Προσθήκη σλάιντ
Όταν προσθέτετε ένα σλάιντ, επιλέγετε μεταξύ διαφόρων διατάξεων σλάιντ που βασίζονται στο θέμα της παρουσίασής…

Εμφάνιση ή απόκρυψη αριθμών σλάιντ
Όταν είναι ορατοί οι αριθμοί σλάιντ σε μια παρουσίαση, αυτοί εμφανίζονται στο κάτω μέρος κάθε…

Αναδιάταξη σλάιντ
Μπορείτε επίσης να αναδιατάξετε τα σλάιντ στην προβολή πλοηγού, διάρθρωσης ή μονταζιέρας. Αλλαγή σειράς σλάιντ…

Ομαδοποίηση σλάιντ
Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες σλάιντ στον πλοηγό σλάιντ, εφαρμόζοντας εσοχές σε αυτές, βάθους έως και…

Παράλειψη ενός σλάιντ
Αν δεν θέλετε ένα σλάιντ να αναπαραχθεί κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας, μπορείτε να…

Προσθήκη και επεξεργασία κύριων σλάιντ
Οι διατάξεις σλάιντ που χρησιμοποιούνται σε κάθε θέμα του Keynote βασίζονται στα κύρια σλάιντ. Όταν…

Αλλαγή θέματος παρουσίασης
Μπορείτε να αλλάξετε το θέμα μιας παρουσίασης οποιαδήποτε στιγμή και, όλα τα σλάιντ θα κληρονομήσουν…

Προσθήκη προσαρμοσμένων θεμάτων
Εάν δημιουργήσετε μια παρουσίαση την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά ως μοντέλο για άλλες παρουσιάσεις,…