การลบงานนำเสนอ

คุณสามารถลบงานนำเสนอเพื่อเอางานนำเสนอออกจากอุปกรณ์ iOS ของคุณ จาก Mac ของคุณ และจาก iCloud เป็นการถาวรได้

การลบงานนำเสนอจากอุปกรณ์ iOS ของคุณ

ข้อสำคัญ: หากคุณเปิด iCloud สำหรับ Keynote ไว้ (ในการตั้งค่าในอุปกรณ์ iOS ของคุณ) การลบงานนำเสนอออกจากอุปกรณ์ของคุณจะลบงานนำเสนอนั้นออกจาก iCloud และอุปกรณ์อื่นๆ และคอมพิวเตอร์ Mac ทั้งหมดของคุณที่ใช้บัญชี iCloud ของคุณด้วย

 1. ในตัวจัดการงานนำเสนอ ให้แตะ แก้ไข

 2. เมื่องานนำเสนอเริ่มกระดุกกระดิก ให้แตะที่งานนำเสนอที่คุณต้องการลบ

  ในการยกเลิกการเลือกงานนำเสนอที่เลือกไว้ ให้แตะอีกครั้ง

 3. แตะ ปุ่มถังขยะ จากนั้นแตะ ลบงานนำเสนอ

  ในการยกเลิก ให้แตะที่ใดก็ได้ในพื้นหลังของตัวจัดการงานนำเสนอ หรือแตะ เสร็จ

การลบงานนำเสนอจาก Mac หรือ iCloud ของคุณ

 1. ค้นหางานนำเสนอได้โดยการปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก ไฟล์ > เปิด (จากเมนูไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  • คลิกไอคอน Spotlight (ไอคอนแว่นขยายที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ) เริ่มป้อนชื่อของงานนำเสนอ จากนั้นกดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกที่งานนำเสนอในผลการค้นหา โฟลเดอร์ที่งานนำเสนอจัดเก็บอยู่จะเปิดเพื่อให้คุณสามารถเลือกไฟล์ได้

 2. ลากงานนำเสนอจากตำแหน่งของงานนำเสนอไปยังถังขยะ

  งานนำเสนอจะไม่ถูกลบจากคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะล้างถังขยะ

หากคุณไม่ต้องการเก็บงานนำเสนอที่คุณยังไม่ได้บันทึก ให้ปิดงานนำเสนอ จากนั้นคลิก ลบ ในหน้าต่างการบันทึกที่ปรากฏ

หากคุณเปิดงานนำเสนอที่มีอยู่ แก้ไขงานนำเสนอ จากนั้นตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของคุณ คุณสามารถเลือก ไฟล์ > คืนกลับเป็น > ที่เปิดล่าสุด เพื่อคืนงานนำเสนอกลับเป็นลักษณะเดียวกับเมื่อคุณเปิด