Προσαρμογή ενδείξεων και ετικετών γραφήματος

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ενδείξεων γραφημάτων και ετικετών αξόνων που μπορείτε να προσθέσετε στα γραφήματά σας. Μπορείτε να τροποποιήσετε την εμφάνισή τους ώστε να δώσετε έμφαση στα δεδομένα τους.

Γράφημα με ετικέτες τιμών άξονα, γραμμές πλέγματος, ετικέτες κατηγορίας και λεζάντα

Επεξεργασία τίτλου γραφήματος

Τα γραφήματα φέρουν έναν τίτλο δεσμευτικού θέσης (Τίτλος), ο οποίος είναι κρυμμένος από προεπιλογή. Μπορείτε να εμφανίσετε και να αλλάξετε τον τίτλο του γραφήματος.

 1. Επιλέξτε το γράφημα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γράφημα» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Γράφημα», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Τίτλος».

 4. Κάντε διπλό κλικ στον τίτλο κράτησης θέσης και μετά πληκτρολογήστε τον δικό σας τίτλο.

 5. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του τίτλου, όπως τη γραμματοσειρά, το μέγεθος και το χρώμα του, κάντε διπλό κλικ στον τίτλο ξανά και μετά χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της ενότητας «Γραμματοσειρά γραφήματος» στην πλαϊνή στήλη για να κάνετε αλλαγές.

Προσθήκη και τροποποίηση ετικετών τιμών γραφήματος

Τα γραφήματα ράβδων, στηλών, γραμμών, περιοχών, φυσαλίδας και πίτας διαθέτουν ετικέτες για την εμφάνιση των τιμών συγκεκριμένων σημείων δεδομένων. Από προεπιλογή, αυτές οι ετικέτες τιμών είναι κρυμμένες για νέα γραφήματα, αλλά μπορείτε να τις κάνετε ορατές και να καθορίσετε μια μορφή (για παράδειγμα, αριθμός, νόμισμα ή ποσοστό), να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το χρώμα τους και πολλά ακόμη.

 1. Επιλέξτε το γράφημα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Σειρά» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Σειρά», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στις «Ετικέτες τιμών», κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού και μετά επιλέξτε μια μορφή αριθμών.

  Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο του γραφήματος, αυτή η ενότητα μπορεί να έχει διαφορετικό όνομα. Για παράδειγμα, ένα διαδραστικό γράφημα φυσαλίδας έχει μια ενότητα «Ετικέτες φυσαλίδων». Για γραφήματα διασποράς, επιλέγετε έναν άξονα και μετά ορίζετε τις ετικέτες τιμών.

 4. Χρησιμοποιήστε τα άλλα χειριστήρια για περαιτέρω προσαρμογές στις ετικέτες.

  • Προσθέστε επίθεμα ή πρόθεμα. Οτιδήποτε εισαγάγετε προσαρτάται ή περικλείεται στην ετικέτα.

  • Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Θέση» και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή για να καθορίσετε το σημείο στο οποίο θα εμφανίζονται οι αριθμοί στο γράφημα.

 5. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, το χρώμα και το στιλ των ετικετών, κάντε κλικ σε οποιαδήποτε ετικέτα τιμών στο γράφημα.

  Επιλέγονται όλες οι ετικέτες τιμών της συγκεκριμένης σειράς.

 6. Στην καρτέλα «Ετικέτες τιμών» της πλαϊνής στήλης, χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να πραγματοποιήσετε αλλαγές.

  Τροποποιούνται μόνο οι ετικέτες για την επιλεγμένη σειρά δεδομένων. Για να αλλάξετε τις ετικέτες άλλης σειράς, κάντε κλικ σε μία από τις ετικέτες της και μετά πραγματοποιήστε αλλαγές.

  Για να επιλέξετε πολλαπλές σειρές, επιλέξτε μία και μετά, κρατώντας πατημένο το Command, κάντε κλικ σε άλλη. Για να επιλέξετε όλες τις σειρές, επιλέξτε μία και μετά, κρατώντας πατημένο το Command, πατήστε το Α.

