Μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους και περιστροφή γραφήματος

Μπορείτε να χειριστείτε γραφήματα στην παρουσίασή σας ώστε να τους δώσετε ακριβώς την εμφάνιση που θέλετε.

Μετακίνηση γραφήματος

  • Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του γραφήματος για να το επιλέξετε και μετά σύρετε το γράφημα στο σημείο που θέλετε στο σλάιντ (μη σύρετε τους δείκτες χειρισμού επιλογής).

    Καθώς σύρετε, κίτρινοι οδηγοί στοίχισης σας βοηθούν να τοποθετήσετε το γράφημα σε σχέση με τα άλλα αντικείμενα στο σλάιντ.

Αν δεν βλέπετε τους οδηγούς στοίχισης, μπορείτε να τους ενεργοποιήσετε. Επιλέξτε Keynote > «Προτιμήσεις» (από το μενού Keynote στο επάνω μέρος της οθόνης). Κάντε κλικ στους «Χάρακες» και μετά επιλέξτε τους οδηγούς που θέλετε να εμφανίζονται.

Αλλαγή μεγέθους γραφήματος

  1. Επιλέξτε το γράφημα και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

    Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Διευθέτηση», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

  2. Πληκτρολογήστε τιμές στα πεδία Πλάτος και Ύψος στην ενότητα Μέγεθος, ή κάντε κλικ στα βέλη δίπλα από τα πεδία για να ορίσετε συγκεκριμένες διαστάσεις.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το γράφημα και μετά να σύρετε οποιονδήποτε από τους δείκτες χειρισμού επιλογής (τα λευκά τετράγωνα) στο περίγραμμα του γραφήματος για να το κάνετε μεγαλύτερο ή μικρότερο.

Περιστροφή γραφήματος 3Δ

Μπορείτε να περιστρέψετε ένα γράφημα 3Δ για να προσαρμόσετε τη γωνία και τον προσανατολισμό του.

  1. Επιλέξτε το γράφημα 3Δ.

  2. Σύρετε το χειριστήριο περιστροφής Χειριστήριο περιστροφής στο γράφημα για να περιστρέψετε το γράφημα έως ότου επιτευχθεί ο επιθυμητός προσανατολισμός.