Μορφοποίηση λιστών

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες μορφοποιημένες με κουκκίδες, αριθμούς ή γράμματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσοχές σε οποιαδήποτε λίστα για να δημιουργήσετε ιεραρχία. Οι λίστες με επίπεδα, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται σε νομικά έγγραφα, μπορούν να χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό στιλ αρίθμησης και γραμμάτων για τον προσδιορισμό διαφορετικών επιπέδων ιεραρχίας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στιλ λίστας για την εφαρμογή ομοιόμορφης μορφοποίησης σε λίστες στην παρουσίασή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε δικά σας στιλ λίστας, να μετονομάσετε υπάρχοντα στιλ και να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια λίστας για να διαχειριστείτε τα στιλ λίστας στην παρουσίασή σας.

Παραδείγματα λιστών με κουκκίδες, ταξινομημένων λιστών και ταξινομημένων λιστών με ιεραρχία.

Αυτόματη δημιουργία λίστας

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη δημιουργία λιστών στις προτιμήσεις του Keynote, το Keynote καταλαβαίνει πότε πληκτρολογείτε μια λίστα.

 1. Επιλέξτε Keynote > «Προτιμήσεις» (από το μενού Keynote στο επάνω μέρος της οθόνης).

 2. Κάντε κλικ στα «Γενικά» και μετά επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Αυτόματη ανίχνευση λιστών».

 3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε μια κουκκίδα (Option-8), ένα γράμμα ή έναν αριθμό και μετά εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο της λίστας.

  Για να χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό χαρακτήρα για την κουκκίδα, επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Ειδικοί χαρακτήρες» (από το μενού «Επεξεργασία» στο επάνω μέρος της οθόνης σας) και μετά κάντε κλικ σε έναν χαρακτήρα από ένα μενού κουκκίδων ή αστεριών.

 4. Πατήστε Return.

  Το Keynote προσθέτει αυτόματα μια κουκκίδα, ένα γράμμα, έναν αριθμό ή έναν χαρακτήρα στα επόμενα στοιχεία της λίστας.

 5. Για να αλλάξετε το επίπεδο εσοχών (ιεραρχία) ενός στοιχείου στη λίστα, κάντε κλικ οπουδήποτε στο στοιχείο και μετά κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Μετακίνηση του στοιχείου στα δεξιά: Πατήστε Tab.

  • Μετακίνηση του στοιχείου στα αριστερά: Πατήστε Shift-Tab.

 6. Για να ολοκληρώσετε τη λίστα, πατήστε το Return δύο φορές ή πατήστε το Delete.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε ως λίστα και μετά να ορίσετε μια επιλογή από το αναδυόμενο μενού «Κουκκίδες και λίστες» της πλαϊνής στήλης στα δεξιά. Για περισσότερες επιλογές μορφοποίησης, κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στο μενού «Κουκκίδες και λίστες».

Μετατροπή κειμένου σε λίστα

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε ως λίστα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ».

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού δίπλα στις «Κουκκίδες και λίστες» και μετά επιλέξτε ένα στιλ λίστας.

 4. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στις «Κουκκίδες και λίστες» για να εμφανιστεί η λίστα των χειριστηρίων μορφοποίησης.

  Όταν επιλέγετε «Κουκκίδες κειμένου», «Κουκκίδες εικόνας» ή «Αριθμοί» στο αναδυόμενο μενού κάτω από το τρίγωνο αποκάλυψης, εμφανίζονται περισσότερα χειριστήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον τύπο της λίστας που έχετε επιλέξει.

Για να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών σε μια λίστα, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε, επιλέξτε το Numbers στο αναδυόμενο μενού κάτω από το τρίγωνο αποκάλυψης και μετά επιλέξτε ένα γράμμα ή αριθμό στο τελευταίο αναδυόμενο μενού. Κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής «Αριθμοί σε επίπεδα» αν θέλετε να είναι οι αριθμοί και τα γράμματα ένθετα για κάθε επίπεδο (για παράδειγμα, 1, 1.1, 1.1, και ούτω καθεξής).

Αναδιάταξη στοιχείων λίστας

Μπορείτε να σύρετε στοιχεία σε μια λίστα σε διαφορετικό επίπεδο της ιεραρχίας ή σε διαφορετικό επίπεδο εσοχής.

 1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε κάνοντας κλικ στην κουκκίδα, τον αριθμό ή το γράμμα του.

 2. Σύρετε το στοιχείο αριστερά ή δεξιά, ή πάνω ή κάτω στη λίστα μέχρι να εμφανιστεί το μπλε τρίγωνο εκεί που θέλετε να τοποθετήσετε το στοιχείο.

