Τρόποι χρήσης του τελεστή συμβολοσειράς και των χαρακτήρων-μπαλαντέρ
Ο τελεστής συμβολοσειράς (&) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τύπους και οι χαρακτήρες-μπαλαντέρ (*,?,~) σε συνθήκες.…

Συναρτήσεις που δέχονται συνθήκες και μπαλαντέρ ως ορίσματα
Ορισμένες συναρτήσεις, όπως η SUM, λειτουργούν σε ολόκληρα εύρη. Άλλες συναρτήσεις, όπως η SUMIF, λειτουργούν…