Αποθήκευση και οργάνωση στιλ γραφημάτων

Εάν προσαρμόσετε την εμφάνιση ενός γραφήματος και θέλετε να εφαρμόσετε τις ίδιες αλλαγές σε άλλα γραφήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο στιλ. Το νέο στιλ αποθηκεύεται μαζί με τα στιλ που συνοδεύουν το θέμα.

Αποθήκευση γραφήματος ως νέου στιλ

 1. Επιλέξτε το γράφημα με τις αλλαγές που θέλετε να αποθηκεύσετε ως νέο στιλ.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γράφημα» στο πάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στη δεξιά πλευρά του παραθύρου Keynote.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή δεν υπάρχει καρτέλα «Γράφημα», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στο πάνω μέρος του παραθύρου.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο στη δεξιά πλευρά των μικρογραφιών στιλ γραφήματος για να μεταβείτε στην τελευταία ομάδα των στιλ.

 4. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Νέο στιλ» για να προσθέσετε το στιλ σας.

 5. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, ορίστε μια επιλογή:

  • Όλα τα στιλ σειράς: Διατήρηση όλων των διαθέσιμων στιλ σειράς που συσχετίζονται με το γράφημα.

  • Μόνο ορατά στιλ σειράς: Διατήρηση μόνο των στιλ σειράς που εμφανίζονται αυτήν τη στιγμή στο γράφημα.

 6. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

Το νέο στιλ γραφήματος προστίθεται στα στιλ γραφήματος στο πάνω μέρος της πλαϊνής στήλης. Μπορείτε να σύρετε στιλ για να οργανώσετε όπως θέλετε ή να τα αντικαταστήσετε.

Οργάνωση και διαγραφή στιλ γραφημάτων

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των στιλ γραφημάτων στην πλαϊνή στήλη στη δεξιά πλευρά του παραθύρου Keynote.

 1. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το στιλ που θέλετε να μετακινήσετε μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το στιλ.

 2. Σύρετε το στιλ σε νέα τοποθεσία.

  Για να μετακινήσετε ένα στιλ από μια ομάδα σε μια άλλη, μεταφέρετέ το επάνω στο αριστερό ή το δεξιό βέλος για να ανοίξει η επόμενη ομάδα και μετά σύρετέ το στο σημείο που θέλετε.

Για να διαγράψετε ένα στιλ, κρατώντας πατημένο το Control, κάντε κλικ σε αυτό και μετά επιλέξτε «Διαγραφή στιλ».

Αντικατάσταση στιλ γραφημάτων

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση γραφημάτων που χρησιμοποιούν το ίδιο στιλ, μπορείτε να επανακαθορίσετε το στιλ.

 1. Επιλέξτε ένα από τα γραφήματα που έχει το ίδιο στιλ με αυτό που θέλετε να αλλάξετε και μετά τροποποιήστε την εμφάνισή του όπως θέλετε.

 2. Επιλέξτε το γράφημα που μόλις τροποποιήσατε (αν το είχατε αποεπιλέξει).

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γράφημα» στο πάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στη δεξιά πλευρά του παραθύρου Keynote.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Γράφημα», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 4. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Control, κάντε κλικ στο στιλ και επιλέξτε «Επανακαθορισμός στιλ από επιλογή».

 5. Αν το γράφημα έχει λιγότερες από έξι σειρές, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου. Επιλέξτε μια ρύθμιση:

  • Όλα τα στιλ σειράς: Διατήρηση όλων των διαθέσιμων στιλ σειράς που συσχετίζονται με το γράφημα.

  • Μόνο ορατά στιλ σειράς: Διατήρηση μόνο των στιλ σειράς που εμφανίζονται αυτήν τη στιγμή στο γράφημα.

 6. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

  Το στιλ ενημερώνεται στην πλαϊνή στήλη και ενημερώνονται επίσης όλα τα γραφήματα που το χρησιμοποιούν.