Εμφάνιση ή απόκρυψη αριθμών σλάιντ

Όταν είναι ορατοί οι αριθμοί σλάιντ σε μια παρουσίαση, αυτοί εμφανίζονται στο κάτω μέρος κάθε σλάιντ. Οι αριθμοί ενημερώνονται όταν αλλάζετε τη σειρά των σλάιντ. Σλάιντ που έχουν παραλειφθεί δεν φέρουν αρίθμηση.

Για να προσθέσετε αριθμούς σλάιντ πρέπει να βρίσκεστε σε προβολή πλοηγού ή μονταζιέρας.

Εμφάνιση αριθμών σλάιντ

  1. Επιλέξτε τα σλάιντ στα οποία θέλετε να εμφανίζονται αριθμοί.

    Κρατώντας πατημένο το Shift, κάντε κλικ για να επιλέξετε συνεχόμενα σλάιντ ή, κρατώντας πατημένο το Command, κάντε κλικ για να επιλέξετε οποιοδήποτε σύνολο σλάιντ.

  2. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Αριθμός σλάιντ» στην πλαϊνή στήλη.

    Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει πλαίσιο επιλογής «Αριθμός σλάιντ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

Για να κρύψετε τους αριθμούς σλάιντ, επιλέξετε το σλάιντ ή τα σλάιντ με τους αριθμούς και μετά καταργήστε την επιλογή «Αριθμός σλάιντ».

Για να εμφανίσετε αριθμούς για όλα τα σλάιντ στην παρουσίασή σας, επιλέξτε «Σλάιντ» > «Εμφάνιση αριθμών σλάιντ σε όλα τα σλάιντ» (από το μενού «Σλάιντ» στο επάνω μέρος της οθόνης σας). Για να κρύψετε τους αριθμούς σλάιντ σε όλα τα σλάιντ της παρουσίασής σας, επιλέξτε «Σλάιντ» > «Απόκρυψη αριθμών σλάιντ σε όλα τα σλάιντ».