Αναδιάταξη σλάιντ

Μπορείτε επίσης να αναδιατάξετε τα σλάιντ στην προβολή πλοηγού, διάρθρωσης ή μονταζιέρας.

Αλλαγή σειράς σλάιντ

Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Προβολή πλοηγού ή διάρθρωσης: Στον πλοηγό σλάιντ, σύρετε το σλάιντ σε μια νέα θέση.

  • Προβολή μονταζιέρας: Σύρετε το σλάιντ σε μια νέα θέση.

Για να επιλέξετε πολλά σλάιντ, κάντε κλικ κρατώντας πατημένο το Shift για να επιλέξετε συνεχόμενα σλάιντ ή κάντε κλικ κρατώντας πατημένο το Command για να επιλέξετε οποιοδήποτε σύνολο σλάιντ.