Αναίρεση ή επανάληψη αλλαγών

Μπορείτε να αναιρέσετε οποιεσδήποτε αλλαγές ή να τις επαναλάβετε αν αλλάξετε γνώμη.

Αναίρεση ή επανάληψη ενεργειών

  • Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας: Επιλέξτε Επεξεργασία > Αναίρεση (από το μενού «Επεξεργασία» στο επάνω μέρος της οθόνης σας) ή πατήστε Command-Z.

  • Επανάληψη της τελευταία ενέργειας που αναιρέσατε: Επιλέξτε Επεξεργασία > Επανάληψηή πατήστε Shift-Command-Z.