Κινούμενα αντικείμενα

Για να κάνετε πιο δυναμική την παρουσίασή σας, μπορείτε να κάνετε τα αντικείμενα να κινούνται στο σλάιντ. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε το κείμενο να εμφανίζεται στο σλάιντ κατά μία κουκκίδα τη φορά ή να κάνετε την εικόνα μιας μπάλας να αναπηδά στο σλάιντ.

Οι κινήσεις σχημάτων ονομάζονται εφέ ανάπτυξης. Διαφορετικά εφέ ανάπτυξης διατίθενται ανάλογα με το αν το αντικείμενο είναι πλαίσιο κειμένου, γράφημα, πίνακας, σχήμα ή πολυμέσα (φωτογραφία, ήχος ή βίντεο).

Η μετακίνηση ενός αντικειμένου σε ένα σλάιντ ονομάζεται ανάπτυξη προς τα μέσα. Η μετακίνηση ενός αντικειμένου εκτός ενός σλάιντ ονομάζεται ανάπτυξη προς τα έξω. Η μετακίνηση ενός αντικειμένου μέσα σε ένα σλάιντ ονομάζεται ανάπτυξη ενέργειας.

Κίνηση αντικειμένου εντός και εκτός σλάιντ

Μπορείτε να κάνετε ένα αντικείμενο να κινείται πάνω σε ένα σλάιντ, εκτός ενός σλάιντ ή και τα δύο.

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κίνηση του αντικειμένου πάνω στο σλάιντ: Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ανάπτυξη προς τα μέσα» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά, κάντε κλικ στην «Προσθήκη εφέ» και μετά επιλέξτε μια κίνηση.

   Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Ανάπτυξη προς τα μέσα», κάντε κλικ στο Κουμπί «Κίνηση» στη γραμμή εργαλείων.

  • Κίνηση του αντικειμένου εκτός του σλάιντ: Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ανάπτυξη προς τα έξω» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά, κάντε κλικ στην «Προσθήκη εφέ» και μετά επιλέξτε μια κίνηση.

   Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Ανάπτυξη προς τα έξω», κάντε κλικ στο Κουμπί «Κίνηση» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να αλλάξετε τη διάρκεια της κίνησης και άλλες ρυθμίσεις.

Μπορείτε επίσης να καταστήσετε πολλαπλά αντικείμενα ως μία ανάπτυξη ομαδοποιώντας τα και μετά προσθέτοντας κίνηση στην ομάδα.

Κίνηση του αντικειμένου γύρω από το σλάιντ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αναπτύξεις ενεργειών για να μετακινήσετε αντικείμενα κατά μήκος μιας διαδρομής ή για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης ενός αντικειμένου χωρίς να μετακινήσετε το αντικείμενο εντός ή εκτός του σλάιντ. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ενός αντικειμένου, να το κάνετε διαφανές και πολλά άλλα.

Υπάρχουν δύο τύποι αναπτύξεων ενεργειών: Οι βασικές αναπτύξεις ενεργειών αλλάζουν τον τρόπο εμφάνισης των αντικειμένων, προσαρμόζοντας τη θέση και το μέγεθός τους στο σλάιντ. Οι αναπτύξεις ενεργειών έμφασης αρχίζουν και τελειώνουν στην ίδια θέση και χρησιμοποιούνται για να τραβήξουν την προσοχή σε ένα αντικείμενο στο σλάιντ.

Μπορείτε να συνδυάσετε βασικές αναπτύξεις ενεργειών για να δημιουργήσετε μια εντυπωσιακή κίνηση. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να εφαρμόσετε μια ανάπτυξη «Μετακίνηση» η οποία θα αναπαράγεται ταυτόχρονα με μια ανάπτυξη «Περιστροφή», ώστε το αντικείμενο να φαίνεται ότι περιστρέφεται καθώς μετακινείται στο σλάιντ σας.

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να κινήσετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ενέργεια» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Ενέργεια», κάντε κλικ στο Κουμπί «Κίνηση» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στην «Προσθήκη εφέ» και μετά επιλέξτε μια κίνηση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να προσαρμόσετε την κίνηση.

 5. Για να εφαρμόσετε μια άλλη βασική ανάπτυξη ενεργειών στο αντικείμενο, κάντε κλικ στον κόκκινο ρόμβο κάτω από το αντικείμενο και μετά επιλέξτε άλλη ανάπτυξη.

 6. Για να συνδυάσετε δύο βασικές ενέργειες ανάπτυξης, εφαρμόστε και τις δύο σε ένα αντικείμενο στην καρτέλα «Ενέργεια» στο πάνω μέρος της πλαϊνής στήλης, επιλέξτε «Σειρά ανάπτυξης» και μετά επιλέξτε «Με την ανάπτυξη» για να επιλέξετε την προηγούμενη ανάπτυξη στο παράθυρο «Σειρά ανάπτυξης».