Αλλαγή του στιλ κουκκίδας

 1. Επιλέξτε τις γραμμές κειμένου με τις κουκκίδες που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ».

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στις «Κουκκίδες και λίστες», κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού κάτω από την υποκεφαλίδα «Κουκκίδες και λίστες» και μετά κάντε ένα από τα εξής.

  • Για κουκκίδες κειμένου: Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Κουκκίδες» και μετά επιλέξτε ένα διαφορετικό στιλ κουκκίδας (κάντε κύλιση για να τα δείτε όλα).

   Για να χρησιμοποιήσετε το δικό σας κείμενο ή χαρακτήρα για την κουκκίδα, κάντε διπλό κλικ στο αναδυόμενο μενού «Κουκκίδα» και μετά πληκτρολογήστε το δικό σας κείμενο ή χαρακτήρα. Για να χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό χαρακτήρα, επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Ειδικοί χαρακτήρες» (από το μενού «Επεξεργασία» στο επάνω μέρος της οθόνης σας) και μετά επιλέξτε έναν χαρακτήρα.

  • Για κουκκίδες εικόνας: Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Κουκκίδα», επιλέξτε «Κουκκίδες εικόνας», κάντε κλικ στο κουμπί «Τρέχουσα εικόνα» και μετά επιλέξτε ένα στιλ κουκκίδων εικόνας.

   Για να χρησιμοποιήσετε τη δική σας εικόνα, κάντε κλικ στην «Προσαρμοσμένη εικόνα» και μετά επιλέξτε ένα αρχείο εικόνας στον υπολογιστή σας.

  Στοιχείο που μεταφέρεται σε νέο επίπεδο εσοχής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα χειριστήρια της ενότητας «Κουκκίδες και λίστες» για να αλλάξετε το μέγεθος των κουκκίδων και να προσαρμόσετε το διάστημα μεταξύ κειμένου και κουκκίδων.

Αλλαγή του τύπου αριθμών ή γραμμάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς, γράμματα, λατινικά αριθμητικά ή έναν συνδυασμό για να προσδιορίσετε επίπεδα ιεραρχίας σε μια ταξινομημένη λίστα.

 1. Επιλέξτε τις γραμμές κειμένου με την αρίθμηση που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ» κοντά στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στις «Κουκκίδες και λίστες» και μετά ορίστε κάποια επιλογή.

  Χειριστήρια για τη μορφοποίηση αριθμών και γραμμάτων σε λίστες

Για να ξεκινήσετε την αρίθμηση από διαφορετικό σημείο, επιλέξτε «Έναρξη από» και μετά εισαγάγετε έναν αριθμό ή ένα γράμμα.

Προσαρμογή της απόστασης και της εμφάνισης κουκκίδων, αριθμών και γραμμάτων

Μπορείτε να αλλάξετε την απόσταση, το μέγεθος, το χρώμα και τη στοίχιση κουκκίδων, αριθμών και γραμμάτων.

 1. Επιλέξτε τις γραμμές κειμένου με τις κουκκίδες που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ» κοντά στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στις «Κουκκίδες και λίστες» και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Εσοχή: Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή κάντε κλικ στα βέλη δίπλα στα πεδία «Κουκκίδα» και «Κείμενο» για να καθορίσετε την απόσταση από το αριστερό περιθώριο έως την κουκκίδα και από το κείμενο κουκκίδας έως την κουκκίδα, αντίστοιχα.

  • Αλλαγή χρώματος κουκκίδων: Επιλέξτε ένα χρώμα από την παλέτα χρωμάτων (για προεπιλεγμένα χρώματα που ταιριάζουν με το θέμα) ή τον τροχό χρωμάτων (για οποιοδήποτε χρώμα).

   Δεν μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα κουκκίδων εικόνων, αλλά μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική εικόνα στο αναδυόμενο μενού «Τρέχουσα εικόνα».

  • Αλλαγή μεγέθους κουκκίδων: Πληκτρολογήστε ένα ποσοστό στο πεδίο «Μέγεθος» ή κάντε κλικ στα πάνω και κάτω βέλη.

  • Μετακίνηση κουκκίδων πάνω ή κάτω από τη γραμμή κέντρου του κειμένου: Κάντε κλικ στα πάνω και κάτω βέλη στο πεδίο «Στοίχιση».

