Αλλαγή γραφήματος από έναν τύπο σε άλλον

Μπορείτε να αλλάξετε από έναν τύπο γραφήματος σε άλλον, π.χ. από γράφημα στηλών σε γράφημα ράβδων ή από γράφημα 2Δ σε γράφημα 3Δ.

Αλλαγή του τύπου ενός γραφήματος

  1. Επιλέξτε το γράφημα.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γράφημα» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

    Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Γράφημα», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

  3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Τύπος γραφήματος» στο κάτω μέρος της πλαϊνής στήλης και μετά επιλέξτε μια ρύθμιση.

Αν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα γράφημα, ενδέχεται να είναι κλειδωμένο. Ξεκλειδώστε το για να κάνετε αλλαγές.