Αποθήκευση πίνακα ως νέου στιλ

Εάν προσαρμόσετε την εμφάνιση ενός πίνακα και θέλετε να εφαρμόσετε την ίδια μορφοποίηση σε άλλους πίνακες, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο στιλ πίνακα. Το νέο στιλ αποθηκεύεται μαζί με τα στιλ που συνοδεύουν το θέμα.

Το Keynote δημιουργεί το νέο στιλ πίνακα με βάση το συχνότερο στιλ για κάποια χαρακτηριστικά, όπως π.χ. το γέμισμα κελιών και το στιλ περιγράμματος. Για παράδειγμα, αν ο πίνακας χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές γραμματοσειρές, το νέο στιλ θα υιοθετήσει τη γραμματοσειρά που εμφανίζεται συχνότερα στον πίνακα.

Αποθήκευση πίνακα ως νέου στιλ

 1. Επιλέξτε τον πίνακα με τη μορφοποίηση που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πίνακας» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Πίνακας», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά των στιλ πίνακα για να μεταβείτε στην τελευταία ομάδα των στιλ.

 4. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Νέο στιλ» για να προσθέσετε το στιλ σας.

Το νέο στιλ πίνακα προστίθεται στην τελευταία ομάδα στιλ. Μπορείτε να οργανώσετε αυτά τα στιλ όπως θέλετε ή να τα αντικαταστήσετε.

Οργάνωση στιλ στη λίστα «Στιλ πίνακα»

Μπορείτε να αλλάξετε τη διευθέτηση των στιλ για να μετακινήσετε στην αρχή αυτά που χρησιμοποιείτε συχνότερα.

 1. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το στιλ που θέλετε να μετακινήσετε μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το στιλ.

 2. Σύρετε το στιλ σε νέα τοποθεσία.

  Για να μετακινήσετε ένα στιλ από ένα τμήμα σε ένα άλλο, σύρετέ το πάνω σε ένα βέλος πλοήγησης για να ανοίξει το επόμενο τμήμα και μετά σύρετέ το στο σημείο που το θέλετε.

Διαγραφή στιλ από τη λίστα «Στιλ πίνακα»

 • Κάντε κλικ ενώ πατάτε το πλήκτρο Control στο στιλ και μετά επιλέξτε «Διαγραφή στιλ».

Αντικατάσταση στιλ πίνακα

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση πινάκων που χρησιμοποιούν το ίδιο στιλ, μπορείτε να επανακαθορίσετε το στιλ.

 1. Επιλέξτε έναν από τους πίνακες που χρησιμοποιεί το ίδιο στιλ με αυτό που θέλετε να αλλάξετε και μετά τροποποιήστε την εμφάνισή του όπως θέλετε.

 2. Επιλέξτε τον πίνακα που μόλις τροποποιήσατε (αν τον είχατε αποεπιλέξει).

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πίνακας» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Πίνακας», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 4. Στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης, κρατώντας πατημένο το Control, κάντε κλικ στο στιλ και μετά επιλέξτε «Επανακαθορισμός στιλ από επιλογή».

 5. Επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Ενημέρωση όλων των αντικειμένων που χρησιμοποιούν το τρέχον στιλ: Αυτό αλλάζει την εμφάνιση όλων των πινάκων που χρησιμοποιούν αυτό το στιλ τη δεδομένη στιγμή.

  • Να μην ενημερωθούν τα αντικείμενα και να αποσυνδεθούν από το στιλ: Αυτό αλλάζει μόνο τον επιλεγμένο πίνακα. Το στιλ για τους πίνακες που δεν ενημερώνονται αφαιρείται από την καρτέλα «Στιλ» διότι το στιλ αντικαταστάθηκε.

 6. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

  Το στιλ ενημερώνεται στην πλαϊνή στήλη και ενημερώνονται επίσης όλοι οι πίνακες που το χρησιμοποιούν.