Προσθήκη ή διαγραφή πίνακα
Κατά την προσθήκη ενός πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε από ένα πλήθος στιλ τα οποία έχουν…

Προσθήκη γραμμών και στηλών
Προσθήκη και αναδιάταξη γραμμών και στηλών Υπάρχουν τρεις τύποι γραμμών και στηλών σε έναν πίνακα:…

Προσθήκη περιεχομένου σε κελιά πίνακα
Μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο σε έναν πίνακα με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε, να αντιγράψετε…

Μορφοποίηση κελιών πίνακα
Μορφοποίηση κελιών για εμφάνιση διαφορετικών τύπων δεδομένων Μπορείτε να μορφοποιήσετε κελιά πίνακα ώστε να εμφανίζουν…

Δημιουργία προσαρμοσμένης μορφής κελιού
Μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας μορφές κελιών για την εμφάνιση τιμών αριθμών, κειμένου, ημερομηνίας και…

Συγχώνευση ή κατάργηση συγχώνευσης κελιών
Η συγχώνευση κελιών πίνακα συνδυάζει τα παρακείμενα κελιά σε ένα ενιαίο κελί. Μπορείτε επίσης να…

Προσθήκη σχολίου σε ένα κελί
Τα σχόλια περιλαμβάνουν το όνομα του συντάκτη, καθώς και την ημερομηνία και ώρα εγγραφής του…

Προσθήκη μορφοποίησης υπό όρους σε κελιά
Το Keynote μπορεί να αλλάζει την εμφάνιση ενός κελιού όταν η τιμή στο κελί ικανοποιεί…

Αλλαγή της εμφάνισης πίνακα
Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός πίνακα εφαρμόζοντας σε αυτόν ένα διαφορετικό στιλ πίνακα, αλλάζοντας…

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου πίνακα
Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου για ολόκληρο τον πίνακα ή για συγκεκριμένα μόνο…