Χρήση αμφικατευθυντικού κειμένου

Το Keynote υποστηρίζει αμφικατευθυντικό κείμενο, ώστε να μπορείτε να εισάγετε και να επεξεργάζεστε κείμενο που συντάσσεται από τα αριστερά προς τα δεξιά (όπως στα Αγγλικά ή τα Κινεζικά) και από τα δεξιά προς τα αριστερά (όπως στα Αραβικά ή τα Εβραϊκά). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμφικατευθυντικό κείμενο σε παραγράφους και σε ένα επιλεγμένο σχήμα ή κελί πίνακα.

Για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη γλώσσα στην παρουσίασή σας, θα πρέπει να ορίσετε μια πηγή εισαγωγής για τη γλώσσα αυτή στις προτιμήσεις για το «Πληκτρολόγιο» (στις «Προτιμήσεις συστήματος» στο Mac σας). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο γραφείο εργασίας για να μεταβείτε στο Finder, επιλέξτε «Βοήθεια» > «Βοήθεια για το Mac» και πραγματοποιήστε αναζήτηση με τον όρο «πηγές εισαγωγής».

Σημείωση: Αν προσθέσετε μια νέα πηγή εισαγωγής στον υπολογιστή σας ενώ το Keynote είναι ανοιχτό, ανοίξτε ξανά το Keynote για να αναγνωρίσει την πηγή.

Χρήση άλλης γλώσσας στο Keynote

 • Επιλέξτε μια πηγή εισαγωγής από το μενού εισαγωγής στη δεξιά πλευρά της γραμμής μενού του υπολογιστή σας.

  Το μενού εισαγωγής στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής μενού.

Αλλαγή κατεύθυνσης κειμένου σε παράγραφο

Ο χάρακας και οι στηλοθέτες του ταιριάζουν με την κατεύθυνση μιας παραγράφου. Συνεπώς, όταν αλλάζετε την κατεύθυνση κειμένου, αλλάζει επίσης και ο χάρακας.

 1. Κάντε κλικ σε μια παράγραφο ή λίστα, ή επιλέξτε κείμενο σε παράγραφο ή λίστα.

 2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Αλλάξτε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας το μενού εισαγωγής.

  • Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ στο Κουμπί «Κατεύθυνση παραγράφου» για να εισαγάγετε κείμενο στην τρέχουσα γλώσσα. (Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.)

  Το σημείο εισαγωγής μετακινείται στην άλλη πλευρά και η κατεύθυνση παραγράφου αλλάζει.

  Κουμπί αμφικατευθυντικού κειμένου
 3. Εισαγάγετε κείμενο και μετά πατήστε Return στο τέλος της παραγράφου.

  Η επόμενη παράγραφος συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση. Για να αλλάξετε την κατεύθυνση, κάντε κλικ στο Κουμπί «Κατεύθυνση παραγράφου» ή επιλέξτε τη γλώσσα στο μενού «Εισαγωγή».

Αν επιλέξετε πολλές παραγράφους με διαφορετικές κατευθύνσεις κειμένου και μετά κάνετε κλικ στο Κουμπί «Κατεύθυνση παραγράφου», οι παράγραφοι μορφοποιούνται ώστε να ταιριάζουν με την πρώτη παράγραφο στην επιλογή.

Οι αλλαγές σε περιθώρια και εσοχές εφαρμόζονται αναλογικά και στις δύο κατευθύνσεις κειμένου. Για παράδειγμα, αν αυξήσετε την εσοχή πρώτης γραμμής στα δεξιά για παράγραφο με κατεύθυνση δεξιά προς αριστερά, η εσοχή πρώτης γραμμής στα αριστερά αλλάζει επίσης για παραγράφους με κατεύθυνση αριστερά προς δεξιά.

Για να μάθετε τον τρόπο πληκτρολόγησης και επεξεργασίας αμφικατευθυντικού κειμένου και τη χρήση των υποστηριζόμενων δυνατοτήτων στο OS X, κάντε κλικ στο γραφείο εργασίας για να μεταβείτε στο Finder και μετά επιλέξτε «Βοήθεια» > «Βοήθεια για το Mac» και εκτελέστε αναζήτηση για τη φράση «αμφικατευθυντικό κείμενο».