Αν αλλάξετε τη γραμματοσειρά ολόκληρου του γραφήματος, αλλάζει επίσης και η γραμματοσειρά των ετικετών τιμών.

Προσθήκη και τροποποίηση ετικετών σφηνών σε γράφημα πίτας

 1. Επιλέξτε το γράφημα.

  Για να πραγματοποιήσετε αλλαγές σε μία μόνο σφήνα, κάντε κλικ σε αυτή.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Σφήνες» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Σφήνες», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στις «Ετικέτες» και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Εμφάνιση ετικετών σημείων δεδομένων: Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Ονόματα σημείων δεδομένων».

  • Εμφάνιση τιμών δεδομένων: Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Τιμές».

  • Αλλαγή μορφής αριθμών: Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μορφή δεδομένων τιμών» και μετά επιλέξτε μια μορφή.

   Εάν θέλετε οι ετικέτες τιμών να έχουν την ίδια μορφή με τα πρωτότυπα δεδομένα στον πίνακα, επιλέξτε «Ίδιο με τα δεδομένα προέλευσης».

 4. Χρησιμοποιήστε τα άλλα χειριστήρια για περαιτέρω προσαρμογές στις ετικέτες:

  • Προσθήκη επιθέματος ή προθέματος: Οτιδήποτε εισαγάγετε προσαρτάται ή περικλείεται στην ετικέτα.

  • Αλλαγή της θέσης των ετικετών: Σύρετε το ρυθμιστικό «Απόσταση από το κέντρο» για να καθορίσετε το σημείο εμφάνισης των αριθμών.

  • Αλλαγή του προσανατολισμού των σφηνών: Μετακινήστε το χειριστήριο «Γωνία περιστροφής». Μπορείτε να θέλετε να δημιουργήσετε ένα σημείο, για παράδειγμα, τοποθετώντας ορισμένες σφήνες στο επάνω ή το κάτω μέρος του γραφήματος.

Τροποποίηση ετικετών άξονα γραφήματος

Μπορείτε να καθορίσετε τις ετικέτες που θα εμφανίζονται σε έναν άξονα, να επεξεργαστείτε τα ονόματά τους, και να αλλάξετε τη γωνία τους.

 1. Επιλέξτε το γράφημα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Άξονας» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Άξονας», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Τροποποίηση ενδείξεων στον άξονα τιμών: Κάντε κλικ στο κουμπί «Τιμή (Y)» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

  • Τροποποίηση ενδείξεων στον άξονα κατηγοριών: Κάντε κλικ στο κουμπί «Κατηγορία (X)» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

 4. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να κάνετε προσαρμογές.

  Για να δείτε όλες τις επιλογές, κάντε κλικ στα τρίγωνα αποκάλυψης στα αριστερά των κεφαλίδων ενότητας.

  Χειριστήρια για τη μορφοποίηση των ενδείξεων άξονα γραφήματος
 5. Αν έχετε ενεργοποιήσει το «Όνομα άξονα» και θέλετε να αλλάξετε το όνομα άξονα στο δεσμευτικό θέσης, κάντε τριπλό κλικ στο όνομα στο γράφημα και μετά πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.

Σημείωση: Οι επιλογές άξονα y μπορεί να είναι διαφορετικές για γραφήματα διασποράς και φυσαλίδων.

Τροποποίηση γραμμών πλέγματος άξονα

Μπορείτε να καθορίσετε αν θα εμφανίζονται γραμμές πλέγματος στο γράφημα, καθώς και να τροποποιήσετε την εμφάνισή τους.

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στο γράφημα για να το επιλέξετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Άξονας» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά κάντε κλικ στο κουμπί του άξονα που θέλετε να τροποποιήσετε (X ή Y).

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Άξονας», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Ρύθμιση του τύπου γραμμής: Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού κάτω από τις «Μεγάλες γραμμές πλέγματος» ή τις «Μικρές γραμμές πλέγματος» και μετά επιλέξτε έναν τύπο γραμμής.

