Προσθήκη σχολίων και επισήμανση κειμένου

Εσείς και τα άτομα με τα οποία μοιράζεστε την παρουσίασή σας, μπορείτε να προσθέτετε σχόλια σε κείμενο, αντικείμενα, γραφήματα και σλάιντ. Τα σχόλια είναι χρήσιμα για προσωπικές σας σημειώσεις, για ερωτήσεις σε αναθεωρητές, για μεταβίβαση συντακτικών προτάσεων και ούτω καθεξής.

Μπορείτε επίσης να επισημάνετε κείμενο και μετά να προσθέσετε ένα σχόλιο σε αυτό.

Όταν δεν επιθυμείτε τα σχόλια και οι επισημάνσεις να είναι ορατές, μπορείτε να τις αποκρύψετε.

Προσθήκη σχολίου

Το σχολιασμένο κείμενο χρησιμοποιεί ένα χρώμα που υποδεικνύει αποκλειστικά το συντάκτη του σχολίου. Το κείμενο, τα αντικείμενα και τα κελιά πίνακα που έχουν σχόλια φέρουν έναν δείκτη σχολίων.

  1. Επιλέξτε κείμενο ή κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα ή ένα αντικείμενο και μετά κάντε κλικ στο Κουμπί «Σχόλιο» στη γραμμή εργαλείων.

    Τα σχόλια στο σλάιντ είναι πάντα ανοικτά.

  2. Εισαγάγετε ένα σχόλιο και μετά κάντε κλικ έξω από αυτό για να το κλείσετε.

Για να διαβάσετε ένα σχόλιο, κάντε κλικ σε αυτό. Για να αφαιρέσετε το σχόλιο, κάντε κλικ στη «Διαγραφή» στο σχόλιο.

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου σχολίου, επιλέγοντας Keynote > Προτιμήσεις > Γενικά (από το μενού Keynote στο πάνω μέρος της οθόνης σας), κάνοντας κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μέγεθος κειμένου» και επιλέγοντας έπειτα ένα μέγεθος.

Καθορισμός ονόματος συντάκτη και χρώματος σχολίων

  1. Επιλέξτε Keynote > «Προτιμήσεις» (από το μενού Keynote στο επάνω μέρος της οθόνης σας) και μετά κάντε κλικ στο στοιχείο «Γενικά».

  2. Εισαγάγετε ένα όνομα στο πεδίο «Συντάκτης».

  3. Για να αλλάξετε το χρώμα, επιλέξτε «Προβολή» > «Σχόλια» > «Χρώμα συντάκτη» (από το μενού «Προβολή» στο επάνω μέρος της οθόνης σας) και επιλέξτε ένα χρώμα.

Επισήμανση κειμένου

Μπορείτε να επισημάνετε κείμενο σε πλαίσια κειμένου και σχήματα και μετά να του προσθέσετε σχόλια. Δεν μπορείτε να επισημάνετε κείμενο σε πίνακες, αλλά μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε κελιά πινάκων.

  1. Επιλέξτε το κείμενο και μετά επιλέξτε «Εισαγωγή» > «Επισήμανση» (από το μενού «Εισαγωγή» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  2. Για να προσθέσετε σχόλιο, κάντε κλικ στο επισημασμένο κείμενο και μετά εισαγάγετε ένα σχόλιο.

Για να αφαιρέσετε μια επισήμανση, επιλέξτε το κείμενο και μετά επιλέξτε Επεξεργασία > Αφαίρεση επισημάνσεων και σχολίων (από το μενού «Επεξεργασία» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

Εμφάνιση ή απόκρυψη σχολίων

  • Κάντε κλικ στο Κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε είτε «Εμφάνιση σχολίων» είτε «Απόκρυψη σχολίων».