Αλλαγή μεγέθους, μετακίνηση και κλείδωμα πίνακα

Όταν κάνετε κλικ σε έναν πίνακα, εμφανίζονται χειριστήρια γύρω από αυτόν ώστε να μπορείτε να τον επιλέξετε, να τον μετακινήσετε και να αλλάξετε το μέγεθός του.

Επιλογή πίνακα

 • Κάντε κλικ στον πίνακα και μετά κάντε κλικ στο Δείκτης χειρισμού πίνακα στην επάνω αριστερή γωνία του.

Τρεις δείκτες χειρισμού επιλογής (μικρά λευκά τετράγωνα) εμφανίζονται στην ακμή του πίνακα, όταν είναι επιλεγμένος.

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

Με την αλλαγή μεγέθους, ο πίνακας γίνεται μεγαλύτερος ή μικρότερος. Δεν αλλάζει ο αριθμός των γραμμών και των στηλών που περιέχει.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.

 2. Σύρετε έναν από τους δείκτες χειρισμού επιλογής (λευκά τετράγωνα) που βρίσκονται πάνω στην ακμή του πίνακα για να κάνετε τον πίνακα μεγαλύτερο ή μικρότερο:

  • Ταυτόχρονη αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών: Σύρετε το λευκό τετράγωνο στη γωνία.

  • Αλλαγή μεγέθους του πίνακα αναλογικά: Με πατημένο το πλήκτρο Shift, σύρετε το λευκό τετράγωνο στη γωνία.

Μετακίνηση πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 2. Σύρετε το Δείκτης χειρισμού πίνακα στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα για να τον μετακινήσετε εκεί που θέλετε.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα πίνακα

Μπορείτε να κλειδώσετε έναν πίνακα ώστε να μην είναι δυνατή η επεξεργασία, η μετακίνηση ή η διαγραφή του.

 • Επιλέξτε τον πίνακα και, στη συνέχεια, στην καρτέλα «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά, κάντε κλικ στο «Κλείδωμα».

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Διευθέτηση», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

Για να ξεκλειδώσετε έναν πίνακα, κάντε κλικ σε αυτόν και μετά κάντε κλικ στο «Ξεκλείδωμα» στην πλαϊνή στήλη.