Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου πίνακα

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου για ολόκληρο τον πίνακα ή για συγκεκριμένα μόνο κελιά του πίνακα.

Αλλαγή της εμφάνισης όλου του κειμένου πίνακα

Μπορείτε να ορίσετε τη γραμματοσειρά για ολόκληρο τον πίνακα.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού στο κάτω μέρος της πλαϊνής στήλης και μετά επιλέξτε ένα στιλ.

Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση στιλ κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση στιλ παραγράφου.

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου σε επιλεγμένα κελιά

Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, το χρώμα, το μέγεθος και άλλα χαρακτηριστικά του κειμένου στα κελιά ενός πίνακα.

 1. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Αλλαγή όλου του κειμένου σε έναν πίνακα: Επιλέξτε τον πίνακα.

  • Αλλαγή του κειμένου σε συγκεκριμένα κελιά: Επιλέξτε τα κελιά με το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα «Κείμενο» της πλαϊνής στήλης «Μορφοποίηση», κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού στην κορυφή της πλαϊνής στήλης και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στιλ παραγράφου ή χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια της ενότητας «Γραμματοσειρά».

  Χειριστήρια για την επιλογή στιλ γραμματοσειράς

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στιλ κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση στιλ παραγράφου.

Σημείωση: Για να εφαρμόσετε ένα στιλ χαρακτήρων, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε. Τα χειριστήρια στιλ παραγράφου δεν είναι ενεργοποιημένα αν είναι επιλεγμένο μόνο το κελί.

Αναδίπλωση ή κατάργηση αναδίπλωσης κειμένου σε πίνακα

Αν το κελί δεν είναι αρκετά πλατύ για την εμφάνιση του κειμένου σε μία γραμμή, μπορείτε να επιλέξετε αναδίπλωση του κειμένου ώστε να εμφανίζεται σε πολλές γραμμές στο κελί.

 • Αναδίπλωση κειμένου σε κελί: Κάντε κλικ ενώ πατάτε το πλήκτρο Control και μετά επιλέξτε «Αναδίπλωση κειμένου». Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής δίπλα στην Αναδίπλωση κειμένου όταν είναι επιλεγμένη.

 • Αναδίπλωση κειμένου για μια γραμμή ή στήλη: Επιλέξτε τη γραμμή ή στήλη. Στην πλαϊνή στήλη στα δεξιά, κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης και μετά επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Αναδίπλωση κειμένου σε κελί».

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Κείμενο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.

 • Αναδίπλωση όλου του κειμένου σε έναν πίνακα: Επιλέξτε τον πίνακα. Στην πλαϊνή στήλη στα δεξιά, κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» και μετά επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Αναδίπλωση κειμένου σε κελί».