Προσαρμογή διαστήματος και μορφοποίησης χαρακτήρων

Μπορείτε να προσαρμόσετε την απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων και να μετατρέψετε κείμενο σε εκθέτη ή δείκτη.

Αύξηση ή μείωση του διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων

 1. Επιλέξτε ένα πλαίσιο κειμένου ή απλώς το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ» κοντά στο πάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

 4. Στην ενότητα «Γραμματοσειρά», κάντε κλικ στο Κουμπί προηγμένων επιλογών και μετά χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αλλάξετε την τιμή «Διάστημα χαρακτήρων».

  Το πλαίσιο επιλογής «Προηγμένες επιλογές» δίπλα στα κουμπιά Έντονα, Πλάγια και Υπογράμμιση

  Το προεπιλεγμένο διάστημα είναι μηδέν. Με την αύξηση της τιμής, το διάστημα μεγαλώνει, ενώ με μείωση της τιμής, μικραίνει.

Αν επιλέξετε μόνο συγκεκριμένο κείμενο: Η ρύθμισή σας εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου καθώς και οποιοδήποτε άλλο κείμενο που εισαγάγατε στο πλαίσιο κειμένου μετά την εφαρμογή της αλλαγής.

Αν επιλέξετε ένα πλαίσιο κειμένου: Η ρύθμισή σας θα επηρεάζει μόνο το επιλεγμένο κείμενο, επομένως οποιοδήποτε νέο κείμενο εισάγεται δεν θα έχει τα ίδια διαστήματα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συμπλεγμάτων για επιλεγμένο κείμενο

Ορισμένες γραμματοσειρές περιλαμβάνουν συμπλέγματα, μια διακοσμητική σύνδεση δύο χαρακτήρων για τη δημιουργία ενός μονού τυπογραφικού χαρακτήρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμπλέγματα, εάν αυτά υποστηρίζονται από τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείτε.

Κείμενο με και χωρίς συμπλέγματα.
 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε ή επιλέξτε ένα πλαίσιο κειμένου, αν θέλετε να αλλάξετε όλο το κείμενο που περιέχει.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ».

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Στην ενότητα «Γραμματοσειρά», κάντε κλικ στο Κουμπί προηγμένων επιλογών, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Συμπλέγματα» και μετά επιλέξτε ένα στοιχείο:

  Το πλαίσιο επιλογής «Προηγμένες επιλογές» δίπλα στα κουμπιά Έντονα, Πλάγια και Υπογράμμιση
  • Χρήση προεπιλογής: Χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις συμπλεγμάτων που ορίζονται στο παράθυρο «Τυπογραφία» της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείτε.

   Για να ανοίξετε το παράθυρο «Τυπογραφία», επιλέξτε «Μορφή» > «Γραμματοσειρά» > «Εμφάνιση γραμματοσειρών» (από το παράθυρο «Μορφή» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  • Χρήση κανενός: Χρησιμοποιεί κανονική απόσταση χωρίς συμπλέγματα για τη γραμματοσειρά.

  • Χρήση όλων: χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα συμπλέγματα για τη γραμματοσειρά.

Για να αφαιρέσετε συμπλέγματα από επιλεγμένο κείμενο, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Συμπλέγματα» και μετά επιλέξτε «Χρήση κανενός».

Μετατροπή κειμένου σε εκθέτη ή δείκτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γραμμή βάσης των χαρακτήρων ώστε να τους μετατρέψετε σε εκθέτες ή δείκτες. Ένα σύμβολο εμπορικού σήματος είναι ανυψωμένο πάνω από τον όρο του εμπορικού σήματος. Σε έναν χημικό τύπο, ο αριθμός των ατόμων είναι δείκτης επειδή είναι χαμηλωμένος κάτω από το σύμβολο του ατόμου.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε εκθέτη ή δείκτη.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Στιλ» κοντά στο πάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

 4. Στην ενότητα «Γραμματοσειρά», κάντε κλικ στο Κουμπί προηγμένων επιλογών, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Γραμμή βάσης» και μετά επιλέξτε «Εκθέτης» ή «Δείκτης».

  Το πλαίσιο επιλογής «Προηγμένες επιλογές» δίπλα στα κουμπιά Έντονα, Πλάγια και Υπογράμμιση
 5. Για να προσαρμόσετε τη θέση, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αλλάξετε την τιμή «Μετατόπιση γραμμής βάσης».