การบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง

ในการบันทึกงานนำเสนอ Keynote เป็นรูปแบบ PDF, Microsoft PowerPoint QuickTime, HTML, รูปภาพ หรือ Keynote ’09 ให้คุณส่งออกงานนำเสนอในรูปแบบนั้น การส่งออกจะสร้างสำเนาของงานนำเสนอในรูปแบบใหม่ และจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังแชร์งานนำเสนอกับผู้อื่นที่อาจใช้ซอฟต์แวร์คนละตัวกับคุณ

รายการแก้ใด ๆ ที่ทำกับเวอร์ชั่นที่ส่งออกจะไม่ส่งผลต่อฉบับดั้งเดิม

การส่งออกงานนำเสนอของคุณเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง

 1. ในแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > ส่งออกไปยัง > [รูปแบบไฟล์]

 2. ระบุการตั้งค่าการส่งออก ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดไฟล์:

  • PDF: เลือกคุณภาพรูปภาพ ยิ่งรูปภาพมีคุณภาพสูงมาก ขนาดไฟล์ของสำเนาที่ส่งออกจะยิ่งใหญ่ขึ้น สไลด์แต่ละสไลด์จะปรากฏบนหน้าของตัวเองของ PDF หากคุณเลือก “พิมพ์แต่ละขั้นของฉาก” แต่ละฉากจะพิมพ์บนหน้าของตัวเอง ในลำดับเดียวกันกับงานนำเสนอ

  • PowerPoint: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิด” เพื่อเพิ่มรหัสผ่านให้กับไฟล์

  • QuickTime: หากคุณบันทึกเสียงคำบรรยายไว้ คุณสามารถคลิกเมนูป๊อปอัพการเล่น จากนั้นเลือกการบันทึกสไลด์โชว์ ไม่เช่นนั้น งานนำเสนอของคุณจะเล่นด้วยตัวเองและเลื่อนต่อไปที่สไลด์หรือฉากถัดไปตามช่วงระยะเวลาที่คุณป้อน หากคุณมีภาพเคลื่อนไหวที่ถูกตั้งค่าให้เลื่อนต่อไปตามฉากหรือการเปลี่ยนก่อนหน้า ภาพเคลื่อนไหวนี้จะไม่ได้รับผลจากช่วงเวลาที่เลือกที่คุณได้ป้อนไว้

  • HTML: เปิดไฟล์ index.html แล้วงานนำเสนอของคุณจะเปิดในเบราว์เซอร์เว็บ ภาพเคลื่อนไหวและฉากจะยังถูกส่งออกไปกับงานนำเสนอของคุณอีกด้วย

  • รูปภาพ: เลือกสไลด์ที่คุณต้องการส่งออกเป็นรูปภาพ แล้วเลือกรูปแบบรูปภาพสำหรับสไลด์ของคุณ ยิ่งรูปภาพมีขนาดใหญ่ ไฟล์ยิ่งมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย

  • Keynote ’09: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิด” เพื่อเพิ่มรหัสผ่านให้กับไฟล์

 3. คลิก ถัดไป จากนั้นป้อนชื่อของงานนำเสนอ

  นามสกุลไฟล์จะถูกผนวกกับชื่องานนำเสนอโดยอัตโนมัติ

 4. ป้อนแท็กหนึ่งแท็กหรือมากกว่า (ไม่บังคับ)

 5. คลิกเมนูป๊อปอัพ ตำแหน่งใด เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกงานนำเสนอ จากนั้นคลิก ส่งออก

  ในการดูตำแหน่งเพิ่มเติม ให้คลิกที่ลูกศรถัดจาก บันทึกเป็น