά, κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά, κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ» κοντά στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης και μετά κάντε κλικ σε ένα στιλ λίστας.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

  Τα στιλ που παρουσιάζονται, εξαρτώνται από τα πληκτρολόγια που έχετε ενεργοποιήσει.

Παροχή οδηγού φωνητικής μαζί με κείμενο

Αν έχετε ενεργοποιημένο πληκτρολόγιο για Κινέζικα, Ιαπωνικά ή Κορεάτικα για τη συσκευή Mac ή iOS που διαθέτετε, μπορείτε να εφαρμόσετε τους οδηγούς φωνητικής στις λέξεις που γράφονται σε οποιαδήποτε γλώσσα ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε κανένα από αυτά τα πληκτρολόγια.

 1. Επιλέξτε το κείμενο, συμπεριλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους χαρακτήρες.

  Μη συμπεριλάβετε αλλαγές παραγράφου στο τέλος ή σημεία στίξης στο επιλεγμένο κείμενό σας.

 2. Κρατώντας πατημένο το Control, κάντε κλικ στο επιλεγμένο κείμενο και μετά επιλέξτε «Κείμενο φωνητικού οδηγού» από το μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε «Μορφή» > «Κείμενο φωνητικού οδηγού» (στο μενού «Μορφή» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  Ένας οδηγός φωνητικής εμφανίζεται μαζί με το επιλεγμένο κείμενο.

  Ο ανοιχτός φωνητικός οδηγός για μια λέξη με επεξηγήσεις στο πεδίο κειμένου και προτεινόμενο κείμενο
 3. Για να αλλάξετε το κείμενο οδηγού φωνητικής, ορίστε μία από τις επιλογές.

  Οι επιλογές φωνητικής εξαρτώνται από τα πληκτρολόγια που έχετε ενεργοποιήσει.

 4. Κάντε κλικ οπουδήποτε εκτός του παραθύρου «Κείμενο οδηγού φωνητικής» για να εφαρμοστεί το κείμενο που επιλέξατε και να κλείσει το παράθυρο.

Αλλαγή ή αφαίρεση του κειμένου οδηγού φωνητικής

Μετά την προσθήκη κειμένου οδηγού φωνητικής, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του ή να το αφαιρέσετε.

 1. Κάντε κλικ στη λέξη με το κείμενο οδηγού φωνητικής και μετά επιλέξτε «Κείμενο οδηγού φωνητικής» από το μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λέξη και μετά να επιλέξετε «Μορφή» > «Κείμενο φωνητικού οδηγού» (από το μενού «Μορφή» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  Ο ανοιχτός φωνητικός οδηγός για μια λέξη με επεξηγήσεις στο πεδίο κειμένου και προτεινόμενο κείμενο
 2. Εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιηθεί ή ορίστε μία από τις επιλογές.

  Οι επιλογές φωνητικής εξαρτώνται από τα πληκτρολόγια που έχετε ενεργοποιήσει.

 3. Για να αφαιρέσετε το κείμενο του οδηγού, κάντε κλικ στην «Αφαίρεση».

Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο κείμενο και μετά να το επεξεργαστείτε. Το κείμενο οδηγού φωνητικής αφαιρείται αυτόματα.