   Η ενότητα «Κουκκίδες και λίστες» με επεξηγήσεις για τα χειριστήρια εσοχής κουκκίδων και κειμένου, το χρώμα κουκκίδων, το μεγέθους κουκκίδων και τη στοίχιση

Αν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να εφαρμόσετε αυτές τις αλλαγές σε άλλες λίστες στην παρουσίασή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στιλ λίστας ή να ενημερώσετε το στιλ λίστας που χρησιμοποιείτε ήδη. Μόνο οι ρυθμίσεις μορφοποίησης που έχουν γίνει στην ενότητα «Κουκκίδες και λίστες» συμπεριλαμβάνονται στο στιλ λίστας.

Δημιουργία, ενημέρωση ή επαναφορά στιλ λίστας

Οποιαδήποτε λίστα δημιουργείτε, χρησιμοποιεί ένα στιλ λίστας το οποίο καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης. Όταν αλλάξετε την εμφάνιση μιας λίστας—αλλάζοντας το στιλ κουκκίδων ή αριθμών ή την απόσταση των εσοχών, για παράδειγμα—δημιουργείτε παρακάμψεις στιλ (υποδεικνύονται με ένα αστερίσκο δίπλα στο όνομα στιλ λίστας στο αναδυόμενο μενού «Στιλ λίστας»). Μπορείτε να διατηρήσετε ή να αφαιρέσετε αυτές τις παρακάμψεις, ή να τις χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα νέο στιλ λίστας που μπορείτε να εφαρμόσετε σε άλλες λίστες.

 1. Επιλέξτε τις γραμμές κειμένου στη λίστα με τις αλλαγές μορφοποίησης.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ» κοντά στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η λίστα βρίσκεται σε ένα πλαίσιο κειμένου, έναν πίνακα ή ένα σχήμα, πρώτα κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ».

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Στιλ λίστας» στα δεξιά της υποκεφαλίδας «Κουκκίδες και λίστες» και μετά κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Διατήρηση των παρακάμψεων χωρίς αλλαγή του στιλ λίστας: Μην κάνετε τίποτα. Το κείμενο διατηρεί τις αλλαγές σας και εμφανίζεται ένας αστερίσκος δίπλα στο όνομα στιλ λίστας κάθε φορά που επιλέγετε ή επεξεργάζεστε τη λίστα.

  • Αφαίρεση των παρακάμψεων και επαναφορά του αρχικού στιλ λίστας: Κάντε κλικ στο όνομα του στιλ (δίπλα από αυτό υπάρχει ένα γκρι σημάδι επιλογής). Η παράκαμψη θα απαλειφθεί, το κείμενο θα επανέρθει στο αρχικό στιλ και το σημάδι επιλογής θα γίνει μαύρο.

  • Προσθήκη νέου στιλ λίστας Κάντε κλικ στο Κουμπί «Νέο στιλ» στο επάνω μέρος του αναδυόμενου μενού «Στιλ λίστας» και μετά εισαγάγετε ένα όνομα για το στιλ.

   Το αναδυόμενο μενού «Στιλ λίστας» με έναν αστερίσκο που υποδεικνύει μια παράκαμψη, επεξηγήσεις στο κουμπί «Νέο στιλ» και ένα υπομενού με επιλογές για τη διαχείριση των στιλ

Τα στιλ λίστας είναι ένας τύπος στιλ παραγράφου, οπότε μπορείτε να τα μετονομάσετε, να τα ενημερώσετε ή να τα διαγράψετε. Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για την εφαρμογή τους, και πολλά ακόμη.

Σημείωση: Τα στιλ λίστας περιλαμβάνουν μόνο τις μορφοποιήσεις που έχετε ορίσει στην ενότητα «Κουκκίδες και λίστες» της πλαϊνής στήλης. Οι μορφοποιήσεις από την ενότητα στιλ από πάνω (γραμματοσειρά, χρώμα γραμματοσειράς, και στιλ χαρακτήρων) δεν περιλαμβάνονται στη λίστα στιλ.

Μετονομασία ή διαγραφή στιλ λίστας

 1. Επιλέξτε τις γραμμές κειμένου σε μια λίστα που χρησιμοποιεί το στιλ το οποίο θέλετε να ενημερώσετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ».

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Στιλ λίστας» στα δεξιά της υποκεφαλίδας «Κουκκίδες και λίστες».

 4. Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από το όνομα του ονόματος στιλ και μετά κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε το μενού επιλογών.

 5. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Επιλέξτε «Διαγραφή στιλ». Αν προσπαθήσετε να διαγράψετε ένα στιλ το οποίο χρησιμοποιείται στην παρουσίαση, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα στιλ για την αντικατάσταση αυτού που θα διαγραφεί.

  • Επιλέξτε «Μετονομασία στιλ» και εισαγάγετε ένα νέο όνομα.