การบันทึกหรือตั้งชื่องานนำเสนอใหม่

Keynote จะบันทึกงานนำเสนอของคุณโดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงาน ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกเอง คุณสามารถตั้งชื่องานนำเสนอของคุณใหม่ สร้างเอกสารเวอร์ชั่นต่าง ๆ และบันทึกเอกสารไปยังตำแหน่งอื่นได้

หากคุณต้องการบันทึกงานนำเสนอเป็นรูปแบบอื่นนอกเหนือจาก Keynote ให้ส่งออกงานนำเสนอเป็นรูปแบบอื่น

บันทึกงานนำเสนอ

Keynote จะตั้งชื่อที่พักให้งานนำเสนอใหม่ เช่น ที่ไม่มีชื่อ 1 และบันทึกสเปรดชีตนั้นไปยังตำแหน่งเริ่มต้น คุณสามารถระบุชื่อให้กับงานนำเสนอและบันทึกไปยังตำแหน่งอื่นได้

 1. กดปุ่ม Option ในขณะที่คุณเลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น (จากเมนูไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  หากคุณไม่เห็น บันทึกเป็น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังกดปุ่ม Option ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกรายการเมนู

 2. ป้อนชื่อในช่องบันทึกเป็น

 3. ป้อนแท็กหนึ่งแท็กหรือมากกว่า (ไม่บังคับ)

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพ ตำแหน่งใด จากนั้นเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอ

  คุณสามารถบันทึกเอกสารไปยังโฟลเดอร์บน Mac ของคุณหรือบนเซิร์ฟเวอร์ หรือบันทึกไปยัง iCloud

  เคล็ดลับ: หากคุณไม่เห็นตำแหน่งที่คุณมองหาในเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก อื่น ๆ เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

 5. คลิก บันทึก

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอไปยัง iCloud งานนำเสนอจะถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่บน Mac ของคุณ และจะปรากฏขึ้นบน iPad, iPhone หรือ iPod touch ของคุณโดยอัตโนมัติ (หากคุณตั้งค่า iCloud) และจะอัปเดตเมื่อคุณทำรายการแก้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ลงชื่อเข้าสู่ บัญชี iCloud ของคุณ โฟลเดอร์ iCloud Drive ที่ปรากฏในหน้าต่างโต้ตอบ บันทึกหรือเปิด บน Mac ของคุณเป็นวิธีที่สะดวกที่จะรู้ว่ามีอะไรเก็บไว้บน iCloud บ้าง แต่คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและลงชื่อเข้าสู่บัญชี iCloud ของคุณเพื่อเข้าถึงไฟล์เหล่านี้

การตั้งชื่องานนำเสนออีกครั้ง

 • คลิกชื่องานนำเสนอที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง Keynote จากนั้นป้อนชื่อใหม่

คลิกที่ใดๆ ภายนอกหน้าต่างโต้ตอบเพื่อออก คุณยังสามารถเปิดงานนำเสนอ เลือก ไฟล์ > เปลี่ยนชื่อ (จากเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) จากนั้นป้อนชื่อใหม่

ทำสำเนางานนำเสนอ

 1. เลือก ไฟล์ > บันทึก

  งานนำเสนอใหม่จะเปิดพร้อมกับชื่อที่เลือกไว้ที่ด้านบนสุดของงานนำเสนอ

 2. ป้อนชื่อใหม่

การคืนกลับงานนำเสนอไปเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้า

 1. เลือก ไฟล์ > คืนกลับเป็น (จากเมนูไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) จากนั้นเลือกตัวเลือก:ได้ทั้งที่เปิดล่าสุด หรือ เลือกดูเวอร์ชั่นทั้งหมด

  • ที่เปิดล่าสุด: การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณได้ทำกับงานนำเสนอตั้งแต่คุณเปิดครั้งล่าสุดได้ถูกลบออก

  • เลือกเวอร์ชั่นทั้งหมด: เส้นเวลาสำหรับงานนำเสนอที่เปิดอยู่จะแสดงการทำเครื่องหมายทางด้านขวาที่บ่งบอกในทุก ๆ ครั้งที่งานนำเสนอถูกเปิด บันทึก ทำซ้ำ ล็อก เปลี่ยนชื่อใหม่ หรือคืนกลับ

 2. หากคุณได้เลือก เลือกดูเวอร์ชั่นทั้งหมด คลิกการทำเครื่องหมายบนเส้นเวลาเพื่อเลือกดูเวอร์ชั่นที่จะให้แสดง

 3. เมื่อคุณค้นพบเวอร์ชั่นที่คุณต้องการ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในการกู้คืนงานนำเสนอของคุณไปยังเวอร์ชั่นนี้ ให้คลิก กู้คืน

  • ในการทำซ้ำเวอร์ชั่นนี้ในงานนำเสนอใหม่ ให้กดปุ่ม Option และคลิก “กู้คืนสำเนา”

  • ในการออกจากงานนำเสนอของคุณตามที่เป็น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก เสร็จสิ้น