Αλλαγή της εμφάνισης γραφήματος

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός γραφήματος, εφαρμόζοντας ένα διαφορετικό στιλ σε αυτό, αλλάζοντας τη γραμματοσειρά, προσθέτοντας περίγραμμα κ.λπ.

Εφαρμογή διαφορετικού στιλ σε ένα γράφημα

Οι εικόνες μικρογραφιών στο πάνω μέρος της καρτέλας «Γράφημα» αναπαριστούν προσχεδιασμένα στιλ γραφήματος, ειδικά για το θέμα που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό στιλ σε ένα γράφημα οποιαδήποτε στιγμή.

 • Επιλέξτε το γράφημα, κάντε κλικ στην καρτέλα «Γράφημα» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά επιλέξτε ένα διαφορετικό στιλ από τις μικρογραφίες στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης. (Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Γράφημα», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.)

Αν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα γράφημα, ενδέχεται να είναι κλειδωμένο. Ξεκλειδώστε το για να κάνετε αλλαγές.

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου γραφήματος

Όταν αλλάζετε την εμφάνιση του κειμένου ενός γραφήματος χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια που βρίσκονται στην καρτέλα «Γράφημα» της πλαϊνής στήλης «Μορφοποίηση», αλλάζει όλο το κείμενο στο γράφημα.

 1. Επιλέξτε το γράφημα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γράφημα» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Γράφημα», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Αλλαγή γραμματοσειράς: Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Γραμματοσειρά γραφήματος» και μετά επιλέξτε μια γραμματοσειρά.

  • Αλλαγή του στιλ χαρακτήρων: Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού κάτω από το όνομα της οικογένειας γραμματοσειράς και επιλέξτε μια ρύθμιση.

  • Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς: Κάντε κλικ στο μικρό Α ή το μεγάλο Α.

   Όλο το κείμενο του γραφήματος μεγαλώνει ή μικραίνει αναλογικά (κατά το ίδιο ποσοστό).

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τίτλο του γραφήματος και το κείμενο στις ετικέτες τιμών ώστε να φαίνονται διαφορετικά από το άλλο κείμενο, χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια στις καρτέλες «Τίτλος γραφήματος» και «Ετικέτες τιμών», αντίστοιχα.

Αλλαγή εμφάνισης σειράς γραφήματος

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση μιας μεμονωμένης σειράς δεδομένων σε ένα γράφημα. Για παράδειγμα, για τα γραφήματα ράβδων και πίτας, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο γεμίσματος και το χρώμα των ράβδων, το στιλ περιγράμμισης και πολλά άλλα. Όσον αφορά τα γραφήματα διασποράς, μπορείτε να αλλάξετε το σύμβολο που αντιπροσωπεύει κάθε σημείο και να προσθέσετε γραμμές σύνδεσης.

 1. Επιλέξτε το γράφημα και μετά κάντε κλικ σε ένα στοιχείο μιας σειράς δεδομένων (για παράδειγμα, σε ράβδο ή στήλη, σφήνα πίτας ή σημείο διασποράς).

  Επιλέγεται ολόκληρη η σειρά δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να κάνετε αλλαγές.

  Για να δείτε όλες τις επιλογές, ίσως να πρέπει να κάνετε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στο όνομα κάθε επιλογής.

  Χειριστήρια για την αλλαγή της εμφάνισης μιας σειράς δεδομένων

  Για να αλλάξετε τα χρώματα της σειράς δεδομένων, κάντε κλικ στην παλέτα χρωμάτων δίπλα από το στοιχείο «Χρώματα γραφήματος». Περάστε τον δείκτη πάνω από έναν συνδυασμό χρωμάτων για προεπισκόπηση της εμφάνισης.

Οι αλλαγές επηρεάζουν μόνο την επιλεγμένη σειρά δεδομένων. Για να τροποποιήσετε την εμφάνιση άλλων σειρών, επιλέξτε ένα στοιχείο σε μια διαφορετική σειρά και μετά πραγματοποιήστε αλλαγές.

Αλλαγή απόστασης στοιχείων σε γραφήματα ράβδων ή στηλών

Σε γράφημα ράβδου ή στήλης, μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος της απόστασης μεταξύ των ράβδων ή των στηλών.

 1. Επιλέξτε το γράφημα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γράφημα» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Γράφημα», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης που είναι δίπλα στα «Κενά» και μετά καθορίστε την επιθυμητή ποσότητα διαστήματος.

Αλλαγή θέσης σφηνών γραφημάτων πίτας

 1. Επιλέξτε το γράφημα πίτας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Σφήνες» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Σφήνες», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στη «Θέση», μετά σύρετε το ρυθμιστικό «Απόσταση από το κέντρο» για να διαχωρίσετε τις σφήνες.

  Γράφημα πίτας με τις σφήνες διαχωρισμένες

Για να μετακινήσετε μία σφήνα πίτας, κάντε διπλό κλικ στη σφήνα και μετά σύρετέ την. Για τη μετακίνηση πολλών σφηνών ταυτόχρονα, επιλέξτε τις με κλικ και πατώντας το πλήκτρο Command και μετά μεταφέρετέ τις.

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε το χειριστήριο «Γωνία περιστροφής» για να αλλάξετε τον προσανατολισμό των σφηνών πίτας. Μπορείτε να θέλετε να δημιουργήσετε ένα σημείο, για παράδειγμα, τοποθετώντας ορισμένες σφήνες στο επάνω ή το κάτω μέρος του γραφήματος.

Προσθήκη περιγράμματος σε γράφημα

Μπορείτε να προσθέτετε περίγραμμα σε οποιοδήποτε γράφημα ράβδων, στηλών, περιοχής, διασποράς ή φυσαλίδας 2Δ.

 1. Επιλέξτε το γράφημα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γράφημα» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Γράφημα», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Στην ενότητα «Επιλογές γραφήματος», επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Περίγραμμα».

 4. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του περιγράμματος, κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στο «Φόντο και στιλ περιγράμματος» και μετά χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να πραγματοποιήσετε αλλαγές.

Αλλαγή του βάθους ενός γραφήματος 3Δ και του σχήματος στοιχείων σειράς

 1. Επιλέξτε το γράφημα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γράφημα» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Γράφημα», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στη «Σκηνή 3Δ».

 4. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στην ενότητα «Σκηνή 3Δ» για να κάνετε προσαρμογές.

Λοξοτομή των ακμών μεταξύ σειρών ή σφηνών σε γραφήματα στοίβας ή πίτας 3Δ

Μπορείτε να αυξήσετε τη διάκριση μεταξύ σειρών σε γραφήματα 3Δ σωρευμένων ράβδων ή στηλών και γραφήματα 3Δ πίτας με λοξοτομή των ακμών όπου συναντώνται οι σειρές.

Γράφημα πίτας με λοξοτομημένες άκρες
 1. Επιλέξτε το γράφημα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γράφημα» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Γράφημα», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στη «Σκηνή 3Δ».

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Εμφάνιση λοξοτομών».