Προσθήκη προσαρμοσμένων θεμάτων

Εάν δημιουργήσετε μια παρουσίαση την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά ως μοντέλο για άλλες παρουσιάσεις, μπορείτε να την αποθηκεύσετε ως θέμα. Η δημιουργία του δικού σας θέματος μπορεί να είναι τόσο απλή όσο και η προσθήκη του λογότυπου της εταιρείας σας σε ένα υπάρχον θέμα ή, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα εντελώς νέο θέμα.

Μπορείτε να προσθέσετε το δικό σας προσαρμοσμένο θέμα στον Επιλογέα θεμάτων ή να το αποθηκεύσετε ως αρχείο για κοινή χρήση με άλλους ή να το εγκαταστήσετε και να το χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας iOS. Για να εγκαταστήσετε ένα προσαρμοσμένο θέμα στη συσκευή iOS σας, αποθηκεύστε πρώτα το θέμα στο iCloud, στο iTunes ή σε έναν διακομιστή WebDAV ή στείλτε το ως συνημμένο email.

Αποθήκευση παρουσίασης ως θέμα

 1. Επιλέξτε «Αρχείο» > «Αποθήκευση θέματος» (από το μενού «Αρχείο» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

 2. Κάντε κλικ σε μια επιλογή:

  • Προσθήκη στον Επιλογέα θεμάτων: Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το θέμα και πατήστε το Return. Το θέμα σας εμφανίζεται στην κατηγορία «Τα θέματά μου» του Επιλογέα θεμάτων.

  • Αποθήκευση: Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το θέμα και επιλέξτε την τοποθεσία στην οποία θέλετε να το αποθηκεύσετε.

   Αν το αποθηκεύσετε σε iCloud, την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το Keynote στη συσκευή σας iOS, το θέμα θα εμφανιστεί ως ένα αρχείο με δυνατότητα λήψης στον Διαχειριστή παρουσιάσεων.

Εγκατάσταση θέματος στο Mac σας

Αν αποθηκεύσατε ένα προσαρμοσμένο θέμα ή κάποιος σας έστειλε ένα θέμα, πρέπει να το εγκαταστήσετε ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο Keynote. Όταν εγκαταστήσετε ένα θέμα, αυτό προστίθεται στον Επιλογέα θεμάτων. Παραλείψτε αυτήν την εργασία αν επιλέξατε «Προσθήκη στον Επιλογέα θεμάτων» κατά την αποθήκευση του προσαρμοσμένου θέματος.

 • Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του θέματος (έχει την επέκταση «.kth») και μετά κάντε κλικ στην «Προσθήκη στον Επιλογέα θεμάτων».

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το Keynote να ανοίγει πάντα μια νέα παρουσίαση από το ίδιο θέμα αντί από τον Επιλογέα θεμάτων. Επιλέξτε Keynote > «Προτιμήσεις» (από το μενού Keynote στο επάνω μέρος της οθόνης). Στο τμήμα «Γενικά», επιλέξτε «Χρήση θέματος» και μετά κάντε κλικ στην «Αλλαγή θέματος» για να επιλέξετε ένα θέμα.

Εγκατάσταση θέματος στη συσκευή iOS σας

Στη συσκευή σας iOS, κάντε τα εξής για να εγκαταστήσετε ένα θέμα από τις ακόλουθες πηγές:

 • iCloud: Εάν το Keynote έχει διαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί το iCloud στη συσκευή σας, το θέμα σας εμφανίζεται στον διαχειριστή παρουσιάσεων και φέρει μια ταμπέλα θέματος. Αγγίξτε τη μικρογραφία του προτύπου και μετά αγγίξτε την «Εγκατάσταση».

  Σημείωση: Αν αναβαθμίσατε τον λογαριασμό σας στο iCloud, ο συγχρονισμός μπορεί να μη λειτουργεί σε όλες τις περιπτώσεις, ανάλογα με τις εκδόσεις OS X και iOS που έχετε εγκαταστήσει. Δείτε αυτό το άρθρο της Υποστήριξης Apple για περισσότερες πληροφορίες.

 • AirDrop: Σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου και μετά αγγίξτε το AirDrop. Αγγίξτε μια επιλογή ανακάλυψης και, όταν εμφανιστεί το μήνυμα AirDrop, αγγίξτε «Προσθήκη».

 • Email: Στο Mail, αγγίξτε το συνημμένο και μετά αγγίξτε την οθόνη. Αγγίξτε Κουμπί μενού «Κοινή χρήση» στο πάνω μέρος της οθόνης, μετά «Άνοιγμα στο Keynote» και τέλος «Προσθήκη».

 • Διακομιστής WebDAV: Πραγματοποιήστε λήψη του θέματος από τον διακομιστή και μετά αγγίξτε την οθόνη. Αγγίξτε Κουμπί μενού «Κοινή χρήση» στο πάνω μέρος της οθόνης, μετά «Άνοιγμα στο Keynote» και τέλος «Προσθήκη».

Το θέμα εμφανίζεται στην κατηγορία «Τα θέματά μου» του Επιλογέα θεμάτων.

Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή WebDAV με τη συσκευή σας iOS, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση διακομιστή WebDAV για αποθήκευση παρουσιάσεων. Για να μάθετε πώς να μεταφέρετε αρχεία με το iTunes, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του iTunes για μεταφορά αρχείων.

Μετονομασία και διαγραφή προσαρμοσμένου θέματος

 1. Στον Επιλογέα θεμάτων, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Control, κάντε κλικ στο όνομα του θέματος και επιλέξτε «Μετονομασία» ή «Διαγραφή».

 2. Για τη μετονομασία, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και μετά πατήστε Return.

  Τα προσαρμοσμένα θέματα εμφανίζονται πάντα στην κατηγορία «Τα θέματά μου» στον Επιλογέα θεμάτων, με τη σειρά που προστέθηκαν. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά τους.

Επεξεργασία θέματος

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα θέμα μετά την αποθήκευσή του. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο θέμα βάσει του παλιού θέματος.

Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το προσαρμοσμένο θέμα πρώτα ώστε να εμφανιστεί το θέμα στον επιλογέα θεμάτων (δείτε τις οδηγίες παραπάνω).

 1. Επιλέξτε «Αρχείο» > «Δημιουργία» και μετά κάντε διπλό κλικ στο θέμα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Τα προσαρμοσμένα θέματα βρίσκονται στην κατηγορία «Τα θέματά μου» στον Επιλογέα θεμάτων.

 2. Κάντε τις αλλαγές σας και μετά αποθηκεύστε την παρουσίαση ως νέο θέμα.

Μπορείτε να διαγράψετε το παλιό θέμα μετά τη δημιουργία του νέου θέματος.