การย้ายงานนำเสนอ

คุณสามารถย้ายงานนำเสนอไปยังตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงจาก iCloud ไปยัง Mac ของคุณและในทางกลับกันได้อีกด้วย การย้ายงานนำเสนอไม่ได้เป็นการสร้างสำเนาของงานนำเสนอในตำแหน่งใหม่ แต่เป็นการย้ายงานนำเสนอต้นฉบับไปยังตำแหน่งใหม่

การเปลี่ยนตำแหน่งของงานนำเสนอ

  1. เลือก ไฟล์ > ย้ายไปที่ (จากเมนูไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  2. คลิกเมนูป๊อปอัพ ตำแหน่งใด จากนั้นเลือกตำแหน่งใหม่

    สำหรับตำแหน่งเพิ่มเติม คลิก อื่น ๆ ที่ด้านล่างสุดของเมนู จากนั้นเลือกตำแหน่ง

  3. คลิก ย้าย