Εμφάνιση ή απόκρυψη των επιθεωρητών

Το παράθυρο Keynote διαθέτει μια πλαϊνή στήλη στα δεξιά η οποία εμφανίζει επιθεωρητές για τη μορφοποίηση αντικειμένων, την προσθήκη κίνησης σε αντικείμενα και τη ρύθμιση των επιλογών παρουσίασης και ήχου. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την πλαϊνή στήλη, εάν χρειάζεται.

  • Επιθεωρητής μορφοποίησης: Κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργαλείων. Για να αποκρύψετε ολόκληρη την πλαϊνή στήλη, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί.

    Ο επιθεωρητής αυτός εμφανίζει χειριστήρια μορφοποίησης για οτιδήποτε έχετε επιλέξει στην παρουσίαση. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε κείμενο, θα βλέπετε μόνο χειριστήρια κειμένου και όχι χειριστήρια για τη μορφοποίηση ενός πίνακα ή ενός σχήματος. Αν δεν έχει επιλεγεί τίποτα, η πλαϊνή στήλη είναι κενή.

  • Επιθεωρητής κίνησης: Κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργαλείων. Για να αποκρύψετε ολόκληρη την πλαϊνή στήλη, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί.

    Ο επιθεωρητής αυτός εμφανίζει χειριστήρια για την προσθήκη κίνησης σε αντικείμενα σε ένα σλάιντ και για τη ρύθμιση των μεταβάσεων μεταξύ των σλάιντ.

  • Επιθεωρητής εγγράφου: Κάντε κλικ στο Κουμπί «Έγγραφο» στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργαλείων. Για να αποκρύψετε ολόκληρη την πλαϊνή στήλη, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί.

    Ο επιθεωρητής αυτός εμφανίζει χειριστήρια μορφοποίησης για στοιχεία τα οποία επηρεάζουν ολόκληρη την παρουσίασή σας, όπως το θέμα και το σάουντρακ.

Η πλαϊνή στήλη εμφανίζει τον Επιθεωρητή μορφοποίησης ή τον Επιθεωρητή κίνησης ή τον Επιθεωρητή εγγράφου. Μπορείτε να κάνετε κλικ στα κουμπιά τους στη γραμμή εργαλείων για εναλλαγή από τον ένα στον άλλο. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί για τον επιθεωρητή που είναι ορατός, κλείνει ολόκληρη η πλαϊνή στήλη. Για να ανοίξετε πάλι την πλαϊνή στήλη, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί.

Για την εμφάνιση ή την απόκρυψη της πλαϊνής στήλης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε Προβολή > Επιθεωρητής > Μορφοποίηση ή Προβολή > Επιθεωρητής > Απόκρυψη επιθεωρητή (από το μενού «Προβολή» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).