Προσθήκη μετάβασης μαγικής κίνησης

Η μετάβαση μαγικής κίνησης δημιουργεί το εφέ αντικειμένων που μετακινούνται από τις θέσεις τους σε ένα σλάιντ, σε νέες θέσεις στο επόμενο σλάιντ κατά την αναπαραγωγή της παρουσίασής σας.

Ο ευκολότερος τρόπος δημιουργίας μιας μετάβασης μαγικής κίνησης είναι η δημιουργία ενός σλάιντ και η προσθήκη αντικειμένων σε αυτό και, μετά, η δημιουργία διπλότυπου σλάιντ στο οποίο θα διευθετήσετε εκ νέου, θα αλλάξετε το μέγεθος ή τον προσανατολισμό των αντικειμένων. Τα αντικείμενα που εμφανίζονται και στα δύο σλάιντ αποτελούν μέρος της μετάβασης. Τυχόν αντικείμενα που εμφανίζονται στο πρώτο σλάιντ, αλλά όχι στο επόμενο, σβήνουν σταδιακά. Τυχόν αντικείμενα που εμφανίζονται στο επόμενο σλάιντ, αλλά όχι στο αρχικό, απλώς εμφανίζονται σταδιακά.

Προσθήκη μετάβασης μαγικής κίνησης

 1. Τοποθετήστε αντικείμενα (πλαίσια κειμένου, σχήματα και εικόνες) πάνω σε ένα σλάιντ.

 2. Επιλέξτε το σλάιντ στον πλοηγό σλάιντ και πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-D για τη δημιουργία διπλότυπου σλάιντ.

 3. Στο διπλότυπο σλάιντ, αλλάξτε τη θέση και το μέγεθος κάποιων ή όλων των αντικειμένων.

 4. Προσθέστε τυχόν επιπρόσθετο κείμενο ή γραφικά που θέλετε στο διπλότυπο σλάιντ και διαγράψτε τυχόν αντικείμενα που δεν θέλετε.

 5. Επιλέξτε το πρώτο από τα δύο σλάιντ.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη εφέ» κοντά στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Προσθήκη εφέ», κάντε κλικ στο Κουμπί «Κίνηση» στη γραμμή εργαλείων.

 7. Επιλέξτε «Μαγική κίνηση».

 8. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της πλαϊνής στήλης για να προσαρμόσετε τη διάρκεια της μετάβασης, κατά την αναπαραγωγή της κίνησης, κ.λπ.

  Μπορείτε να ταιριάξετε αντικείμενα ή κείμενο ως εξής:

  • Κατά αντικείμενο: Μετακινεί ένα αντικείμενο του πρώτου σλάιντ σε μια νέα θέση στο δεύτερο σλάιντ.

  • Κατά λέξη: Μετακινεί λέξεις του πρώτου σλάιντ σε νέες θέσεις στο δεύτερο σλάιντ. Μπορείτε να δημιουργήσετε το εφέ των λέξεων που επανατοποθετούνται μόνες τους σχηματίζοντας νέες φράσεις ή προτάσεις.

  • Κατά χαρακτήρα: Μετακινεί χαρακτήρες του πρώτου σλάιντ σε νέες θέσεις στο δεύτερο σλάιντ. Μπορείτε να δημιουργήσετε το εφέ των γραμμάτων που επανατοποθετούνται μόνα τους σχηματίζοντας νέες λέξεις.