  • Ρύθμιση του χρώματος γραμμής: Στην ενότητα «Μεγάλες γραμμές πλέγματος», κάντε κλικ στην παλέτα χρωμάτων ή στον τροχό χρωμάτων και μετά επιλέξτε ένα χρώμα.

  • Ρύθμιση της προσαύξησης για μεγάλες γραμμές πλέγματος: Στην ενότητα «Μεγάλες γραμμές πλέγματος», κάντε κλικ στα βέλη στα δεξιά του πεδίου προσαύξησης ή πληκτρολογήστε μια τιμή σε αυτό.

  • Εμφάνιση σημαδιών υποδιαίρεσης για τον άξονα x ή τον άξονα τιμών: Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Υποδιαιρέσεις» και μετά επιλέξτε μια τοποθεσία.

Εμφάνιση ή αφαίρεση ράβδων σφαλμάτων

Οι ράβδοι σφαλμάτων αναπαρίστανται ως μικρά σημάδια το μήκος των οποίων υποδεικνύει το μέγεθος της αβεβαιότητας που συσχετίζεται με μια δεδομένη σειρά δεδομένων (τη μεταβλητότητα των δεδομένων). Αυτές οι ράβδοι σάς προσφέρουν μια γενική εικόνα της ακρίβειας των δεδομένων σας.

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στο γράφημα για να το επιλέξετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Σειρά» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Σειρά», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στις «Ράβδους σφαλμάτων», κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού και μετά επιλέξτε έναν τύπο ράβδου σφαλμάτων.

 4. Κάντε κλικ στο δεύτερο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε πώς θα υπολογίζονται οι τιμές σφαλμάτων και αλλάξτε το εύρος, αν θέλετε.

 5. Για να αλλάξετε την εμφάνιση των ράβδων σφαλμάτων, κάντε κλικ σε μια ράβδο σφαλμάτων για να εμφανιστούν οι λευκές κουκκίδες σε κάποιο άκρο. Θα εμφανιστεί επίσης η καρτέλα «Ράβδος σφαλμάτων» στο πάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

  Επιλέγονται όλες οι ράβδοι σφαλμάτων για στοιχεία στην ίδια σειρά.

 6. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στις ενότητες «Στιλ ράβδου» και «Σκιά» για να κάνετε αλλαγές.

  Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να αλλάξετε την εμφάνιση των ράβδων σφαλμάτων για άλλες σειρές.

Για να αφαιρέσετε ράβδους σφαλμάτων, επιλέξτε «Καμία» στο αναδυόμενο μενού «Ράβδοι σφαλμάτων».

Εμφάνιση ή αφαίρεση γραμμών τάσης

Οι γραμμές τάσης εμφανίζουν τη γενική κατεύθυνση (ή τάση) των δεδομένων σας. Οι γραμμές τάσης χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λήψη αποφάσεων για οικονομικές επενδύσεις και εμφανίζονται σε γραφήματα ράβδων, γραμμών, διασποράς και φυσαλίδων.

 1. Επιλέξτε το γράφημα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Σειρά» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Σειρά», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στις «Γραμμές τάσης», κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού και μετά επιλέξτε έναν τύπο γραμμής τάσης.

 4. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Εμφάνιση ονομάτων γραμμών τάσης: Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Όνομα» και πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πεδίο. Το όνομα που πληκτρολογείτε εμφανίζεται σε όλες τις γραμμές τάσης στο γράφημα. Για να αλλάξετε το όνομα, κάντε διπλό κλικ σε αυτό στο γράφημα και πληκτρολογήστε νέο όνομα.

  • Εμφάνιση της εξίσωσης ή του συντελεστή προσδιορισμού: Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Εμφάνιση εξίσωσης» ή «Επιλογή τιμής R2».

 5. Για να αλλάξετε την εμφάνιση μιας γραμμής τάσης, κάντε κλικ στη γραμμή για να εμφανιστούν οι λευκές κουκκίδες σε κάθε άκρο. Θα εμφανιστούν επίσης τα χειριστήρια γραμμής τάσης στην πλαϊνή στήλη.

  Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στις ενότητες «Επιγράμμιση» και «Σκιά» για να κάνετε αλλαγές.

Για να αφαιρέσετε γραμμές τάσεις, επιλέξτε «Καμία» από το αναδυόμενο μενού «Γραμμές τάσης».

Τροποποίηση των ετικετών άξονα γραφήματος και των γραμμών πλέγματος

Οι περισσότεροι τύποι γραφημάτων διαθέτουν ενδείξεις άξονα, τις οποίες μπορείτε να τροποποιήσετε με πολλούς τρόπους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ετικέτες που εμφανίζονται σε έναν άξονα, τη γωνία των ετικετών, το εύρος και τη συχνότητα των ενδείξεων και πολλά ακόμη. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε την εμφάνιση γραμμών πλέγματος στον άξονα και να προσδιορίσετε την εμφάνισή τους.

 1. Επιλέξτε το γράφημα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Άξονας» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Άξονας», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Τροποποίηση ενδείξεων στον άξονα τιμών: Κάντε κλικ στην «Τιμή (Y)» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

  • Τροποποίηση ενδείξεων στον άξονα κατηγορίας: Κάντε κλικ στην «Κατηγορία (X)» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης.

 4. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στην πλαϊνή στήλη για να κάνετε τις προσαρμογές που θέλετε.

  Για να δείτε όλες τις επιλογές, κάντε κλικ στα τρίγωνα αποκάλυψης στα αριστερά των κεφαλίδων ενότητας.

  Χειριστήρια για τη μορφοποίηση των ενδείξεων άξονα γραφήματος
 5. Εάν επιλέξατε ένα πλαίσιο επιλογής «Όνομα άξονα», το Keynote προσθέτει ένα όνομα άξονα δεσμευτικού θέσης στο γράφημα. Για να το αλλάξετε, κάντε τριπλό κλικ στο όνομα στο γράφημα και πληκτρολογήστε αυτό που θέλετε.

Προσθήκη λεζάντας γραφήματος

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στο γράφημα για να το επιλέξετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γράφημα» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται η πλαϊνή στήλη, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Στην ενότητα «Επιλογές γραφήματος», επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Υπόμνημα».

 4. Κάντε κλικ στο γράφημα, μετά κάντε κλικ στο υπόμνημα (για να επιλέξετε μόνο το υπόμνημα) και, στη συνέχεια, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης και μετά χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου του υπομνήματος, να προσθέσετε ένα γέμισμα φόντου, ένα περίγραμμα και πολλά ακόμη.

  • Σύρετε τους δείκτες χειρισμού γύρω από το υπόμνημα για να αλλάξετε το μέγεθός του.

Χρήση διαδραστικού γραφήματος

Ένα διαδραστικό γράφημα παρουσιάζει τα δεδομένα σε στάδια, ώστε να τονίζεται η σχέση μεταξύ ομάδων δεδομένων. Τα διαδραστικά γραφήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμφανίζουν δεδομένα όπως πωλήσεις ανά ομάδα με τον χρόνο, δαπάνες ανά τμήμα και μεταβολές πληθυσμού ανά χώρα ανά ήπειρο. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει την ανάπτυξη τριών ειδών στη διάρκεια μιας τριετούς περιόδου.

Τρία στάδια του διαδραστικού γραφήματος, το καθένα δείχνει ένα διαφορετικό σύνολο δεδομένων

Μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με το γράφημα χρησιμοποιώντας ένα ρυθμιστικό και κουμπιά ή, μόνο κουμπιά.

 1. Επιλέξτε το γράφημα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γράφημα» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Γράφημα», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στο «Διαδραστικό γράφημα», κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού και μετά επιλέξτε μια ρύθμιση:

Μπορείτε να προσθέσετε ένα εφέ ανάπτυξης «Μαγικό γράφημα» σε ένα διαδραστικό γράφημα, το οποίο προσθέτει κίνηση στις διάφορες σειρές δεδομένων γραφήματος.