Δημιουργία προσαρμοσμένης μορφής κελιού

Μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας μορφές κελιών για την εμφάνιση τιμών αριθμών, κειμένου, ημερομηνίας και ώρας. Οι προσαρμοσμένες μορφές σας εμφανίζονται στο αναδυόμενο μενού «Μορφή δεδομένων», ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Δημιουργία προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

 1. Επιλέξτε ένα κελί ή ένα εύρος κελιών όπου θέλετε να εφαρμοστεί η μορφή.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κελί» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται στα δεξιά ή δεν έχει καρτέλα «Κελί», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μορφή δεδομένων» και μετά επιλέξτε «Δημιουργία προσαρμοσμένης μορφής».

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μορφή και μετά κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Τύπος» και επιλέξτε «Αριθμός».

 5. Κάντε ένα από τα ακόλουθα για να καθορίσετε τη μορφή:

  • Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο. Το κείμενο που θα πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στο κελί.

  • Σύρετε διακριτικά στο πεδίο προσαρμοσμένης μορφής. Το διακριτικό αντιπροσωπεύει τον τύπο πληροφοριών που θα εισάγετε σε ένα κελί. Για παράδειγμα, αν εισάγετε ταχυδρομικούς κωδικούς Η.Π.Α. σε μια προσαρμοσμένη μορφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διακριτικό ακέραιου με πέντε ψηφία.

   Μπορείτε επίσης να σύρετε διακριτικά εντός ενός πεδίου για να αλλάξετε τη διευθέτησή τους.

  • Προσαρμόστε ένα στοιχείο διακριτικού. Κάντε κλικ στο βέλος σε ένα διακριτικό για να εμφανιστούν επιλογές μορφοποίησης, όπως λ.χ. ο τύπος του συμβόλου νομίσματος ή ο αριθμός ψηφίων προς εμφάνιση.

   Κάντε κλικ σε ένα τρίγωνο αποκάλυψης σε ένα διακριτικό για να επιλέξετε επιλογές μορφοποίησης.
  • Προσθέστε έως και τρεις κανόνες για τη μορφοποίηση ενός κελιού διαφορετικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες που θα καθορίσετε.

   Στο παράδειγμα πιο κάτω, όλοι οι θετικοί αριθμοί που εισάγετε εμφανίζονται ως αριθμοί τηλεφώνου με κωδικό περιοχής (952). Όταν πληκτρολογήσετε τον αριθμό «5555103» σε ένα κελί, αυτός εμφανίζεται αυτόματα ως «(952) 555-5103». Αν πληκτρολογήσετε «0« σε ένα κελί, στο κελί θα εμφανιστεί «Κανένας αριθμός στο αρχείο».

   Προσαρμοσμένη μορφή κελιού αριθμού με κανόνες

Δημιουργία μορφής ημερομηνίας και ώρας

 1. Επιλέξτε ένα κελί ή εύρος κελιών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κελί» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται στα δεξιά ή δεν έχει καρτέλα «Κελί», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Στο αναδυόμενο μενού «Μορφή δεδομένων», επιλέξτε «Δημιουργία προσαρμοσμένης μορφής».

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μορφή, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Τύπος» και μετά επιλέξτε «Ημερομηνία και ώρα».

 5. Καθορίστε την προσαρμοσμένη μορφή κάνοντας ένα από τα ακόλουθα:

  • Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο. Το κείμενο που θα πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στο κελί.

  • Σύρετε διακριτικά στο πεδίο προσαρμοσμένης μορφής. Το διακριτικό αντιπροσωπεύει τον τύπο πληροφοριών που θα εισάγετε σε ένα κελί.

   Μπορείτε επίσης να σύρετε διακριτικά εντός ενός πεδίου για να αλλάξετε τη διευθέτησή τους.

  • Προσαρμόστε ένα στοιχείο διακριτικού. Κάντε κλικ στο βέλος σε ένα διακριτικό για να εμφανιστούν επιλογές μορφοποίησης για τα δεδομένα.

   Το παράδειγμα πιο κάτω χρησιμοποιεί το διακριτικό ημέρας του έτους («5») και προσαρμοσμένο κείμενο ώστε όταν πληκτρολογείτε «2/25/2014» σε ένα κελί, το κελί εμφανίζει «56 ημέρες από την αρχή του έτους».

   Προσαρμοσμένη μορφή κελιού ημερομηνίας και ώρας

Οι μορφές ημερομηνίας και ώρας εφαρμόζονται σε ένα κελί αν εισάγετε μια τιμή που περιέχει παύλα (-) ή κάθετο (/), όπως π.χ. «1/4/2014».

Δημιουργία μορφής κειμένου

 1. Επιλέξτε ένα κελί ή εύρος κελιών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κελί» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται στα δεξιά ή δεν έχει καρτέλα «Κελί», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μορφή δεδομένων» και μετά επιλέξτε «Δημιουργία προσαρμοσμένης μορφής».

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μορφή, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Τύπος» και μετά επιλέξτε «Κείμενο».

 5. Στο πεδίο κειμένου, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται αυτόματα σε κάθε κελί που χρησιμοποιεί αυτήν τη μορφή. Το μπλε διακριτικό «κειμένου» αντιπροσωπεύει το κείμενο που πληκτρολογείτε στο κελί πίνακα.

Στο παράδειγμα από κάτω, το κείμενο «Να ειδοποιηθεί ο πελάτης:» εμφανίζεται πριν από οτιδήποτε πληκτρολογήσετε σε ένα κελί. Αν πληκτρολογήσετε «Πρέπει να ενημερωθεί η διεύθυνση» στο κελί πίνακα, στο κελί εμφανίζεται η ένδειξη «Να ειδοποιηθεί ο πελάτης: Πρέπει να ενημερωθεί η διεύθυνση».

Προσαρμοσμένη μορφή κελιού κειμένου