การบันทึกหรือตั้งชื่องานนำเสนอใหม่
Keynote จะบันทึกงานนำเสนอของคุณโดยอัตโนมัติขณะที่ค ...

การค้นหางานนำเสนอ
หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณได้บันทึกงานนำเสนอไว้ที่ใด นี่ ...

การบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ในการบันทึกงานนำเสนอ Keynote เป็นรูปแบบ PDF, Micro ...

การบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบแพ็คเกจหรือไฟล์เดี่ยว
ตามค่าเริ่มต้น Keynote จะบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็น ...

การล็อกงานนำเสนอ
คุณสามารถล็อกงานนำเสนอเพื่อให้ไม่สามารถแก้ไข ย้าย ...

การเพิ่มรหัสผ่านไปยังงานนำเสนอ
หากคุณต้องการจำกัดผู้ที่สามารถเปิดและดูงานนำเสนอ K ...

การย้ายงานนำเสนอ
คุณสามารถย้ายงานนำเสนอไปยังตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งรวมถ ...

การลบงานนำเสนอ
คุณสามารถลบงานนำเสนอเพื่อเอางานนำเสนอออกจากอุปกรณ์ ...