Όταν ένα αντικείμενο αλλάζει θέση ως αποτέλεσμα μιας ανάπτυξης ενέργειας, ένα αντικείμενο «φάντασμα» εμφανίζεται στο σλάιντ. Αυτά τα αντικείμενα «φαντάσματα» αναπαριστούν τη θέση του αντικειμένου που θα προκύψει με μια ανάπτυξη ενέργειας.

Ανάπτυξη αντικειμένων από τα τμήματά τους

Μπορείτε να αναπτύξετε πίνακες, γραφήματα, λίστες ή μπλοκ κειμένου όλα ταυτόχρονα ή κατά τμήμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε ένα γράφημα πίτας σε ένα σλάιντ κατά ένα κομμάτι κάθε φορά ή μια λίστα κατά ένα σημείο κάθε φορά.

 1. Επιλέξτε έναν πίνακα, ένα γράφημα ή ένα μπλοκ κειμένου που περιέχει μια κίνηση.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ανάπτυξη προς τα μέσα» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Ανάπτυξη προς τα μέσα», κάντε κλικ στο Κουμπί «Κίνηση» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Παράδοση» και μετά επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να αναπτύσσεται το αντικείμενο.

  Οι επιλογές παράδοσης εξαρτώνται από τον τύπο του αντικειμένου που επιλέγετε. Για παράδειγμα, ένα γράφημα πίτας μπορεί να αναπτύσσεται προς τα μέσα κατά κομμάτι και ένα γράφημα ράβδων μπορεί να αναπτύσσεται προς τα μέσα κατά σετ.

  Κάποια εφέ, όπως η «Μεταφορά μέσα», διαθέτουν πρόσθετες επιλογές παράδοσης κειμένου. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε επιλογές παράδοσης κειμένου για να προσθέτετε κίνηση σε λέξεις ή χαρακτήρες. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναπτύξετε προς τα μέσα πολλές παραγράφους, με τις λέξεις μέσα στις παραγράφους να κινούνται ώστε να εμφανίζονται τυχαία κατά την παράδοση κάθε παραγράφου.

Αλλαγή σειράς ανάπτυξης και χρονισμού

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία τα αντικείμενα θα κινούνται σε ένα σλάιντ. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τον χρονισμό των αναπτύξεων, ρυθμίζοντας κάποια εφέ ώστε να αναπτύσσονται αυτόματα μετά από άλλα ή ρυθμίζοντας την ταυτόχρονη εκτέλεση αναπτύξεων. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα ξεκινά μια ανάπτυξη.

Παράθυρο «Σειρά ανάπτυξης»
 1. Επιλέξτε το σλάιντ με τα εφέ ανάπτυξης τη σειρά των οποίων θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ανάπτυξη προς τα μέσα», «Ανάπτυξη προς τα έξω» ή «Ενέργεια» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει αυτές τις καρτέλες, κάντε κλικ στο Κουμπί «Κίνηση» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στη «Σειρά ανάπτυξης» στο κάτω μέρος της καρτέλας.

  Παρατίθενται όλα τα εφέ ανάπτυξης του σλάιντ. Για να προσδιορίσετε εύκολα τη σειρά ανάπτυξης για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, επιλέξτε το αντικείμενο στο σλάιντ.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά ανάπτυξης για ένα εφέ ανάπτυξης, σύρετε το εφέ ανάπτυξης σε μια νέα θέση στο παράθυρο «Σειρά ανάπτυξης». Κάντε κλικ με πατημένο το πλήκτρο Command για την επιλογή πολλαπλών αναπτύξεων.

  Αν μεταφέρετε ένα εφέ ανάπτυξης πάνω από μια άλλη ανάπτυξη (συγχωνεύονται στο παράθυρο), το δεύτερο εφέ ανάπτυξης αναπαράγεται αυτόματα μετά το εφέ με το οποίο έχει ζευγοποιηθεί.

 5. Για να τροποποιήσετε τον χρονισμό για ένα εφέ ανάπτυξης, επιλέξτε το εφέ ανάπτυξης, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Αρχή» και επιλέξτε μια ρύθμιση:

  • Με κλικ: Η ανάπτυξη αναπαράγεται όταν κάνετε κλικ.

  • Μαζί με την ανάπτυξη [αριθμός]: Η ανάπτυξη αναπαράγεται ταυτόχρονα με την ανάπτυξη πριν από αυτή.

  • Μετά από την ανάπτυξη [αριθμός]: Η ανάπτυξη αναπαράγεται αφού ολοκληρωθεί η προηγούμενή της. Προσαρμόστε την καθυστέρηση χρησιμοποιώντας τα βέλη που βρίσκονται δίπλα στο πεδίο «Καθυστέρηση».

Αφαίρεση κίνησης

Για να αφαιρέστε ένα εφέ ανάπτυξης, αλλάξτε το εφέ ανάπτυξης σε «Κανένα».

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ανάπτυξη προς τα μέσα», «Ανάπτυξη προς τα έξω» ή «Ενέργεια» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει αυτές τις καρτέλες, κάντε κλικ στο Κουμπί «Κίνηση» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στην «Αλλαγή» και μετά επιλέξτε «Καμία».