Αλλαγή της εμφάνισης πίνακα

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός πίνακα εφαρμόζοντας σε αυτόν ένα διαφορετικό στιλ πίνακα, αλλάζοντας το περίγραμμα του πίνακα, και εμφανίζοντας ή αποκρύπτοντας γραμμές πλέγματος και χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενα χρώματα γραμμών.

Εφαρμογή διαφορετικού στιλ σε έναν πίνακα

Ο ευκολότερος τρόπος αλλαγής της εμφάνισης ενός πίνακα είναι να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό στιλ πίνακα σε αυτόν. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό στιλ σε έναν πίνακα οποιαδήποτε στιγμή.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πίνακας» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται στα δεξιά ή δεν έχει καρτέλα «Πίνακας», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Επιλέξτε ένα διαφορετικό στιλ από τις επιλογές που βρίσκονται στο πάνω μέρος της καρτέλας.

  Κάντε κλικ στα βέλη στα αριστερά και στα δεξιά για να δείτε περισσότερα στιλ.

Αν κάνατε αλλαγές στην εμφάνιση του πίνακα πριν από την εφαρμογή διαφορετικού στιλ πίνακα, το νέο στιλ πίνακα διατηρεί αυτές τις αλλαγές. Για την παράκαμψη αυτών των αλλαγών κατά την εφαρμογή νέου στιλ, κάντε κλικ κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Control στο στιλ πίνακα και μετά επιλέξτε «Εκκαθάριση παρακάμψεων και εφαρμογή στιλ».

Επαναφορά αλλαγών σε στιλ πίνακα

Αν κάνατε αλλαγές στην εμφάνιση ενός πίνακα—για παράδειγμα, αλλαγή του περιγράμματος κελιών πίνακα—μπορείτε να επαναφέρετε τις αλλαγές πίσω στο αρχικό στιλ πίνακα.

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πίνακας» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται στα δεξιά ή δεν έχει καρτέλα «Πίνακας», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κρατώντας πατημένο το Control, κάντε κλικ στο στιλ πίνακα που θέλετε να εφαρμοστεί ξανά και επιλέξτε «Εκκαθάριση παρακάμψεων και εφαρμογή στιλ».

Αλλαγή του περιγράμματος πίνακα και των γραμμών πλέγματος

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πίνακας» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται στα δεξιά ή δεν έχει καρτέλα «Πίνακας», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Αλλαγή του περιγράμματος: Αλλάξτε τον τύπο, το πάχος και το χρώμα γραμμής, χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια «Περίγραμμα πίνακα».

  • Αλλαγή των γραμμών πλέγματος: Κάντε κλικ στα κουμπιά «Γραμμές πλέγματος» για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε γραμμές πλέγματος από το σώμα του πίνακα, από τις γραμμές κεφαλίδας και τις στήλες και από τις γραμμές υποσέλιδου.

Αλλαγή του περιγράμματος και του φόντου κελιών πίνακα

Μπορείτε να αλλάξετε το περίγραμμα και το φόντο σε οποιαδήποτε επιλογή κελιών πίνακα.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να αλλάξετε.

  Για να αλλάξετε όλα τα κελιά σε έναν πίνακα, επιλέξτε τον πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κελί» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται στα δεξιά ή δεν έχει καρτέλα «Κελί», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Αλλαγή περιγραμμάτων κελιών: Στην ενότητα «Περίγραμμα», κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά κάτω από το «Περίγραμμα» για να επιλέξετε το περιγράμματα κελιών που θέλετε να μορφοποιήσετε και μετά κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Στιλ περιγράμματος» και επιλέξτε ένα στιλ περιγράμματος.

   Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο περίγραμμα κελιού, κάντε κλικ σε μια επιλογή διάταξης περιγράμματος στην ενότητα «Περίγραμμα» και μετά χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να καθορίσετε ένα προσαρμοσμένο στιλ, χρώμα και πάχος.

  • Αλλαγή του φόντου: Στην ενότητα «Γέμισμα», κάντε κλικ στην παλέτα χρωμάτων και μετά κάντε μια επιλογή χρώματος. Για να προσαρμόσετε το φόντο, κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στο «Γέμισμα» και μετά χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να κάνετε περαιτέρω αλλαγές.

   Χειριστήρια για την επιλογή χρώματος γεμίσματος

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε κανόνες ώστε να αλλάζει αυτόματα η εμφάνιση ενός κελιού όταν η τιμή στο κελί ικανοποιεί ορισμένες συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη μορφοποίησης υπό όρους σε κελιά.

Εναλλασσόμενα χρώματα γραμμών

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πίνακας» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται στα δεξιά ή δεν έχει καρτέλα «Πίνακας», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Εναλλασσόμενα χρώματα γραμμών» και μετά κάντε κλικ στην παλέτα χρωμάτων για να επιλέξετε ένα χρώμα.

Τα χρώματα γραμμών δεν εναλλάσσονται για στήλες κεφαλίδας. Οι στήλες κεφαλίδας έχουν τη δική τους εμφάνιση με βάση το στιλ πίνακα που επιλέγετε.