Προσθήκη χρώματος φόντου και περιγράμματος σε πλαίσιο κειμένου ή σχήμα

Μπορείτε να προσθέσετε χρώμα πίσω από κείμενο σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα περίγραμμα στο πάνω ή στο κάτω μέρος παραγράφων ή γύρω από παραγράφους.

Παράγραφος με περίγραμμα διάστικτης γραμμής

Συμβουλή: Δεν μπορείτε να ελέγξετε την αδιαφάνεια ενός χρώματος φόντου σε ένα πλαίσιο κειμένου. Αν θέλετε να μπορείτε να ελέγξετε τη διαφάνεια ενός φόντου, χρησιμοποιήστε ένα σχήμα. Μπορείτε να προσαρμόσετε το γέμισμα ενός σχήματος όπως επιθυμείτε.

Προσθήκη χρώματος φόντου

 1. Επιλέξτε το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε σε ένα χρώμα φόντου, ή επιλέξτε το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Διάταξη» κοντά στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στα «Περιγρ. και κανόνες».

 4. Επιλέξτε ένα χρώμα στην ενότητα «Χρώμα φόντου».

  • Για να δείτε τα χρώματα που ταιριάζουν με το θέμα σας: Κάντε κλικ στην παλέτα χρωμάτων στα αριστερά.

  • Για να δείτε όλα τα χρώματα: Κάντε κλικ στον τροχό χρωμάτων και μετά επιλέξτε ένα χρώμα στο παράθυρο «Χρώματα».

Συμβουλή: Αν δεν θέλετε το χρώμα να εκτείνεται από περιθώριο σε περιθώριο, μπορείτε να προσθέσετε χρώμα πίσω από επιλεγμένο κείμενο.

Προσθήκη περιγράμματος ή κανόνα σε κείμενο

 1. Επιλέξτε το σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή συγκεκριμένο κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε έναν κανόνα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Διάταξη» κοντά στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στα «Περιγρ. και κανόνες».

 4. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε ένα στιλ γραμμής και μετά κάντε κλικ στα βέλη στο κορυφαίο πεδίο τιμής για να προσαρμόσετε το πάχος της γραμμής.

  Χειριστήρια για την αλλαγή του στιλ, πάχους, θέσης και χρώματος γραμμής.
 5. Κάντε κλικ στον τροχό χρωμάτων δίπλα στο αναδυόμενο μενού στιλ γραμμής και επιλέξτε ένα χρώμα.

  • Για να δείτε τα χρώματα που ταιριάζουν με το θέμα σας: Κάντε κλικ στην παλέτα χρωμάτων στα αριστερά.

  • Για να δείτε όλα τα χρώματα: Κάντε κλικ στον τροχό χρωμάτων και μετά επιλέξτε ένα χρώμα στο παράθυρο «Χρώματα».

 6. Κάντε κλικ σε ένα κουμπί «Θέση» για να καθορίσετε πού θα εμφανίζεται η γραμμή.

 7. Κάντε κλικ στα βέλη για το πεδίο «Μετατόπιση» για να προσαρμόσετε την απόσταση μεταξύ της γραμμής και του κειμένου που περιβάλλει.

Για την αφαίρεση μιας γραμμής, επιλέξτε το σχήμα, το πλαίσιο κειμένου ή το κείμενο, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού τύπου γραμμής και μετά επιλέξτε «Καμία».