Παράλειψη ενός σλάιντ

Αν δεν θέλετε ένα σλάιντ να αναπαραχθεί κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας, μπορείτε να το παραλείψετε. Η παράλειψη είναι χρήσιμη, για παράδειγμα, αν θέλετε να διατηρήσετε δύο εκδόσεις ενός σλάιντ, αλλά επιθυμείτε να εμφανίζεται μόνο μία από αυτές.

Τα σλάιντ που παραλείπετε είναι επεξεργάσιμα και εμφανίζονται ως μια οριζόντια γραμμή στον πλοηγό σλάιντ. Μπορείτε να τα επιλέξετε και να αλληλεπιδράσετε με αυτά, ακριβώς όπως και με άλλα σλάιντ.

Ένδειξη σλάιντ που παραλείφθηκε

Παράλειψη ενός σλάιντ

  • Επιλέξτε το σλάιντ στον πλοηγό σλάιντ και κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

    • Επιλέξτε «Σλάιντ» > «Παράλειψη σλάιντ» (από το μενού «Σλάιντ» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

    • Κρατώντας πατημένο το Control, κάντε κλικ στο σλάιντ στον πλοηγό σλάιντ και μετά επιλέξτε «Παράλειψη σλάιντ».

Για να καταστήσετε ορατό στην παρουσίασή σας ένα σλάιντ που έχετε παραλείψει, επιλέξτε το σλάιντ, μετά επιλέξτε «Σλάιντ» > «Να μη γίνει παράλειψη σλάιντ» ή πατήστε το πλήκτρο Control καθώς κάνετε κλικ στο σλάιντ στον πλοηγό σλάιντ και μετά επιλέξτε «Να μη γίνει παράλειψη σλάιντ».