Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων

Η γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος του παραθύρου του Keynote σάς παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα χειριστήρια που χρειάζεστε και τις ενέργειες που εκτελείτε όταν εργάζεστε στο Keynote. Μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε και να αναδιατάξετε κουμπιά στη γραμμή εργαλείων.

Κύριο παράθυρο με τον Επιθεωρητή μορφοποίησης ανοικτό

Διάταξη εικονιδίων στη γραμμή εργαλείων

 1. Επιλέξτε «Προβολή» > «Προσαρμογή γραμμής εργαλείων» (από το μενού «Προβολή» στο επάνω μέρος της οθόνης σας, όχι από το κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων).

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Προσθήκη ή αφαίρεση στοιχείων από τη γραμμή εργαλείων: Σύρετε ένα στοιχείο στη γραμμή εργαλείων για να το προσθέσετε. Σύρετε ένα στοιχείο εκτός της γραμμής εργαλείων για να το αφαιρέσετε.

  • Αναδιάταξη στοιχείων στη γραμμή εργαλείων: Σύρετε ένα στοιχείο για να αλλάξετε τη σειρά του.

   Σημείωση: Τα κουμπιά για τις πλαϊνές στήλες Μορφοποίηση, Κίνηση και Έγγραφο δεν μπορούν να διαχωριστούν και πρέπει να μετακινούνται μαζί.

  • Επαναφορά της γραμμής εργαλείων: Για να επαναφέρετε τη γραμμή εργαλείων στην προεπιλεγμένη ρύθμισή της, σύρετε το σύνολο κουμπιών στο κάτω μέρος του παραθύρου στη γραμμή εργαλείων.

  • Αφαίρεση ονομάτων κουμπιών: Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού στο κάτω μέρος του παραθύρου και μετά επιλέξτε «Εικονίδιο μόνο». Από προεπιλογή, το Keynote εμφανίζει εικονίδια και κείμενο.

 3. Κάντε κλικ στο «Τέλος».

Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων επιλέγοντας Προβολή > Απόκρυψη γραμμής εργαλείων (από το μενού «Προβολή» στο επάνω μέρος της οθόνης σας). Για να την εμφανίσετε ξανά, επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση γραμμής εργαλείων.