Προσθήκη σχολίου σε ένα κελί

Τα σχόλια περιλαμβάνουν το όνομα του συντάκτη, καθώς και την ημερομηνία και ώρα εγγραφής του σχολίου. Τα σχόλια φέρουν χρωματικό κώδικα ανάλογα με τον συντάκτη.

Προσθήκη σχολίου σε ένα κελί

  1. Επιλέξτε το κελί όπου θέλετε να προσθέσετε ένα σχόλιο.

  2. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Σχόλιο» στη γραμμή εργαλείων και μετά πληκτρολογήστε το σχόλιο στο πλαίσιο.

    Κάντε κλικ εκτός του σχολίου για να το κλείσετε.

Μετακινήστε τον δείκτη πάνω από ένα κελί για να διαβάσετε το σχόλιό του. Για να δείτε το προηγούμενο ή το επόμενο σχόλιο, κάντε κλικ στο αριστερό ή το δεξιό βέλος σε ένα σχόλιο. Για να διαγράψετε ένα σχόλιο, κάντε κλικ στη «Διαγραφή» στο σχόλιο.

Για να αλλάξετε το όνομα του συντάκτη, επιλέξτε Keynote > «Προτιμήσεις» (το μενού Keynote βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης σας). Κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά» και μετά πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πεδίο «Συντάκτης».

Για να αλλάξετε το χρώμα συντάκτη, επιλέξτε «Προβολή» > «Σχόλια» > «Χρώμα συντάκτη» (από το μενού «Προβολή» στο πάνω μέρος της οθόνης σας) και μετά επιλέξτε ένα χρώμα.