Προσθήκη και επεξεργασία κύριων σλάιντ

Οι διατάξεις σλάιντ που χρησιμοποιούνται σε κάθε θέμα του Keynote βασίζονται στα κύρια σλάιντ. Όταν θέλετε να προσθέσετε ένα σλάιντ στην παρουσίασή σας που έχει συγκεκριμένα στοιχεία -όπως έναν τίτλο και υπότιτλο, μια λίστα με κουκκίδες ή μια εικόνα- θα επιλέξετε τη διάταξη σλάιντ που μοιάζει περισσότερο με τη διάταξη που θέλετε και μετά, θα αντικαταστήσετε τα στοιχεία δεσμευτικού θέσης και θα πραγματοποιήσετε άλλες αλλαγές που χρειάζονται. Έτσι αλλάζει μόνο το σλάιντ της παρουσίασής σας. Το κύριο σλάιντ παραμένει στην αρχική του κατάσταση.

Εάν προσθέσετε νέες εικόνες, κείμενο και άλλα αντικείμενα σε ένα κύριο σλάιντ, τα αντικείμενα αυτά γίνονται μέρος του φόντου του σλάιντ και δεν είναι επεξεργάσιμα στην παρουσίασή σας. Αν θέλετε το κείμενο, τα σχήματα ή οι εικόνες να είναι επεξεργάσιμα στην παρουσίασή σας, πρέπει να τα προσθέσετε ως δεσμευτικά θέσης στο κύριο σλάιντ.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές σε ένα κύριο σλάιντ όπως και σε ένα κανονικό σλάιντ - όπως τροποποίηση της εμφάνισης του κειμένου, αλλαγή του φόντου στο σλάιντ και αλλαγή του μεγέθους των εικόνων. Όταν το κάνετε, οι αλλαγές εμφανίζονται σε κάθε σλάιντ στην παρουσίαση που βασίζεται στο συγκεκριμένο κύριο σλάιντ.

Λειτουργία επεξεργασίας κύριου σλάιντ

Προσθήκη κύριου σλάιντ

 1. Κάντε κλικ στην «Προβολή» Κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία κύριων σλάιντ».

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο Κουμπί προσθήκης σλάιντ στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε ένα κύριο σλάιντ.

  • Στον πλοηγό σλάιντ, επιλέξτε ένα σλάιντ με διάταξη που είναι παρόμοια με αυτήν που θέλετε και μετά πατήστε Return.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του κύριου σλάιντ στον πλοηγό σλάιντ και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

 4. Τροποποιήστε το σλάιντ όπως θέλετε προσθέτοντας κείμενο, εικόνες, σχήματα, δεσμευτικά θέσης ή άλλα αντικείμενα.

  Αν επιθυμείτε τα αντικείμενα σε ένα κύριο σλάιντ να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα αντικείμενα που προσθέτετε στα σλάιντ βάσει του συγκεκριμένου κύριου, επιλέξτε «Να επιτρέπεται η διαστρωμάτωση των αντικειμένων στο σλάιντ με το κύριο σλάιντ». Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα επίπεδα, δείτε την ενότητα Ορισμός επιπέδου, ομαδοποίηση και κλείδωμα αντικειμένων. (Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει πλαίσιο επιλογής «Να επιτρέπεται η διαστρωμάτωση των αντικειμένων στο σλάιντ με το κύριο σλάιντ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 5. Κάντε κλικ στο «Τέλος» στο κάτω μέρος του καμβά σλάιντ ή κάντε κλικ στην «Προβολή» Κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε «Έξοδος από κύρια σλάιντ», όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία.

Προσθήκη δεσμευτικού θέσης κειμένου, εικόνας και σχήματος

 1. Κάντε κλικ στην «Προβολή» Κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία κύριων σλάιντ».

 2. Επιλέξτε το κύριο σλάιντ που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 3. Προσθέστε ένα πλαίσιο κειμένου, μια εικόνα ή ένα σχήμα στο σλάιντ, αλλάξτε την εμφάνισή του όπως θέλετε και μετά τοποθετήστε το στη θέση που θέλετε να εμφανίζεται στο κύριο σλάιντ.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου, την εικόνα, το βίντεο ή το σχήμα, έπειτα κοντά στο κάτω μέρος της πλαϊνής στήλης, επιλέξτε «Καθορισμός ως δεσμευτικού θέσης κειμένου» (για ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα σχήμα) ή «Καθορισμός ως δεσμευτικού θέσης πολυμέσων» (για μια εικόνα ή ένα βίντεο).

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει πλαίσιο επιλογής «Καθορισμός ως δεσμευτικού θέσης», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 5. Κάντε κλικ στο «Τέλος» στο κάτω μέρος του καμβά σλάιντ ή κάντε κλικ στην «Προβολή» Κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε «Έξοδος από κύρια σλάιντ», όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία.

Προσθήκη δεσμευτικού θέσης αντικειμένου για πίνακα ή γράφημα

Για τη δημιουργία ενός δεσμευτικού θέσης σε ένα κύριο σλάιντ για έναν πίνακα ή γράφημα, προσθέστε ένα δεσμευτικό θέσης αντικειμένου. Σε οποιοδήποτε σλάιντ που βασίζεται στο κύριο, μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακα ή ένα γράφημα και τότε ο πίνακας ή το γράφημα παίρνει το μέγεθος και τη θέση του δεσμευτικού θέσης αντικειμένου.

 1. Κάντε κλικ στην «Προβολή» Κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία κύριων σλάιντ».

 2. Επιλέξτε το κύριο σλάιντ που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Δεσμευτικό θέσης αντικειμένου» στην πλαϊνή στήλη.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει πλαίσιο επιλογής «Δεσμευτικό θέσης αντικειμένου», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

Ένα δεσμευτικό θέσης αντικειμένου προστίθεται στο σλάιντ σας. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός του και να το τοποθετήσετε όπου θέλετε. Μόνο ένα δεσμευτικό θέσης αντικειμένου μπορεί να προστεθεί σε ένα κύριο σλάιντ.