Προσθήκη ή διαγραφή πίνακα

Κατά την προσθήκη ενός πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε από ένα πλήθος στιλ τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζουν με το θέμα σας. Μετά την προσθήκη ενός πίνακα, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνισή του.

Προσθήκη νέου πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Πίνακας» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε μια διάταξη πίνακα.

  Κάντε κλικ στο αριστερό και στο δεξιό βέλος για να δείτε περισσότερες επιλογές στιλ.

 2. Για να πληκτρολογήσετε σε ένα κελί, κάντε κλικ στο κελί και μετά εισαγάγετε το περιεχόμενό σας.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Μετακίνηση του πίνακα: Κάντε κλικ σε αυτόν και μετά σύρετε το Δείκτης χειρισμού πίνακα στην επάνω αριστερή γωνία για να τον μετακινήσετε στο σημείο που θέλετε στο σλάιντ.

  • Πληκτρολόγηση σε κελί: Κάντε κλικ στο κελί και μετά εισαγάγετε το περιεχόμενό σας.

  • Αλλαγή της εμφάνισης πίνακα ή των κελιών του: Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στην πλαϊνή στήλη στα δεξιά.

Για να αλλάξετε την εμφάνιση ενός πίνακα ή των κελιών του, χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στην πλαϊνή στήλη στα δεξιά. Αν δεν εμφανίζεται η πλαϊνή στήλη, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

Διαγραφή πίνακα

 • Κάντε κλικ στον πίνακα, κάντε κλικ στο Δείκτης χειρισμού πίνακα στην επάνω αριστερή γωνία του για να επιλέξετε ολόκληρο τον πίνακα και μετά πατήστε το πλήκτρο Delete.

Εμφάνιση, απόκρυψη ή αλλαγή ονόματος πίνακα

Οι πίνακες έχουν όνομα κράτησης θέσης, όπως π.χ. «Πίνακας 1», το οποίο μπορείτε να εμφανίσετε, να επεξεργαστείτε ή να αποκρύψετε. Κάθε πίνακας πρέπει να έχει μοναδικό όνομα στην παρουσίαση.

 • Εμφάνιση ή απόκρυψη ονόματος πίνακα: Κάντε κλικ ενώ πατάτε το πλήκτρο Control στη ράβδο στα αριστερά της γραμμής 1 και μετά επιλέξτε «Εμφάνιση ονόματος πίνακα» ή «Απόκρυψη ονόματος πίνακα».

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε το πλαίσιο επιλογής «Όνομα πίνακα» στην καρτέλα «Πίνακας» της πλαϊνής στήλης. (Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Πίνακας», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.)

 • Αλλαγή του ονόματος: Κάντε τριπλό κλικ στο όνομα του σλάιντ και μετά πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

 • Εφαρμογή περιγράμματος γύρω από το όνομα πίνακα: Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πίνακας» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Περιγράμμιση ονόματος πίνακα».

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται ή δεν έχει καρτέλα «Πίνακας», κάντε κλικ στο Κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων.