Προσθήκη εξίσωσης με το MathType

Αν έχετε εγκατεστημένο το MathType 6.7d ή μεταγενέστερη έκδοση, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να συμπεριλάβετε μαθηματικές παραστάσεις και εξισώσεις σε μια παρουσίαση.

Χρήση MathType για προσθήκη μαθηματικών παραστάσεων και εξισώσεων

  1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί η εξίσωση.

  2. Επιλέξτε «Εισαγωγή» > «Εξίσωση MathType» (από το μενού «Εισαγωγή» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  3. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε την εξίσωσή σας στο παρεχόμενο πεδίο.

    Ανατρέξτε στη Βοήθεια για το MathType για οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εργαλείων του MathType.

  4. Για να αποθηκεύσετε την εξίσωσή σας, επιλέξτε «Αρχείο» > «Κλείσιμο και επιστροφή στο Keynote» (από το μενού «Αρχείο» του MathType στο επάνω μέρος της οθόνης σας) και μετά κάντε κλικ στο «Ναι» στο παράθυρο που θα εμφανιστεί.

    Η εξίσωση εμφανίζεται στο σημείο εισαγωγής στην παρουσίασή σας. Για να επεξεργαστείτε την εξίσωση, κάντε διπλό κλικ σε αυτή για να ανοίξετε το MathType ξανά.

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της εξίσωσης, όπως θα κάνατε στην περίπτωση άλλων εικόνων στην παρουσίασή σας.