Προσθήκη και αναδιάταξη γραμμών και στηλών

Υπάρχουν τρεις τύποι γραμμών και στηλών σε έναν πίνακα:

 • Οι γραμμές και οι στήλες κεφαλίδας είναι προαιρετικές και χρησιμοποιούνται για ετικέτες που προσδιορίζουν τι περιέχει κάθε γραμμή και στήλη. Τα δεδομένα σε κελιά κεφαλίδας δεν χρησιμοποιούνται σε τύπους. Ένας πίνακας μπορεί να έχει έως και πέντε γραμμές κεφαλίδας και πέντε στήλες κεφαλίδας.

 • Οι γραμμές και οι στήλες κυρίως τμήματος περιέχουν δεδομένα πίνακα. Ένας πίνακας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία γραμμή και μία στήλη κυρίως τμήματος.

 • Οι γραμμές υποσέλιδου εμφανίζονται στο κάτω μέρος ενός πίνακα.

Προσθήκη ή αφαίρεση στηλών και γραμμών

Κάντε κλικ στον πίνακα και μετά κάντε ένα από τα εξής:

 • Προσθέστε ή αφαιρέστε στήλες στη δεξιά πλευρά του πίνακα: Κάντε κλικ στο Δείκτης χειρισμού στήλης και μετά κάντε κλικ σε ένα βέλος για να αυξήσετε ή να μειώσετε το πλήθος των στηλών.

 • Προσθήκη γραμμών στο κάτω μέρος του πίνακα: Κάντε κλικ στο Δείκτης χειρισμού γραμμής και μετά κάντε κλικ σε ένα βέλος για να αυξήσετε ή να μειώσετε το πλήθος των γραμμών.

 • Προσθήκη στήλης ή γραμμής οπουδήποτε στον πίνακα: Κάντε κλικ ενώ πατάτε το πλήκτρο Control και μετά επιλέξτε πού θέλετε να προστεθεί η γραμμή ή η στήλη (πάνω, κάτω, πριν από ή μετά το επιλεγμένο κελί).

  Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε τον δείκτη πάνω από τη ράβδο με αρίθμηση ή γράμμα για τη γραμμή ή τη στήλη δίπλα στην οποία θέλετε να γίνει η προσθήκη. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος και μετά επιλέξτε πού θέλετε να τοποθετηθεί η γραμμή ή η στήλη.

 • Διαγραφή στήλης οπουδήποτε στον πίνακα: Κάντε κλικ στη γραμμή με γράμματα για τη στήλη την οποία που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και μετά επιλέξτε «Διαγραφή στήλης».

  Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε τον δείκτη πάνω από τη ράβδο με αρίθμηση ή γράμμα για τη γραμμή ή τη στήλη που θέλετε να διαγράψετε. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος και μετά επιλέξτε «Διαγραφή γραμμής» ή «Διαγραφή στήλης».

Επιλογή γραμμών και στηλών

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.

  Επάνω από τις στήλες θα εμφανιστούν γραμμές με γράμματα και αριστερά από τις γραμμές του πίνακα θα εμφανιστούν αριθμημένες γραμμές.

 2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Επιλογή ολόκληρης γραμμής ή στήλης: Κάντε κλικ στη ράβδο για τη γραμμή ή στήλη που θέλετε να επιλέξετε.

  • Επιλογή πολλών γραμμών ή στηλών: Κάντε κλικ στη ράβδο για μια γραμμή ή στήλη και μετά σύρετε έναν δείκτη χειρισμού επιλογής (μια λευκή κουκκίδα) για να περικλείσετε τις γραμμές ή στήλες που θέλετε.

   Κρατώντας πατημένο το Command, κάντε κλικ σε γραμμές στηλών ή γραμμών πίνακα για να επιλέξετε μη συνεχόμενες στήλες ή γραμμές.

Μετακίνηση γραμμών και στηλών εντός πίνακα

 • Επιλέξτε μία ή περισσότερες γραμμές ή στήλες και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Μετακίνηση γραμμών: Κάντε κλικ και πατήστε παρατεταμένα τις αριθμημένες ράβδους για τις γραμμές πίνακα έως ότου αυτές «ανασηκωθούν» από τον πίνακα και μετά σύρετέ τις επάνω ή κάτω από μια άλλη γραμμή.

  • Μετακίνηση στηλών: Κάντε κλικ και πατήστε παρατεταμένα γραμμές με γράμματα για τις στήλες έως ότου αυτές «ανασηκωθούν» από τον πίνακα και μετά σύρετέ τις στα δεξιά ή τα αριστερά μιας άλλης στήλης.

Αν σύρετε γραμμές ή στήλες έξω από έναν υπάρχοντα πίνακα, τότε θα δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα.

Αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών

Μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος συγκεκριμένων στηλών και το ύψος συγκεκριμένων γραμμών σε έναν πίνακα.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Αλλαγή μεγέθους χειροκίνητα: Μετακινήστε τον δείκτη πάνω από το δεξιό άκρο της αριθμημένης ράβδου για τη στήλη της οποίας το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε, ή πάνω από το κάτω μέρος της αριθμημένης ράβδου για τη γραμμή, έως ότου να δείτε το Δείκτης χειρισμού αλλαγής μεγέθους στήλης και μετά σύρετε για αλλαγή μεγέθους.

   Το μέγεθος πολλαπλών στηλών και γραμμών αλλάζει αναλογικά μεταξύ τους. Για να αλλάξετε το μέγεθος των γραμμών ή των στηλών ώστε να έχουν ίδιο μέγεθος, επιλέξτε τις πρώτα και μετά σύρετε κρατώντας πατημένο το Option.

   Αν οι ορατοί πίνακες στη σελίδα έχουν τη ρύθμιση «Παραμονή στη σελίδα» (στην καρτέλα «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά), θα εμφανίζονται οδηγοί στοίχισης όταν ευθυγραμμίζονται οι γραμμές ή οι στήλες του πίνακα.

  • Αλλαγή μεγέθους με ακρίβεια: Κάντε κλικ σε ένα κελί της γραμμής ή της στήλης που θέλετε να αλλάξετε. Στην πλαϊνή στήλη στα δεξιά, κάντε κλικ στην καρτέλα «Πίνακας» και μετά κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στο «Μέγεθος γραμμής και στήλης». Κάντε κλικ στα βέλη για να καθορίσετε το μέγεθος που θέλετε.

   Αλλάζει το μέγεθος ολόκληρης της γραμμής ή στήλης. Εάν επιλέξετε κελιά από περισσότερες από μία γραμμές ή στήλες, αλλάζει το μέγεθος όλων των γραμμών ή στηλών που περιλαμβάνονται στην επιλογή.

  • Συρρίκνωση στήλης ή γραμμής ώστε να προσαρμόζεται στα περιεχόμενά της: Κάντε κλικ ενώ πατάτε το πλήκτρο Control στον αριθμό γραμμής ή στο γράμμα στήλης και μετά επιλέξτε «Προσαρμογή ύψους στο περιεχόμενο» ή «Προσαρμογή πλάτους στο περιεχόμενο».

   Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην καρτέλα «Προσαρμογή στον πίνακα» στην πλαϊνή στήλη «Μορφοποίηση» στην ενότητα «Μέγεθος γραμμής και στήλης».

  • Εφαρμογή ίδιου ύψους σε όλες τις γραμμές ή ίδιου πλάτους σε όλες τις στήλες: Επιλέξτε τον πίνακα και μετά επιλέξτε Μορφοποίηση > Πίνακας > Κατανομή σειρών ομοιόμορφα ή Πίνακας > Κατανομή στηλών ομοιόμορφα (από το μενού «Μορφοποίηση» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  • Εφαρμογή ίδιου ύψους σε πολλές γραμμές ή ίδιου πλάτους σε πολλές στήλες: Επιλέξτε μια γραμμή ή στήλη και μετά έχοντας πατημένο το Command κάντε κλικ στις άλλες γραμμές ή στήλες. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Πίνακας > Κατανομή σειρών ομοιόμορφα ή Πίνακας > Κατανομή στηλών ομοιόμορφα (από το μενού «Μορφοποίηση» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

Για να αλλάξετε το μέγεθος όλων των γραμμών ή στηλών ενός πίνακα, επιλέξτε τον πίνακα και μετά σύρετε τον δείκτη χειρισμού επιλογής (ένα λευκό τετράγωνο).

Προσθήκη ή αφαίρεση γραμμών και στηλών κεφαλίδας

Με τη προσθήκη γραμμών κεφαλίδας, στηλών κεφαλίδας και γραμμών υποσέλιδου, οι υπάρχουσες γραμμές ή στήλες μετατρέπονται σε κεφαλίδες ή υποσέλιδα. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν δεδομένα στην πρώτη γραμμή ενός πίνακα και προσθέσετε μια γραμμή κεφαλίδας, η πρώτη γραμμή μετατρέπεται σε κεφαλίδα με χρήση των ίδιων δεδομένων. Τα δεδομένα των κελιών κεφαλίδας δεν περιλαμβάνονται σε γραφήματα ή τύπους.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πίνακας» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Πίνακας», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στα αναδυόμενα μενού Κεφαλίδες και Υποσέλιδα και επιλέξτε τον αριθμό των σειρών κεφαλίδας ή τον αριθμό στηλών κεφαλίδας που θέλετε.