Ταξινόμηση δεδομένων σε μια στήλη

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα δεδομένα μιας στήλης αλφαβητικά ή κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά τιμών. Κατά την ταξινόμηση κατά στήλη, οι γραμμές αναδιευθετούνται ανάλογα.

Το κείμενο των κεφαλίδων και υποσέλιδων στήλης δεν περιλαμβάνεται στην ταξινόμηση.

Ταξινόμηση δεδομένων

  1. Κάντε κλικ στον πίνακα, μετακινήστε το δείκτη επάνω από τη γραμμή με γράμματα στο πάνω μέρος της στήλης και μετά κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται.

  2. Ορίστε μια επιλογή ταξινόμησης:

    • Με αύξουσα σειρά: Ταξινόμηση των δεδομένων σε αλφαβητική σειρά (A έως Ω) ή αύξουσα σειρά αριθμητικών τιμών.

    • Με φθίνουσα σειρά: Ταξινόμηση των δεδομένων σε αντίστροφη αλφαβητική σειρά (Ω έως Α) ή φθίνουσα σειρά αριθμητικών τιμών.

Σε στήλες που περιέχουν κείμενο και αριθμούς, κατά την ταξινόμηση με αύξουσα σειρά ταξινομούνται πρώτα οι αριθμοί πριν από το κείμενο (για παράδειγμα, 1α, 1β, 2α, α1, β1). Με την ταξινόμηση σε αύξουσα σειρά, τα κελιά με τιμές Boole (αληθής/ψευδής) τοποθετούνται μετά από τα κελιά που ταξινομούνται με αλφαβητική ή αριθμητική σειρά και στο τέλος της στήλης τοποθετούνται τα κενά κελιά.