Προσθήκη μορφοποίησης υπό όρους σε κελιά

Το Keynote μπορεί να αλλάζει την εμφάνιση ενός κελιού όταν η τιμή στο κελί ικανοποιεί ορισμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, τα κελιά μπορούν να γίνονται κόκκινα αν περιέχουν έναν αρνητικό αριθμό. Για να αλλάξετε την εμφάνιση ενός κελιού με βάση την τιμή του, δημιουργήστε έναν κανόνα μορφοποίησης υπό όρους.

Προσθήκη κανόνα μορφοποίησης υπό όρους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κελί» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται στα δεξιά ή δεν έχει καρτέλα «Κελί», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στην «Επισήμανση υπό όρους» και τέλος στην «Προσθήκη κανόνα».

 4. Κάντε κλικ σε έναν τύπο κανόνα (π.χ. αν η τιμή του κελιού σας θα είναι ημερομηνία, επιλέξτε «Ημερομηνίες») και μετά κάντε κλικ σε έναν κανόνα.

  Κάντε κύλιση για να δείτε περισσότερες επιλογές.

  Καρτέλες για αριθμό, κείμενο, ημερομηνίες, διάρκειες και κενούς τύπους κανόνων
 5. Εισαγάγετε τιμές για τον κανόνα.

  Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξτε τον κανόνα «η ημερομηνία είναι μετά από», εισαγάγετε τιμές για να καθορίσετε την ημερομηνία της οποίας πρέπει να έπεται η ημερομηνία του κελιού.

  Κάντε κλικ στο Κουμπί αναφοράς κελιού για να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά κελιού. Μια αναφορά κελιού σάς επιτρέπει να συγκρίνετε την τιμή του κελιού με άλλο κελί. Έτσι, για παράδειγμα, μπορείτε να επισημάνετε ένα κελί όταν η τιμή του είναι μεγαλύτερη από την τιμή ενός άλλου κελιού. Κάντε κλικ σε ένα κελί για να το επιλέξετε ή εισαγάγετε τη σχετική διεύθυνση πίνακα (για παράδειγμα, F1).

  Αφού προσθέσετε μια αναφορά κελιού, μπορείτε να επιλέξετε εάν αυτή θα είναι σχετική ή απόλυτη. Κάντε κλικ στο βέλος της αναφοράς και μετά επιλέξτε «Διατήρηση γραμμής» ή «Διατήρηση στήλης». Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Υπολογισμός τιμών χρησιμοποιώντας τα δεδομένα στα κελιά του πίνακα.

 6. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού και μετά επιλέξτε ένα στιλ.

  Μπορείτε να επιλέξετε «Προσαρμοσμένο στιλ» για να επιλέξετε το δικό σας χρώμα γραμματοσειράς, πάχος γραμματοσειράς και γέμισμα κελιού.

 7. Κάντε κλικ στο «Τέλος».

Σημείωση: Αν ένα κελί συμφωνεί με πολλαπλούς κανόνες, η εμφάνισή του θα αλλάξει σύμφωνα με τον πρώτο κανόνα της λίστας. Για αναδιάταξη κανόνων, κάντε κλικ στο μικρό εικονίδιο στα αριστερά του ονόματος κανόνα και μετά σύρετε τον κανόνα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη σειρά.

Επανάληψη κανόνα μορφοποίησης υπό όρους

Ο ευκολότερος τρόπος προσθήκης ενός κανόνα σε πολλά κελιά είναι η επιλογή αυτών των κελιών και μετά η προσθήκη του κανόνα. Ωστόσο, αν έχετε ήδη προσθέσει έναν κανόνα στο κελί και θέλετε να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας σε άλλα κελιά, μπορείτε να συνδυάσετε κανόνες επισήμανσης.

 1. Επιλέξτε το κελί με τον κανόνα που θέλετε να επαναληφθεί και τα κελιά όπου θέλετε να προστεθεί ο κανόνας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κελί» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν η πλαϊνή στήλη δεν εμφανίζεται στα δεξιά ή δεν έχει καρτέλα «Κελί», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στην «Εμφάνιση κανόνων επισήμανσης» και μετά στο στοιχείο «Συνδυασμός κανόνων».

Για να διαγράψετε έναν κανόνα, επιλέξτε το κελί ή το εύρος κελιών με τον κανόνα που θέλετε να διαγράψετε. Στην καρτέλα «Κελί» της πλαϊνής στήλης «Μορφοποίηση», κάντε κλικ στο κουμπί «Εμφάνιση κανόνων επισήμανσης». Μετακινήστε το δείκτη πάνω από τον κανόνα και μετά κάντε κλικ στο Κουμπί «Κάδος» στην επάνω δεξιά γωνία.

Σημείωση: Αν ένα κελί συμφωνεί με πολλαπλούς κανόνες, η εμφάνισή του θα αλλάξει σύμφωνα με τον πρώτο κανόνα της λίστας. Μπορείτε να σύρετε για να αλλάξετε τη σειρά των κανόνων.