Προσθήκη σλάιντ

Όταν προσθέτετε ένα σλάιντ, επιλέγετε μεταξύ διαφόρων διατάξεων σλάιντ που βασίζονται στο θέμα της παρουσίασής σας.

Προσθήκη σλάιντ

Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

 • Κάντε κλικ στο στοιχείο «Πίνακας» Κουμπί προσθήκης σλάιντ στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε μια διάταξη σλάιντ.

 • Επιλέξτε ένα σλάιντ στον πλοηγό σλάιντ και μετά πατήστε το Return ή κάντε κλικ κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Option στο Κουμπί προσθήκης σλάιντ στη γραμμή εργαλείων για να δημιουργήσετε ένα άλλο σλάιντ με την ίδια διάταξη.

Αλλαγή διάταξης σλάιντ

Αν προσθέσατε ένα σλάιντ στην παρουσίαση αλλά θέλετε να δοκιμάσετε μια διαφορετική διάταξη, μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα τη διάταξή του.

 1. Επιλέξτε το σλάιντ στην πλοήγηση σλάιντ.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αλλαγή κύριου» κοντά στο πάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει κουμπί «Αλλαγή κύριου», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Επιλέξτε μια διάταξη σλάιντ για να εφαρμοστεί.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα στοιχείο «Κύριο» στη γραμμή εργαλείων για τη γρήγορη αλλαγή διατάξεων σλάιντ. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων.

Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός σλάιντ

 1. Επιλέξτε ένα σλάιντ στην πλοήγηση σλάιντ.

 2. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στο «Φόντο» στη πλαϊνή στήλη.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στο «Φόντο», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού και μετά επιλέξτε έναν τύπο γεμίσματος.

  Συμβουλή: Επιλέξτε «Γέμισμα με χρώμα» για ένα χρώμα.

Οι επιλογές γεμίσματος σλάιντ με χρώμα είναι παρόμοιες με αυτές για το γέμισμα σχήματος. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα γεμίσματα, δείτε την ενότητα Αλλαγή της εμφάνισης ενός αντικειμένου.

Αντικατάσταση κειμένου δεσμευτικού θέσης:

 • Κάντε διπλό κλικ στο δεσμευτικό θέσης κειμένου και πληκτρολογήστε το δικό σας.

Αντικατάσταση εικόνας δεσμευτικού θέσης

 • Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σύρετε μια εικόνα από το Finder πάνω στην εικόνα κράτησης θέσης.

  • Κάντε κλικ στο Κουμπί κράτησης θέσης στην κάτω δεξιά γωνία μιας εικόνας κράτησης θέσης και μετά επιλέξτε μια εικόνα από τη βιβλιοθήκη σας iPhoto, Aperture ή Photo Booth.

Διαγραφή σλάιντ

 • Επιλέξτε ένα σλάιντ στην πλοήγηση σλάιντ και πατήστε «Διαγραφή»..

  Κρατώντας πατημένο το Shift, κάντε κλικ για να επιλέξετε πολλά σλάιντ για διαγραφή.